19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

މެދުއިރުމަތީގެ މައްސަލަ

ފީއެލްއޯގެ އޮފީސް ބަންދުކުރަން ނިންމަނީ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަކީ މީހުންގެ ގޮތުގައި ނުދެކޭތީ!

  • އެމެރިކާއިން ވަނީ ފަލަސްތީނަށް ދޭ އެތައް އެހީއެއް ވެސް ކަނޑާލާފައި
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 11 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ 08:05 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!


ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް މަހުމޫދު އައްބާސް -- އަލްޖަޒީރާ

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ސަރުކާރުން ވޮޝިނގްޓަންގައި ހުންނަ ޕަލަސްތައިން ލިބަރޭޝަން އޯގަނައިޒޭޝަން (ޕީއެލްއޯ)ގެ އޮފީސް ބަންދުކުރަނީ "ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން މީހުން ކަމުގައި ނުދެކޭތީ" ކަމަށާއި އެކަމަކީ ސުލްހައިގެ މަސައްކަތް އިތުރަށް ގޯސްވެގެންދާނެ ކަމެއް ކަމަށް މަސްރަހު ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނެފިއެވެ.

ވައިޓް ހައުސްގެ ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރ ޖޯން ބޯލްޓަން ހޯމަ ދުވަހު ދެއްވި ތަގުރީރު މިކަން އިއުލާނު ކުރައްވާ ވިދާޅުވީ އިސްރާއީލާ އެެކު ކުރާ މަޝްވަރާތައް އިތުރު ހަރުފަތަކަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ޕީއެލްއޯ އިން ސީދާ އަދި މައުނަވީ ގޮތެއްގެ އިތުރު ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ އެމެރިކާ އިން ހުށަހަޅާ ސުލްހައިގެ ޕްލޭން ނުފެންނަނީސް އެ ޕްލޭން ކުށްވެރިކޮށް އަދި އެމެރިކާ ސަރުކާރާ އެކު ސުލްހައިގެ ވާހަކަތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދެކޮޅު ހަދާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެމެރިކާއިން ވަނީ އެގައުމުގެ ނުވަތަ އިސްރާއީލުގެ މައްސަލައެއް އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބަލަން އުޅެފި ނަމަ އެ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަަށް ބުނެ ބިރުދައްކާފައެވެ.

ފަލަސްތީނުގެ އޮފިޝަލުން އެކަން ސިފަ ކުރައްވާފައި ވަނީ ސަރަހައްދަށް ސުލްހަ ގެނައުމަށް ކުރާ މަަސައްކަތާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ އިއުލާނުކުރުން ފަދަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ޕީއެލްއޯގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ސާއިބް އުރައިގާތު ވިދާޅުވީ އެ ފަިޔަވަޅަކީ ފަލަސްތީނުންގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އަނެއްކާ ވެސް ދޭ އަދަބެއް ކަމަށެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް