20 ޖެނުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 02 ހުވަން
14 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:32

މެދުއިރުމަތީގެ މައްސަލަ

ފީއެލްއޯގެ އޮފީސް ބަންދުކުރަން ނިންމަނީ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަކީ މީހުންގެ ގޮތުގައި ނުދެކޭތީ!

  • އެމެރިކާއިން ވަނީ ފަލަސްތީނަށް ދޭ އެތައް އެހީއެއް ވެސް ކަނޑާލާފައި
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 11 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ 08:05 | |

މަގުބޫލް

  1. ފަސް މެމްބަރަކަށް މަޖިލީހަށް ވާދަކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ
  2. ނާކާމިޔާބުވި ކެންޑިޑޭޓުން ވީހާ ވެސް އަވަހަށް އަޅުގަނޑާ ގުޅުއްވުން އެދެން: ނަޝީދު
  3. ޑރ އިޔާޒްގެ ހޫނު ރައްދެއް ނާޒިމްއަށް
  4. ނާކާމިޔާބުވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފަރާތުން ޑިމޮކްރަސީގެ ރީތި ނަމޫނާއެއް!
  5. ރޮޒެއިނާ އާއި ހިސާންގެ ދެމަފިރިކަނބަލުން ވެސް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ކަށަވަރު!
  6. އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ބައެއް މެމްބަރުންނަށް
  7. ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ޓިކެޓް ޖީހާން ކާމިޔާބުކޮށްފި
  8. މިހާރުގެ އަށް މެމްބަރަކު އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ކަށަވަރު ކުރައްވައިފި


ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް މަހުމޫދު އައްބާސް -- އަލްޖަޒީރާ

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ސަރުކާރުން ވޮޝިނގްޓަންގައި ހުންނަ ޕަލަސްތައިން ލިބަރޭޝަން އޯގަނައިޒޭޝަން (ޕީއެލްއޯ)ގެ އޮފީސް ބަންދުކުރަނީ "ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން މީހުން ކަމުގައި ނުދެކޭތީ" ކަމަށާއި އެކަމަކީ ސުލްހައިގެ މަސައްކަތް އިތުރަށް ގޯސްވެގެންދާނެ ކަމެއް ކަމަށް މަސްރަހު ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނެފިއެވެ.

ވައިޓް ހައުސްގެ ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރ ޖޯން ބޯލްޓަން ހޯމަ ދުވަހު ދެއްވި ތަގުރީރު މިކަން އިއުލާނު ކުރައްވާ ވިދާޅުވީ އިސްރާއީލާ އެެކު ކުރާ މަޝްވަރާތައް އިތުރު ހަރުފަތަކަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ޕީއެލްއޯ އިން ސީދާ އަދި މައުނަވީ ގޮތެއްގެ އިތުރު ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ އެމެރިކާ އިން ހުށަހަޅާ ސުލްހައިގެ ޕްލޭން ނުފެންނަނީސް އެ ޕްލޭން ކުށްވެރިކޮށް އަދި އެމެރިކާ ސަރުކާރާ އެކު ސުލްހައިގެ ވާހަކަތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދެކޮޅު ހަދާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެމެރިކާއިން ވަނީ އެގައުމުގެ ނުވަތަ އިސްރާއީލުގެ މައްސަލައެއް އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބަލަން އުޅެފި ނަމަ އެ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަަށް ބުނެ ބިރުދައްކާފައެވެ.

ފަލަސްތީނުގެ އޮފިޝަލުން އެކަން ސިފަ ކުރައްވާފައި ވަނީ ސަރަހައްދަށް ސުލްހަ ގެނައުމަށް ކުރާ މަަސައްކަތާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ އިއުލާނުކުރުން ފަދަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ޕީއެލްއޯގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ސާއިބް އުރައިގާތު ވިދާޅުވީ އެ ފަިޔަވަޅަކީ ފަލަސްތީނުންގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އަނެއްކާ ވެސް ދޭ އަދަބެއް ކަމަށެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް