21 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި | 08 ހިޔަވިހާ
16 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:39
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ރައީސް ޔާމީންގެ ގާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި ހައި ކޯޓުގެ ކުރީގެ ފަނޑިޔާރު އައްބާސް

  • މީގެ ކުރިން ވެސް ރައީސް ޔާމީންގެ ވަކީލަކަށް އުޅުއްވި
ޙުސައިން ޙަސަން | hucenhassan

| 10 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 19:26 | |

މަގުބޫލް

  1. ސުޝާންތްއާ އެކު ޑޭޓްނުކުރުމަށް ސާރާއަށް ނަސޭހަތްތެރިވިން: ކަރީނާ
  2. ރައީސް ޔާމީނުގެ ހާލަތު ޅެން ބައިތަކުން
  3. ނިހާން ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަކަށް ހުރަސްއަޅާ ވީޑީއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  4. ޝަމީމާ ބޭގަމް އޭނާގެ ގައުމަށް އެނބުރި ދިއުމަށް އާއިލާއިން ދެކޮޅު ހަދައިފި
  5. ފާއިތުވި މުއްދަތުގެ މުސާރައާއެކު ސިމާދަށް އަލުން ވަޒިފާ ދޭން ހުކުމް ކޮށްފި
  6. ރާއްޖެ ހަމަ މަގަށް އެޅޭނީ ރައީސް ކަމަށް ގާސިމް ގެނެސްގެން: އަދުރޭ
  7. ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހު ކުރަން ތާއިދު ކުރައްވައި، ސަރުކާރު އެހީއަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އެދިވަޑައިގެންފި
  8. މަސްވެރިޔާ ކާޑު ރައީސް ސޯލިހް މާދަމާ ރޭ ތައާރަފުކޮށް ދެއްވަނީ


އައްބާސް ޝަރީފު: ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވީ 2015ގައި -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ގާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި ހައި ކޯޓުގެ ކުރީގެ ފަނޑިޔާރު އައްބާސް ޝަރީފު މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވަން ފައްޓަވައިފިއެވެ.

ދެހާސް ފަނަރަ ވަނަ އަހަރު ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުގެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވި އައްބާސް ޝަރީފު ރައީސް ޔާމީންގެ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމުގައި ހިމެނިވަޑައިގެން، ޕީޕީއެމުން ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސެއްގައި ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ. އެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސަކީ ތެލުގެ ވަގު ވިޔަފާރިއާ، ރައީސް ޔާމީނާ ގުޅުން ނެތް ކަމަށް ބުނެ، އެމަނިކުފާނުގެ ދިފާއުގައި ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމުން ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސެކެވެ. އެ މައްސަލާގައި އެމްޑީޕީ އާއި ރާއްޖެޓީވީއާ ދެކޮޅަށް ރައީސް ޔާމީން ކުރައްވަން ނިންމަވާފައިވާ ކަންތައްތައް އެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި އައްބާސް ޝަރީފު ވަނީ ވިދާޅުވެ ދެއްވާފައެވެ.

ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގައި ރައީސް ޔާމީން ހައްޔަރު ކުރުމުން، އެމަނިކުފާނު މިނިވަން ކުރުމަށް ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު އާޒިމާ ޝުކޫރު 2010 ވަނަ އަހަރު ކުރެއްވި މަސައްކަތުގައި އައްބާސް ޝަރީފު އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވިއެވެ. އެގޮތުން ރައީސް ޔާމީންގެ ބަންދާމެދު ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ހައި ކޯޓާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގޮތް ނިންމެވި މަޖިލިސްތަކަށް އައްބާސް ޝަރީފު ވަޑައިގެން، އާޒިމާއަށް ގާނޫނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވިއެވެ. ނަމަވެސް ޝަރީއަތުގެ އެ މަޖިލިސްތަކުގައި އައްބާސް ޝަރީފު ވަކާލާތު ކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

އެއަށްފަހު 2011 ވަނަ އަހަރު ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް އޭނާ އައްޔަން ކުރެއްވިއެވެ. ނަމަވެސް ގާނޫނަށް ގެނައި ބަދަލާއެކު، ހައި ކޯޓުގެ ދެކުނު ގޮފި އުފެއްދުމަށްފަހު، އޭނާ ދެކުނު ގޮތްޕަށް ބަދަލު ކުރިއެވެ. ނަމަވެސް ސިއްހީ މައްސަލަތެއް ދިމާވެ، ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުން އޭނާ އިސްތިއުފާ ދެއްވިތާ މިހާތަނަށް ތިން އަހަރު ވަނީ ވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް