22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 01 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:09
އަސްރު 15:20
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ގޮނޑި ގެެއްލުވާލީކަމަށް ރައީސް ޔާމީން އެ ވިދާޅުވާ ވާހަކަތައް ސިފަވަނީ ފިރުއައުނު ދައްކަމުން ދިޔަ ޒާތުގެ ވާހަކަތަކާ: ޑރ. ޖަމީލު

  • ޕާޓީއާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރި ހުރިހާ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލުވާލަން އެންމެ އިސް މަސައްކަތެއް ކުރީ ރައީސް ޔާމީން ކަމަށް އަމިއްލަފުޅަށް އިއުތިރާފްވެ ވަޑައިގެންނެވި
  • މިފަދަ ބޭފުޅަކު އިތުރު ފަސް އަހަރު ރައްޔިތުންގެ ލޭ ބޯން ނުބަހައްޓާ ގައުމު ސަލާމަތް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ޖަމީލު ވިދާޅުވި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 11 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ 20:39 | |

މަގުބޫލް

  1. ރީތިރަށުގެ ފަޅުތެރޭގައި އިންސާނަކު އުދުހެނީ!
  2. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  3. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް
  7. ލަންކާގައި ހިިނގި ބޮމުގެ ހަމަލާއަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ފިނޑި އަމަލެއް: ރައީސް
  8. ފުލުފުލުގައި ދިން ހަމަލާތަކާ އެކު، ލަންކާ އަޑިގަނޑަކަށް!


ޑރ.މުހައްމަދު ޖަމީލު އަހުމަދު -- ރާއްޖެއެމްވީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 13 މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލުވާލަން އެންމެ އިސް މަސައްކަތް ކުރެއްވީ ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވުމުން ސިފަވަނީ ފިރުއައުނު ދައްކަމުން ދިޔަ ޒާތުގެ ވާހަކަތަކާ ކަމަށް މިސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ނައިބު ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު ޖަމީލު އަހުމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ލަންޑަނުގައި ދިރިއުޅުއްވަމުން ގެންދަވާ ޖަމީލު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ މިފަދަ ވާހަކަތައް ސިފަވަނީ ފިރުއައުނު ދައްކާ ޒާތުގެ ވާހަކަތަކާ ކަމަށާއި މިފަދަ ބޭފުޅަކު އިތުރު ފަސް އަހަރު ރައްޔިތުންގެ ލޭ ބޯން ނުބަހައްޓާ ގައުމު ސަލާމަތް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ހިންގަވައިގެން ކުރެއްވި ގާނޫނީ ވެރިކަން ޣައިރު ގާނޫނީ ވެރިކަމަށް ކަނޑައެޅިގެންދާނެކަމަށެވެ.

"ޔާމީންގެ ވާހަކަތައް ސިފަވަނީ ފިރުއައުނު ދައްކަމުންދިޔަ ޒާތުގެ ވާހަކަތަކާ. މިފަދަ ޖައްދާލަކު އިތުރު 5 އަހަރު އެންމެންގެ ލޭ ބީން ނުބަހައްޓާ ގައުމު ސަލާމަތް ކުރަންވީ. ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ހިންގަވައިގެން ކުރެއްވި ވެރިކަން ޣައިރު ގާނޫނީ ކަމަށް ކަނޑައެޅިގެންދާނެ." ޑރ. ޖަމީލުގެ ޓްވީޓުގައި ވެއެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް