23 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުދަ | 05 ހުވަން
17 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:33

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ގޮނޑި ގެެއްލުވާލީކަމަށް ރައީސް ޔާމީން އެ ވިދާޅުވާ ވާހަކަތައް ސިފަވަނީ ފިރުއައުނު ދައްކަމުން ދިޔަ ޒާތުގެ ވާހަކަތަކާ: ޑރ. ޖަމީލު

  • ޕާޓީއާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރި ހުރިހާ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލުވާލަން އެންމެ އިސް މަސައްކަތެއް ކުރީ ރައީސް ޔާމީން ކަމަށް އަމިއްލަފުޅަށް އިއުތިރާފްވެ ވަޑައިގެންނެވި
  • މިފަދަ ބޭފުޅަކު އިތުރު ފަސް އަހަރު ރައްޔިތުންގެ ލޭ ބޯން ނުބަހައްޓާ ގައުމު ސަލާމަތް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ޖަމީލު ވިދާޅުވި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 11 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ 20:39 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
  2. ''އަހަރެންގެ މަރުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ އައިމަން''
  3. އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ދެ މީހަކު ހޯދަން ވީޑިއޯ އާންމުކޮށްފި
  4. ފިރިމީހާ މަރުވީ ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން، އަނބިމީހާ މަރުވީ ސަލާމަތް ކުރަން އުޅެނިކޮށް ގެނބިގެން: އޮޓްޕްސީ ރިޕޯޓް
  5. ހިޔާ މަޝްރޫއު: ޕްލޭނެއް ނެތި ކުރިއަށް؟!
  6. ތިލަފުށި އަދި ގުޅިފަޅު ހިންގަން އުފެއްދި ކުންފުނީގައި ސިއްސައިގެންދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
  7. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
  8. ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން މަރުވަނީ 'އަންޑަރވޯޓަރ ކޭބަލް'ތަކުން ކަރަންޓުޖެހޭތީ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި


ޑރ.މުހައްމަދު ޖަމީލު އަހުމަދު -- ރާއްޖެއެމްވީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 13 މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލުވާލަން އެންމެ އިސް މަސައްކަތް ކުރެއްވީ ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވުމުން ސިފަވަނީ ފިރުއައުނު ދައްކަމުން ދިޔަ ޒާތުގެ ވާހަކަތަކާ ކަމަށް މިސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ނައިބު ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު ޖަމީލު އަހުމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ލަންޑަނުގައި ދިރިއުޅުއްވަމުން ގެންދަވާ ޖަމީލު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ މިފަދަ ވާހަކަތައް ސިފަވަނީ ފިރުއައުނު ދައްކާ ޒާތުގެ ވާހަކަތަކާ ކަމަށާއި މިފަދަ ބޭފުޅަކު އިތުރު ފަސް އަހަރު ރައްޔިތުންގެ ލޭ ބޯން ނުބަހައްޓާ ގައުމު ސަލާމަތް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ހިންގަވައިގެން ކުރެއްވި ގާނޫނީ ވެރިކަން ޣައިރު ގާނޫނީ ވެރިކަމަށް ކަނޑައެޅިގެންދާނެކަމަށެވެ.

"ޔާމީންގެ ވާހަކަތައް ސިފަވަނީ ފިރުއައުނު ދައްކަމުންދިޔަ ޒާތުގެ ވާހަކަތަކާ. މިފަދަ ޖައްދާލަކު އިތުރު 5 އަހަރު އެންމެންގެ ލޭ ބީން ނުބަހައްޓާ ގައުމު ސަލާމަތް ކުރަންވީ. ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ހިންގަވައިގެން ކުރެއްވި ވެރިކަން ޣައިރު ގާނޫނީ ކަމަށް ކަނޑައެޅިގެންދާނެ." ޑރ. ޖަމީލުގެ ޓްވީޓުގައި ވެއެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް