22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު | 02 އަތަ
12 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 18:04
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018

އިދިކޮޅާއި ގުޅުމަށް އިބޫގެ ދައުވަތު ސިޔާމަށް!

  • ދައުވަތު ދެއްވީ ސިޔާމްގެ އުފަން ރަށުގައި
  • ކާމިޔާބީގައި ހިއްސާވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި
އަހުމަދު ފައިރޫޒު | Ahmed_Fairoox

| 11 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ 15:27 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
  4. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  5. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސިއިރު ހަދާ ނިމުނީ ހަމައެކަނި ރަންވޭ
  6. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  7. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!
  8. ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަމަކީ ނަސޭހަތް ދީގެން ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަންތައް: ޝަހީމް


އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ސިޔާމް -- މަޖިލިސް

ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި މިވަގުތު މެދުގައި ހުންނެވި އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ސިޔާމްއަށް އިދިކޮޅާއި ގުޅިވަޑައިގަތުމަށް، ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސޯލިހު ދައުވަތު ދެއްވައިފިއެވެ.

ނ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަކަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ސިޔާމްގެ އުފަން ރަށް ކަމަށްވާ ނ. ކުޑަފަރީގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އިބޫ ވިދާޅުވީ ”މިއަދު މެދުގައި ނުހުރެ މި ގައުމީ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަން، ސިޔާމަށް ދަންނަވަން" ކަމަށެވެ.

އިބޫ ވިދާޅުވީ ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ ގައުމީ މަސައްކަތެއް ކަމަށާއި އެމަސައްކަތުގެ ކާމިޔާބީގައި ހިއްސާވެވަޑައިގަތުމަށް ދައުވަތު އަރުވާ ކަމަށެވެ.

ސިޔާމް ވަނީ އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުން ވަގުތީ ގޮތުން ދުރަށް ޖެހިވަޑައިގެންފަ އެވެ. އަދި އެޕާޓީގެ ހިންގުން ވަގުތީ ގޮތުން ޙަވާލު ކުރައްވާފައިވަނީ އެޕާޓީގެ ނައިބު ލީޑަރު އަލީ މައުރޫފާއެވެ.

އިބޫ ވިދާޅުވީ، ސިޔާމް ވަނީ އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންއާއެކު ވަޑައިނުގަންނަވަން ނިންމަވާފަ ކަމަށެވެ.

"ސިޔާމް އެ އޮތީ ސިޔާމް ޑެސިޝަން ނަގާފަ، ޔާމީންއާއެކު ކުރިއަށް ވަޑައިނުގަންނަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ ވަނީ، ދެން އޮތީ މިތާ ތިއްބެވި އެމްޑީއޭއަށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅުން ގޮތް ނިންމެވުން، ވަރަށް ސާފު މި ރަށުގެ އަގުލަބިއްޔަތު އޮތް ގޮތް އެނގޭ، ރާއްޖޭގެ އޮތް ގޮތް ވެސް އެނގޭ، ބާކީ ނުވެ އަޅުގަނޑުމެންނާ ގުޅި މި ކާމިޔާބީގައި ބައިވެރިވެ ހިއްސާ ނަންގަވާ،" އިބޫ ވިދާޅުވި އެވެ.

މި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އެއްވެސް ޕާޓީއަކާއެކު ރަސްމީ ކޯލިޝަނަކަށް ދިޔުމާއިމެދު އެމްޑީއޭ އިން އަދި ވަކި ގޮތަކަށް ނިންމާފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ޕާޓީގެ ބައެއް އިސް ބޭފުޅުން ސަރުކާރުގައި އެބަ ތިއްބެވި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް