21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ފުލުހުން ދަނީ ބިރު ފަތުރަމުން: އެމްސީ ހަމީދު

  • ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއިން މިހާރު ބިރު ފަތުރަމުންދާ ސަބަބެއް ނުވިސްނޭ
އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު | IxmaealNaail

| 10 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 23:15 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  2. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  3. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  5. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  6. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  7. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  8. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ


ފުލުހުން އިންޓެލިޖެންސްގެ ކުރީގެ ވެރިޔާ މުޙައްމަދު ހަމީދު (އެމްސީ ހަމީދު) -- ރާއްޖެއެމްވީ

ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގެ މިނިވަންކަން ގެއްލި، އެ މުއައްސަސާއިން ބިރު ފަތުރަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން އިންޓެލިޖެންސްގެ ކުރީގެ ވެރިޔާ މުޙައްމަދު ހަމީދު (އެމްސީ ހަމީދު) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ ވަކި ގޮތަކަށް ނުކުމެއްޖެ ނަމަ ހަމަނުޖެހުން އުފައްދަން ބަޔަކު ރާވަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ ބޭއްވި ނިއުސް ކޮންފަރެންސްގައި ދިން ބަޔާނަށް އިޝާރަތް ކުރައްވައި، ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކުރެއްވި ހަމީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއިން މިހާރު ބިރު ފަތުރަމުންދާ ސަބަބެއް ވިސްނިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

ހަމީދު ވިދާޅުވީ ފުލުހުންގެ ހަޤީޤީ ދައުރަކީ، ވަކިފަރާތެއް ދެކެ ބިރުގަތުމެއް އަދި ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަވުމެއް ނެތި، ހަމަޖެހުން ދެމެހެއްޓުމާއި، ޤާނޫނު ނެގެހެއްޓެމާއި، ކުށް ތަހުޤީޤު ކުރުން ކަމަށެވެ. މިކަން މިހެން އޮތް ނަމަވެސް މިއަދު ފުލުހުންގެ އިދާރާ ހިންގަމުން ދަނީ މި އުސޫލުން ނޫންކަމަށް ހަމީދު ތުހުމަތު ކުރެއްވިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ފުލުހުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފުލުހުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް އިޝާރާތް ކުރައްވާ، އެ ވާހަކަތަކަކީ ކަންތައްތަކެއް "ހިންގުމުގެ ކުރިން" ދެއްކި ވާހަކަތަކެއް ނޫން ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށްވެސް ހަމީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި، ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބަޔާނެއް އިއްވަމުން، ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާނު، ސްޕްރިޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް، އަހުމަދު ޝިފާން ވިދާޅުވީ ރިޔާސީ އިންތިހާބަކީ މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިހާބެއް ނޫން ކަމަށް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ދެއްކުމަށް ނުރައްކާތެރި ކަންތައްތަކެއް ހިންގުމަށް ބަޔަކު ރާވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެކަން ފުލުހުންގެ އިންޓަލިޖެންސަށާއި ތަހުގީގަށް އެނގިފައިވާ ކަމަށާއި އެއީ އިންތިހާބަށް ހުރަސް އެޅުމަށް ރާވާފައިވާ ކަންތައްތަކެއް ކަމަށް ޝިފާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އިންތިހާބާ ގުޅިގެން ހަމަނުޖެހުން ހިންގަން ރާވާފައި ވަނީ ކޮން ބައެއް ކަމެއް ފުލުހުން ނުބުނެއެވެ. އެފަދަ ހަމަނުޖެހުން ހިންގަން އުޅެނީ ކޮން ތަނެއްގައި ކަމެއް، އަދި އެކަން ކުރަން އުޅޭކަމުގެ ތުހުމަތަކަށް މީހަކު ހައްޔަރު ކުރި ކަމެއް ވެސް ފުލުހުން ނުބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ކަދީ

1 ހަފްތާކުރިން

ފުލުހުންނަށް މަތިމައްޗަށް ޔޫސެޓެއް! އަލުންބަލުން މިސޮރުމެން ހުރިހައި އެއްޗެއް ފަށަން ޖެހެނީ

4
0