23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ | 04 އަތަ
13 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:04
އިޝާ 19:15

ޝައިޚް ޒައިދު

ލާރިއަށް އައިޑީކާޑް ވިއްކުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއް ނޫން:ޝައިޚް ޒައިދު

  • ރިޝްވަތަކީ ބޮޑުވެގެންވާ ލައުނަތް ހުރި ހަރާމް ކަމެއްކަން
އަހުމަދު މުހުސިނު | dhonbandaara

| 11 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ 09:20 | |

މަގުބޫލް

  1. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  2. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
  3. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
  4. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
  5. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
  6. އިންތިޚާބަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް ލައިވް އިވެންޓް މެދުކަނޑާލާ އުސޫލޫ އާއްމުކޮށްފި
  7. ތަންތަން ރޯކޮށް ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދޭން ބަޔަކު ރާވާފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ
  8. ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން ފުލުހުން ފަސްނުޖެހުމަށް އަރީފު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި


ޝައިޚް ޒައިދު މިސްކިތުގައި ދީނީ ދަރުސް ދެއްވަނީ -- ޓްވިޓަރ

ލާރިއަށް އައިޑީކާޑް ވިއްކުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ އައްޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު ވިދާޅުވެއްޖެވެ.

ޝައިޚް ޒައިދު މިހެން ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓާ ގުޅުވައިގެން ބޮޑު އަގުގައި ބައެއް މީހުންގެ އައިޑީކާޑު ގަތުމާއި ވިއްކާ ކަމުގެ ވާހަކަ ދައްކަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

ޝައިޚް ޒައިދު ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ލާރިއަށް އައިޑީކާޑް ވިއްކުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއް ނޫން ކަމުގައި އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތައް ޓަކައި ދަންނަވާ ކަމަށެވެ. އަދި ރިޝްވަތަކީ ބޮޑުވެގެންވާ ލައުނަތް ހުރި ހަރާމް ކަމެއްކަންވެސް ހަނދާންކޮށްދޭ ކަމަށެވެ.

ޝައިޚް ޒައިދުއަކީ ދީނުގައި އޮންނަ ގޮތް ފާޅުކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި ހާމަކުރައްވާ ޝައިޚެވެ. ދާދިފަހުން ސަރުކާރުން ވަނީ ޝައިޚް ޒައިދު ދީނީ ދަރުސް ދެއްވުމުގެ ހުއްދަ ސަސްޕެންޑްކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން ވަނީ އެސަސްޕެންޝަން އުވާލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް