17 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 04 ހިޔަވިހާ
12 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:35
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާ

އަންހެނަކާއެކު ސައި ބުއިމުން ކުށްވެރިވެ، މިސްރު ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

  • ހިލޭ އަންހެނަކާއިއެކު ކާން އިނުމަކީ ސަޢޫދީގައި މަނާ ކަމެއް
މިއުވާން މުހައްމަދު | Miuvaan

| 11 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ 05:49 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
  2. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  3. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  4. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  5. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި
  6. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ބޮޑު ދައުވާ: ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް އާ ކަމެއް!
  7. އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓަކީ ކެރެކްޓަރ ސެޓްފިކެޓެއް ނޫން!
  8. ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސްއަށް 'ހުރެވެނީ' ކޮން އިންތިޒާރެއްގައި؟


ފިރިހެން މީޙާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ފޮޓޯއިން ފެންނަ އަންހެން މީހާއާއިއެކު ސައި ބުއިމުން -- ބީބީސީ

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި އެ ޤައުމުގެ އަންހެނަކާއެކު ސައި ބުއި މިސްރުގެ ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ހިލޭ އެ އަންހެން މީހާއާއެކު ސައިބޯން ހުރެ މިސްރު މީހާ ވަނީ ޓްވިޓަރއަށް ވީޑިއޯއެއް އަޕްލޯޑްކޮށްފައެވެ. އަންހެނުންގެ މިނިވަންކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ފާޑުކިޔުންތަކެއް އަމާޒުވެފައިވާ ޤާނޫނުތަކަށް އަމަލުކުރަމުން އަންނަ ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ހިލޭ ފިރިހެނަކާއިއެކު އާއްމު ތަނެއްގައި އަންހެނުން ކާން ތިބުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ. މެކްޑޮނަލްޑްސް ފަދަ ފާސްޓްފުޑް ރެސްޓޯރަންޓްތަކުގައިވެސް އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ވަކިން ތިބެވޭ ގޮތަށް ހުންނަނީ ހަދާފައެވެ.

ސަޢޫދީގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޭބަރ އެންޑް ސޯޝަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ގިނަ ޤާނޫނުތަކަކާއި ޚިލާފުވިކަމުގެ ތުހުމަތާއި، ސަޢޫދީ މީހުންނަށް ޚާއްސަކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދެއްގައި އިށީންކަމުގެ ކުށުގެ ތުހުމަތުގައެވެ.

30 ސިކުންތުގެ މި ވީޑިއޯގައި އެ ދެމީހުން އެކަނި ތިބެ ކަނީކަމަށް ބުނެ މަޖާކުރެއެވެ. އަދި ވީޑިއޯ ނިމޭ ހިސާބުގައި އަންހެން މީހާ ފިރިހެން މީހާއަށް ކާންދޭ މަންޒަރު ފެނެއެވެ.

އަންހެނުންގެ ހައްޤުތައް ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރާކަމަށް ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއިން ބުނަމުންދާ މިދަނޑިވަޅުގައި ހިނގި މިޙާދިސާއާއި ގުޅިގެން ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން ވަނީ އެޤައުމަށް އަމާޒު ވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް