22 ޖެނުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 04 ހުވަން
16 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:17
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:22
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:03

ޓެކްސީ ދަތުރު

މާލެ-ހުޅުމާލެ ޓެކްސީ ދަތުރަކަށް ނެގޭނީ 40 ރުފިޔާ

 • ރޭގަނޑު ނަމަ އިތުރަށް 5 ރުފިޔާ ނެގޭނެ
 • ޑިކީއަށް އެއްޗެއްލާނަމަވެސް 5 ރުފިޔާ ނެގޭނެ
 • ސައިކަލް ޓެކްސީއަކަށް ނެގޭނީ 20 ރުފިޔާ
އަހުމަދު މުހުސިނު | dhonbandaara

| 11 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ 07:44 | |

މަގުބޫލް

 1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
 2. އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ދެ މީހަކު ހޯދަން ވީޑިއޯ އާންމުކޮށްފި
 3. ފިރިމީހާ މަރުވީ ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން، އަނބިމީހާ މަރުވީ ސަލާމަތް ކުރަން އުޅެނިކޮށް ގެނބިގެން: އޮޓްޕްސީ ރިޕޯޓް
 4. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
 5. ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން މަރުވަނީ 'އަންޑަރވޯޓަރ ކޭބަލް'ތަކުން ކަރަންޓުޖެހޭތީ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި
 6. ފެބްރުއަރީ 7 ވަނަ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަަންދު
 7. ކަރަންޓްގައި ޖެހޭ ގޮތަށް ހައިވޯލްޓޭޖް ކޭބަލްތަކެއް ކަނޑުގެ އަޑިން އަޅާފައި ނުހުންނާނެ: އީޕީއޭ
 8. އަނެއްކާވެސް ފަތުރުވެރިއަކު މަރުވެއްޖެ، މިއީ ފަސް ވަނަ މަރު


ޓެކްސީއެއް -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ސިނަމާލެ ބްރިޖް ހުރަސްކޮށް މާލެ-ހުޅުލެ އަދި މާލެ-ހުޅުމާލެއަށް ކުރާ ޓެކްސީ ދަތުރަކުން ނެގޭނެ އެންމެ މަތީ އަގު ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއިން ހޯމަ ދުވަހު އާންމު ކޮށްފި އެވެ.

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއިން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނި ގޮތުގައި، މާލެއިން އެއާޕޯޓަށް އަދި އެއާޕޯޓުން މާލެއަށް، އެއާޕޯޓުން ހުޅުމާލެއަށް އަދި ހުޅުމާލެއިން އެއާޕޯޓަށް ކުރާ ޓެކްސީ ދަތުރުތަކުން އެންމެ ބޮޑު އަގުގެ ގޮތުގައި ނެގޭނީ، 35 ރުފިޔާ އެވެ. އަދި ހުޅުމާލެއިން މާލެއަށް ކުރާ ޓެކްސީ ދަތުރުތަކުން ނެގޭނީ 40 ރުފިޔާ ކަމަށް ވެސް އެއިއުލާނުގައި އެވެ.

މިގޮތަށް ހަމަޖެއްސިއިރު މިހާރު ޓެކްސީތަކުން ހުޅުމާލެއަށް ދަތުރު ކުރަނީ، 150-200 ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގަ އެވެ.

އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ރޭގަނޑު 12:00 އިން ހެނދުނު 6:00 އާ ދެމެދު ކުރާ ދަތުރުތަކުން ދަތުރުފީގެ އިތުރަށް އިތުރު ފަސް ރުފިޔާ ނެގޭނެ އެވެ. އަދި ޑިކީއަށް އެއްޗެހި ލާ ނަމަ، ދަތުރުފީގެ އިތުރަށް ފަސް ރުފިޔާ ނެގޭނެ ކަމަށް ވެސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއިން ހަމަޖެއްސި އެވެ. އެ އަދަދުތަކަށް ވުރެ އިތުރަށް މީހުން އަތުން ފައިސާ ނެގުމަކީ މަނާކަމެއް ކަމަށް އެއޮތޯރިޓީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޓްރާސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއިން އާންމުކުރި އަގު ލިސްޓްގައިވާ ގޮތުގައި، ސައިކަލް ޓެކްސީތަކަށް މާލެއިން ހުޅުމާލެއަށް އަދި ހުޅުމާލެއިން މާލެއަށް ދަތުރެއް ކުރެވޭނީ 20 ރުފިޔާއަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް