19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:06
އިޝާ 19:17

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ބާރު ސްޕީޑުގައި ދިޔަ ވޭނެއް ފުރޮޅާލައި ބަޔަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

 • އަނިޔާވީ ވޭނުގައި ތިބި ހަތަރު މީހުން
 • އެ މީހުން ވޭނުން ނެރުނީ އެތަނުގައި ތިބި މީހުން
 • އަނިޔާގެ ތަފްސީލެއް އަދި ނުލިބޭ
ޙުސައިން ޙަސަން | hucenhassan

| 11 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ 00:16 | |

މަގުބޫލް

 1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
 2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
 3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
 4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
 5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
 6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
 7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
 8. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!


ބާރު ސުޕީޑުގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ވޭން ފުރޮޅާލާފައި -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ހުޅުމާލޭ ބޮޑު މަގުގައި ބާރު ސުޕީޑުގައި ދިޔަ ވޭނެއް ފުރޮޅާލައި، ވޭނުގައި ތިބި މީހުންނަށް އަނިޔާވެއްޖެއެވެ.

މަންޒަރު ދުއް މީހަކު "ރާއްޖެއެމްވީ"އަށް ކިޔައިދިން ގޮތުގައި ހަތަރު މީހުންނާ އެކު ދަތުރު ކުރަމުން ދަނިކޮށް ފުރޮޅާލާފައި ވަނީ ސައުތު ކޭޓަރިންގެ ވޭނެކެވެ. ވޭން ކޮންޓްރޯލް ނުވެގެން ހިނގި އެ ހާދިސާގައި، އަނިޔާވި މީހުން އެ ވޭނުގެ ތެރެއިން ނެރުނީ އެ ސަރަހައްދުގައި ތިބި މީހުނެވެ.

އަނިޔާވި މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލަށް ވަނީ ގެންގޮސްފައެވެ. ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް ހިންގާ އާސަންދަ ކުންފުނީގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް އާޝިއާ ސޯލިހު ވިދާޅުވީ އަނިޔާވި މީހުންގެ ހާލަތު ބަލަމުންދާ ކަމަށާއި ތަފްސީލު ލިބުމުން މީޑިއާއަށް ހާމަކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ވޭން ފުރޮޅާލި ސަރަހައްދު ފުލުހުން ބަންދުކޮށްފައި-- ފޮޓޯ/ ރާއްޖެއެމްވީ

މަންޒަރު ދުއް ބައެއް މީހުން ބުނި ގޮތުގައި ހުޅުމާލޭ ބޮޑު މަގު ޕީޕީއެމް ޖަހަގަ ކުރިމަތިން އެ އެކްސިޑެންޓު ހިނގީ، ވޭން ދުއްވާފައި ދިޔަލެއް ބާރު ކަމުން ޑްރައިވަރަށް އުޅަނދު ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވިގެންނެވެ. އެ އެކްސިޑެންޓުގައި ޕްރައިވެޓް ކާރަކަށް ވެސް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވެއެވެ. 

ހުޅުމާލޭގައި އެކްސިޑެންޓުތައް އިތުރުވެ، މިއަހަރު ތެރޭގައި އެކަނިވެސް ތިން މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ. މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުތަކުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 10އަށް އަރައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ހުސޭނުބެ

1 ހަފްތާކުރިން

30 ކިލޯމީޓަރު ލިމިޓް މަގެެއްގައި އޯވަރ ސްޕީޑް ކުރީމާ ފުރޮޅައިވެސްލާނެ

0
0