20 އޭޕުރިލް 2019 | ހޮނިހިރު | 13 އައްސިދަ
13 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:14
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:44

ޓެކްސީ ދަތުރު

މާލެ-ހުޅުމާލެ ޓެކްސީ ދަތުރަކަށް ނެގޭނީ 40 ރުފިޔާ

 • ރޭގަނޑު ނަމަ އިތުރަށް 5 ރުފިޔާ ނެގޭނެ
 • ޑިކީއަށް އެއްޗެއްލާނަމަވެސް 5 ރުފިޔާ ނެގޭނެ
 • ސައިކަލް ޓެކްސީއަކަށް ނެގޭނީ 20 ރުފިޔާ
އަހުމަދު މުހުސިނު | dhonbandaara

| 11 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ 07:44 | |

މަގުބޫލް

 1. ރައީސްގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ވެރިފައި ކޮށްފި
 2. އަންނަ ސީޒަނަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލަނީ
 3. މަޖީދިއްޔާގެ ޓައިމް ކެޕްސޫލުން ފެނުނު އަސަރު ގަދަ ސިޓީ
 4. ތެދުވެރި ކަސްޓަމަރުންގެ އިންޓަވަލް ސްޕޮޓް
 5. އެސްއެމްއީ ބޭންކުން އިތުރު ދެ ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި
 6. ޕާޓީއަކާއި ގުޅެން ޖެހުނަސް އެކަން ކުރާނަން: ސައުދު
 7. ލައިސަންސް ނެތް މީހުންނަށް ސައިކަލު ދޭ ފަރާތްތައް ޤާނޫނީ ގޮތުން ޒިންމާ ކުރުވަންޖެހޭ: ފުލުހުން
 8. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ޓީއެފްޖީ ލޯންގް ރަން 2019 ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި


ޓެކްސީއެއް -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ސިނަމާލެ ބްރިޖް ހުރަސްކޮށް މާލެ-ހުޅުލެ އަދި މާލެ-ހުޅުމާލެއަށް ކުރާ ޓެކްސީ ދަތުރަކުން ނެގޭނެ އެންމެ މަތީ އަގު ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއިން ހޯމަ ދުވަހު އާންމު ކޮށްފި އެވެ.

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއިން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނި ގޮތުގައި، މާލެއިން އެއާޕޯޓަށް އަދި އެއާޕޯޓުން މާލެއަށް، އެއާޕޯޓުން ހުޅުމާލެއަށް އަދި ހުޅުމާލެއިން އެއާޕޯޓަށް ކުރާ ޓެކްސީ ދަތުރުތަކުން އެންމެ ބޮޑު އަގުގެ ގޮތުގައި ނެގޭނީ، 35 ރުފިޔާ އެވެ. އަދި ހުޅުމާލެއިން މާލެއަށް ކުރާ ޓެކްސީ ދަތުރުތަކުން ނެގޭނީ 40 ރުފިޔާ ކަމަށް ވެސް އެއިއުލާނުގައި އެވެ.

މިގޮތަށް ހަމަޖެއްސިއިރު މިހާރު ޓެކްސީތަކުން ހުޅުމާލެއަށް ދަތުރު ކުރަނީ، 150-200 ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގަ އެވެ.

އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ރޭގަނޑު 12:00 އިން ހެނދުނު 6:00 އާ ދެމެދު ކުރާ ދަތުރުތަކުން ދަތުރުފީގެ އިތުރަށް އިތުރު ފަސް ރުފިޔާ ނެގޭނެ އެވެ. އަދި ޑިކީއަށް އެއްޗެހި ލާ ނަމަ، ދަތުރުފީގެ އިތުރަށް ފަސް ރުފިޔާ ނެގޭނެ ކަމަށް ވެސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއިން ހަމަޖެއްސި އެވެ. އެ އަދަދުތަކަށް ވުރެ އިތުރަށް މީހުން އަތުން ފައިސާ ނެގުމަކީ މަނާކަމެއް ކަމަށް އެއޮތޯރިޓީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޓްރާސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއިން އާންމުކުރި އަގު ލިސްޓްގައިވާ ގޮތުގައި، ސައިކަލް ޓެކްސީތަކަށް މާލެއިން ހުޅުމާލެއަށް އަދި ހުޅުމާލެއިން މާލެއަށް ދަތުރެއް ކުރެވޭނީ 20 ރުފިޔާއަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް