17 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު | 04 ނޮރަ
09 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ރައީސް ޔާމީންގެ ގާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި ހައި ކޯޓުގެ ކުރީގެ ފަނޑިޔާރު އައްބާސް

  • މީގެ ކުރިން ވެސް ރައީސް ޔާމީންގެ ވަކީލަކަށް އުޅުއްވި
ޙުސައިން ޙަސަން | hucenhassan

| 10 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 19:26 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  3. އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދުނު ހިލަ ފެންނަ އެކްސްރޭ އާންމުކޮށްފި
  4. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  5. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  6. އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހަށް ދައުވަތު ކާޑު ލިބުނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުން
  7. ޤާސިމްގެ އެޑްވައިޒަރުގެ މަޤާމުން އަބްދުﷲ ރިޔާޒް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
  8. ރާއްޖޭގެ އައު ރައީސް ހުވާކުރައްވާ ތާރީޚީ ރަސްމިއްޔާތަށް މާދަން މާލެ ދަން: މޯދީ


އައްބާސް ޝަރީފު: ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވީ 2015ގައި -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ގާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި ހައި ކޯޓުގެ ކުރީގެ ފަނޑިޔާރު އައްބާސް ޝަރީފު މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވަން ފައްޓަވައިފިއެވެ.

ދެހާސް ފަނަރަ ވަނަ އަހަރު ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުގެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވި އައްބާސް ޝަރީފު ރައީސް ޔާމީންގެ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމުގައި ހިމެނިވަޑައިގެން، ޕީޕީއެމުން ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސެއްގައި ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ. އެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސަކީ ތެލުގެ ވަގު ވިޔަފާރިއާ، ރައީސް ޔާމީނާ ގުޅުން ނެތް ކަމަށް ބުނެ، އެމަނިކުފާނުގެ ދިފާއުގައި ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމުން ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސެކެވެ. އެ މައްސަލާގައި އެމްޑީޕީ އާއި ރާއްޖެޓީވީއާ ދެކޮޅަށް ރައީސް ޔާމީން ކުރައްވަން ނިންމަވާފައިވާ ކަންތައްތައް އެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި އައްބާސް ޝަރީފު ވަނީ ވިދާޅުވެ ދެއްވާފައެވެ.

ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގައި ރައީސް ޔާމީން ހައްޔަރު ކުރުމުން، އެމަނިކުފާނު މިނިވަން ކުރުމަށް ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު އާޒިމާ ޝުކޫރު 2010 ވަނަ އަހަރު ކުރެއްވި މަސައްކަތުގައި އައްބާސް ޝަރީފު އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވިއެވެ. އެގޮތުން ރައީސް ޔާމީންގެ ބަންދާމެދު ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ހައި ކޯޓާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގޮތް ނިންމެވި މަޖިލިސްތަކަށް އައްބާސް ޝަރީފު ވަޑައިގެން، އާޒިމާއަށް ގާނޫނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވިއެވެ. ނަމަވެސް ޝަރީއަތުގެ އެ މަޖިލިސްތަކުގައި އައްބާސް ޝަރީފު ވަކާލާތު ކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

އެއަށްފަހު 2011 ވަނަ އަހަރު ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް އޭނާ އައްޔަން ކުރެއްވިއެވެ. ނަމަވެސް ގާނޫނަށް ގެނައި ބަދަލާއެކު، ހައި ކޯޓުގެ ދެކުނު ގޮފި އުފެއްދުމަށްފަހު، އޭނާ ދެކުނު ގޮތްޕަށް ބަދަލު ކުރިއެވެ. ނަމަވެސް ސިއްހީ މައްސަލަތެއް ދިމާވެ، ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުން އޭނާ އިސްތިއުފާ ދެއްވިތާ މިހާތަނަށް ތިން އަހަރު ވަނީ ވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް