17 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި | 12 އުތުރަހަޅަ
11 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:01
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:31

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ދިޔަމިގިއްޔާއި މެދުފުށި ގުޅާލާނަން: ފައިސަލް

  • ދިޔަމިގިއްޔަށް ދިމާވެފައިވާ ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްދޭނަން
  • ދިޔަމިގިލީ މަގުތަށް ރަގަނޅު ފެންވަރުގައި ހަދާނަން
މުހަންމަދު ވިސާމް | sampathmasiw

| 11 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ 14:15 | |

މަގުބޫލް

  1. 10 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވައްކަމާ ގުޅިގެން ސަސްޕެންޑްކުރީ ބީއެމްއެލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ދެމަފިރިން!
  2. ނަޝީދުގެ ދިފާއުގައި މަހުލޫފާއި އަލީ ވަހީދު: ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ލަތީފުގެ އިސްލާހަށް!
  3. ހިންނަވަރު ރަންގޮނޑި: ފުރަތަމަ ޕްރައިމަރީގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެފައި!
  4. އަރިހުގައި ހުންނަވައި ލަތީފު މަޅާލަން އަތް ނެންގެވުމުން ކޮސްވެއްޖެ!؟
  5. މަސްވެރިކަމުގައި ބިދޭސީން ގެންގުޅޭނީ މަސްވެރިން ބޭނުންވެގެން: މިނިސްޓަރ
  6. ބާރު ސްޕީޑްގައި ދިޔަ ޕިކަޕަކުން ޖެހި ރޯޑް ޑިވައިޑަރުތައް ފުނޑުފުނޑު!
  7. ޖޭޕީން އެދުމުންވެސް އިސްލާހު ނުނަގާނެ ކަމަށް ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެ!
  8. ޓީސީ ފަހުރުވެރި ކޮށްދިނުމަށް ފަހު، ނިޒާމްބެ އަލްވަދާއު ކިޔައިފި


ފައިސަލް ދިޔަމިގިއްޔަށް ވަޑައިގަތުމުން ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ވަނީ ދަންނަވާފައި -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ވެރިކަމެއްގައި މެދުފުއްޓާ ދިޔަމިގިލި ގުޅާލާނެ ކަމަށް ކޯލިޝަން ކެންޑިޑޭޓް ރަނިންގ މޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ތ. އަތޮޅަށް ކުރި ކެމްޕެއިން ދަތުރުގެ ތެރެއިން ފައިސަލް އެ އަތޮޅު ދިޔަމިގިލީ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ އެރަށުގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް އެރަށާއި މެދުފުށި ގުޅާލާނެ ކަމަށެވެ. މެދުފުއްޓަކީ ދިޔަމިގިލީ ފަޅުތެރޭގައި އޮނަން ފަޅު ރަށަކެއެވެ. ދިޔަމިގިއްޔާއި މެދުފުއްޓާ ގުޅާލުމުން މި ވަގަތު ދިޔަމިގިލި ރައްޔިތުންނަން ދިމާވެފައިވާ ބިމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ފައިސަލްގެ ވާހަކަފުޅުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ފައިސަލް ވިދާޅުވީ ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ވެރިކަމެއްގައި ދިޔަމިގިލީގެ ރައްގިރުމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދައިދޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެރަށުގެ އަޑިގުޑަން މަގުތައް ރަނގަޅު ފެންވަރުގައި ހަދާނެ ކަމަށް ފައިސަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

އާބާދީގައި ހާހެއްހާ މީހުން ދިރިއުޅޭ ދިޔަމިގިއްޔަށް ފައިސަލް ވަޑައިގަތުމުން އެރަށުގެ ރައްޔިތުން ވަނީ ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ދަންނަވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް