15 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 02 ނޮރަ
07 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:50
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ގޮނޑި ގެެއްލުވާލީކަމަށް ރައީސް ޔާމީން އެ ވިދާޅުވާ ވާހަކަތައް ސިފަވަނީ ފިރުއައުނު ދައްކަމުން ދިޔަ ޒާތުގެ ވާހަކަތަކާ: ޑރ. ޖަމީލު

  • ޕާޓީއާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރި ހުރިހާ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލުވާލަން އެންމެ އިސް މަސައްކަތެއް ކުރީ ރައީސް ޔާމީން ކަމަށް އަމިއްލަފުޅަށް އިއުތިރާފްވެ ވަޑައިގެންނެވި
  • މިފަދަ ބޭފުޅަކު އިތުރު ފަސް އަހަރު ރައްޔިތުންގެ ލޭ ބޯން ނުބަހައްޓާ ގައުމު ސަލާމަތް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ޖަމީލު ވިދާޅުވި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 11 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ 20:39 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  2. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  3. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  4. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
  5. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
  6. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  7. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި
  8. ކައިވެނީގެ ހަފްލާގައި ދިޕިކާ ފެންކަޅިކޮށްލައިފި


ޑރ.މުހައްމަދު ޖަމީލު އަހުމަދު -- ރާއްޖެއެމްވީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 13 މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލުވާލަން އެންމެ އިސް މަސައްކަތް ކުރެއްވީ ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވުމުން ސިފަވަނީ ފިރުއައުނު ދައްކަމުން ދިޔަ ޒާތުގެ ވާހަކަތަކާ ކަމަށް މިސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ނައިބު ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު ޖަމީލު އަހުމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ލަންޑަނުގައި ދިރިއުޅުއްވަމުން ގެންދަވާ ޖަމީލު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ މިފަދަ ވާހަކަތައް ސިފަވަނީ ފިރުއައުނު ދައްކާ ޒާތުގެ ވާހަކަތަކާ ކަމަށާއި މިފަދަ ބޭފުޅަކު އިތުރު ފަސް އަހަރު ރައްޔިތުންގެ ލޭ ބޯން ނުބަހައްޓާ ގައުމު ސަލާމަތް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ހިންގަވައިގެން ކުރެއްވި ގާނޫނީ ވެރިކަން ޣައިރު ގާނޫނީ ވެރިކަމަށް ކަނޑައެޅިގެންދާނެކަމަށެވެ.

"ޔާމީންގެ ވާހަކަތައް ސިފަވަނީ ފިރުއައުނު ދައްކަމުންދިޔަ ޒާތުގެ ވާހަކަތަކާ. މިފަދަ ޖައްދާލަކު އިތުރު 5 އަހަރު އެންމެންގެ ލޭ ބީން ނުބަހައްޓާ ގައުމު ސަލާމަތް ކުރަންވީ. ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ހިންގަވައިގެން ކުރެއްވި ވެރިކަން ޣައިރު ގާނޫނީ ކަމަށް ކަނޑައެޅިގެންދާނެ." ޑރ. ޖަމީލުގެ ޓްވީޓުގައި ވެއެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް