14 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުދަ | 02 ނޮރަ
06 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ދިޔަމިގިއްޔާއި މެދުފުށި ގުޅާލާނަން: ފައިސަލް

  • ދިޔަމިގިއްޔަށް ދިމާވެފައިވާ ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްދޭނަން
  • ދިޔަމިގިލީ މަގުތަށް ރަގަނޅު ފެންވަރުގައި ހަދާނަން
މުހަންމަދު ވިސާމް | sampathmasiw

| 11 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ 14:15 | |

މަގުބޫލް

  1. ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމާ ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ޕީޕީއެމްގެ ނުވަ މެމްބަރުން
  2. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
  3. އާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތައް މިއަދު އިއުލާންކުރަނީ
  4. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  5. ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ، ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ދިނުން ވެސް ހިލޭ!
  6. މަހުލޫފު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރައްވައިފި
  7. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  8. ވެލެޒިނީ ހައްޔަރު ކޮށްފި


ފައިސަލް ދިޔަމިގިއްޔަށް ވަޑައިގަތުމުން ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ވަނީ ދަންނަވާފައި -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ވެރިކަމެއްގައި މެދުފުއްޓާ ދިޔަމިގިލި ގުޅާލާނެ ކަމަށް ކޯލިޝަން ކެންޑިޑޭޓް ރަނިންގ މޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ތ. އަތޮޅަށް ކުރި ކެމްޕެއިން ދަތުރުގެ ތެރެއިން ފައިސަލް އެ އަތޮޅު ދިޔަމިގިލީ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ އެރަށުގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް އެރަށާއި މެދުފުށި ގުޅާލާނެ ކަމަށެވެ. މެދުފުއްޓަކީ ދިޔަމިގިލީ ފަޅުތެރޭގައި އޮނަން ފަޅު ރަށަކެއެވެ. ދިޔަމިގިއްޔާއި މެދުފުއްޓާ ގުޅާލުމުން މި ވަގަތު ދިޔަމިގިލި ރައްޔިތުންނަން ދިމާވެފައިވާ ބިމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ފައިސަލްގެ ވާހަކަފުޅުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ފައިސަލް ވިދާޅުވީ ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ވެރިކަމެއްގައި ދިޔަމިގިލީގެ ރައްގިރުމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދައިދޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެރަށުގެ އަޑިގުޑަން މަގުތައް ރަނގަޅު ފެންވަރުގައި ހަދާނެ ކަމަށް ފައިސަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

އާބާދީގައި ހާހެއްހާ މީހުން ދިރިއުޅޭ ދިޔަމިގިއްޔަށް ފައިސަލް ވަޑައިގަތުމުން އެރަށުގެ ރައްޔިތުން ވަނީ ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ދަންނަވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް