19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 06 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:52
ފަތިސް 04:37

ޝައިޚް ޒައިދު

ލާރިއަށް އައިޑީކާޑް ވިއްކުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއް ނޫން:ޝައިޚް ޒައިދު

  • ރިޝްވަތަކީ ބޮޑުވެގެންވާ ލައުނަތް ހުރި ހަރާމް ކަމެއްކަން
އަހުމަދު މުހުސިނު | dhonbandaara

| 11 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ 09:20 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  3. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  4. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
  5. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  6. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  7. އާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހުވާ ކުރެއްވުން މިރޭ
  8. ނުހައްގުން ފްލެޓް ބެހި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ފްލެޓް ދޫކުރަނީ!


ޝައިޚް ޒައިދު މިސްކިތުގައި ދީނީ ދަރުސް ދެއްވަނީ -- ޓްވިޓަރ

ލާރިއަށް އައިޑީކާޑް ވިއްކުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ އައްޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު ވިދާޅުވެއްޖެވެ.

ޝައިޚް ޒައިދު މިހެން ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓާ ގުޅުވައިގެން ބޮޑު އަގުގައި ބައެއް މީހުންގެ އައިޑީކާޑު ގަތުމާއި ވިއްކާ ކަމުގެ ވާހަކަ ދައްކަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

ޝައިޚް ޒައިދު ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ލާރިއަށް އައިޑީކާޑް ވިއްކުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއް ނޫން ކަމުގައި އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތައް ޓަކައި ދަންނަވާ ކަމަށެވެ. އަދި ރިޝްވަތަކީ ބޮޑުވެގެންވާ ލައުނަތް ހުރި ހަރާމް ކަމެއްކަންވެސް ހަނދާންކޮށްދޭ ކަމަށެވެ.

ޝައިޚް ޒައިދުއަކީ ދީނުގައި އޮންނަ ގޮތް ފާޅުކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި ހާމަކުރައްވާ ޝައިޚެވެ. ދާދިފަހުން ސަރުކާރުން ވަނީ ޝައިޚް ޒައިދު ދީނީ ދަރުސް ދެއްވުމުގެ ހުއްދަ ސަސްޕެންޑްކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން ވަނީ އެސަސްޕެންޝަން އުވާލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް