12 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުދަ | 03 މުލަ
05 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 17:58
އަސްރު 15:24
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 06:01
ފަތިސް 04:44

ނޫސްވެރިންނަށް އެވޯޑް ދިނުން

ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

  • ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލި އެންމެ ފަހު ތާރީހަކީ މިމަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަސް
  • އަށް ދާއިރާއަކުން އިނާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައި
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 10 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 20:59 | |

މަގުބޫލް

  1. ދަރުމަވަންްތަ ހޮސްޕިޓަލް: ސިއްސައިގެން ދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
  2. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ފައިސާ ވަނީ 155 މީހެއްގެ އެކައުންޓަށް: އޭސީސީ
  3. އިމިގްރޭޝަނަށް އެފްއޭ ފަޔާޒް؟
  4. ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާގައި ޑޮލަރު ނުހުންނާނެ: ގަވަނަރ
  5. ގާސިމް، މަސީހު ހިންގެވި މަގަށް، އެކަމަކު ސަރުކާރަށް ވަރިހަމަ!؟
  6. މާފަންނު ސަހަރާގައި ކޮނެފައި އޮތް ވަޅުގަނޑު ދައްކާލައިފި
  7. މިސްކިތްތަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށުމުގެ ވައުުދު މަހެއް ނުވަނީސް ފުއްދައިދީފި
  8. ޗީފް އޮފް ޑިފެންސްފޯސްގެ މަގާމަށް ޝަމާލު


ނޫސްވެރިންނާ އެމްއެމްސީ މެންބަރުން ބައްދަލުކުރަނީ -- ޓްވިޓަރ

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ދޭ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައިވާއިރު އެންމެ ފުރަތަމަ މި ފުރުސަތު ހުޅުވާލީ މިދިއަ އޯގަސްޓް މަހުގެ 14 އިން ސެޕްޓެމްބަރު 10 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

އިނާމަށް ކުރިމަތިލުން މިހާރު ވަނީ މިމަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލާފައެވެ.

އިނާމު ދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ދާއިރާތަކަކީ:

1. އިޖުތިމާއީ ދާއިރާ

2. ސިޔާސީ ދާއިރާ

3. ޝަރުއީ އަދި ޤާނޫނީ ދާއިރާ

4. ވިޔަފާރިއާއި އިޤުތިޞާދުގެ ދާއިރާ

5. ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާ

6. ފޮޓޯ ޖާނަލިޒަމްގެ ދާއިރާ

7. ވީޑިއޯ ޖާނަލިޒަމްގެ ދާއިރާ

8. ފީޗަރ ލިޔުމުގެ ދާއިރާ

 

މީގެ އިތުރުން، އެންމެ އުންމީދީ ނޫސްވެރިޔާގެ އިނާމު ހިމެނެއެވެ.

މި އިނާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމަށް ނަން ހުށަހަޅާ ފޯމު އަދި އެންމެ އުންމީދީ ނޫސްވެރިޔާއަށް ނަން ހުށަހަޅާ ފޯމު ހުށަހަޅަންޖެހެއެވެ.  މި ދެ ފޯމާއި، މާކުސް ދިނުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޖަދުވަލުތަކާއެކު، " މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ދޭ، ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ އުސޫލު" ގައި ހިމަނާފައިވާ ކަންކަމާ އެއްގޮތަކަށް ފޯމާއެކު ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމަށް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް