26 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 05 ބުރުނު
19 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ރައީސް ޔާމިނަށް ލިބޭނީ ޔޫ ރިޕޯޓެއް، ވައުދެއް ނުފުއްދެވި: ހަސަން ލަތީފު

  • ރައީސް ޔާމިން ވައުދު ނުފުއްދަވާ ވެރިކަމަށް ކުރިމަތިލައްވައިގެން ވެސް ނުވާނެ
މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް | Murshidhu

| 10 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 23:57 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަށިގޮއްވާލި ދެބެއިންގެ ބައްޕަ ހައްޔަރަށް
  2. ސްރީލަންކާ ބޮމުގެ ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  3. މި ހާލަތުގައި ރަނގަޅީ މޫނު ބުރުގާ ނޭޅުން: ލަންކާގެ ޖަމިއްޔަތުލް އުލަމާ
  4. ކުޑަކުއްޖެއްގެ އާދޭސް ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންނަށް!
  5. ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ރަޝީދަށް އިނާޔަތް ދޭން ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި
  6. ހަމަލާދިން ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ލަންކާ ފުލުހުން
  7. ލަންކާއަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި ސަރުކާރުގެ ބޮޑު އިހުމާލެއް!
  8. ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްދާނެ


އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕަސަން  ހަސަން ލަތީފު މިރޭގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ނުފުއްދަވާ ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނަށް ލިބެނީ ޔޫ ރިޕޯޓެއް ކަމަށް ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕަސަން  ހަސަން ލަތީފު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ވެލިދޫގައި ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ހަސަން ލަތީފު ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމިން 2013 ގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތަކުގެ މަތިން އެމަނިކުފާނު ހަނދުމަފުލު ނެތް ނަމަވެސް އެ ބޭފުޅުން ހަނދާން އެބަހުރި ކަމަށެވެ. އަދި ރައީސް ޔާމިން ވެވަޑައިގެންނެވި ގިނަ ވައުދުތައް ޖަލްސާގައި އިއްވަވާފަ އެވެ.  

އެގޮތުން ރާއްޖޭގައި އެތައް އެއާޕޯޓެއް އަޅަން ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވި ނަމަވެސް އެމަނިކުފާނަށް އެޅުއްވުނީ އެންމެ އެއާޕޯޓެއް ކަމަށް ކަމަށާއި މަސްވެރިންނަށާއި ދަނޑުވެރިންނަށް ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ނުފުއްދަވާ ކަމަށް ހަސަން ފާހަގަ ކުރެއްވި އެވެ.

އެގޮތުން މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ހާއްސަ ހަތަރު ބަނދަރެއް މަސްވެރިނަށް ހައްދަވާނެ ކަމަށް ވައުދުވި ނަމަވެސް އެ ވައުދުވެސް ވަނީ ނުފުއްދާ ފެއިލްވެފައި ކަން ހަސަން ލަތީފު ފާހަގަ ކުރެއްވި އެވެ. އަދި ކޮރަޕްޝަނަށް ފުރުސަތު ނުދެއްވާނެ ކަމަށާއި އަދި ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތައް ބައްލަވާނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ މެނިފެސްޓޯގައި ލިޔެފައިވާއިރު އެކަންކަން ވީ ގޮތް ރައްޔިތުން ވިސްނުމަށް ހަސަން ލަތީފު ގޮވާލެއްވި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް