20 ޖެނުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 02 ހުވަން
14 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:16
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:21
އިރުއަރާ 06:17
ފަތިސް 05:02

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

މުޅި ކިނބިދޫ ޒީނަތްތެރިކޮށް، ކޯލިޝަންގެ ޖަލްސާއަށް ތައްޔާރުވެފަ

  • ޖަލްސާ ބާއްވަނީ ކިނބިދޫ ސްޓޭޖް ސަރަހައްދުގައި
  • ތިން ދުވަހުގެ މު ދަތުރުފުޅުގައި ފައިސަލް 13 ރަށަކަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ
މުހަންމަދު ވިސާމް | sampathmasiw

| 10 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 19:12 | |

މަގުބޫލް

  1. ފަސް މެމްބަރަކަށް މަޖިލީހަށް ވާދަކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ
  2. ނާކާމިޔާބުވި ކެންޑިޑޭޓުން ވީހާ ވެސް އަވަހަށް އަޅުގަނޑާ ގުޅުއްވުން އެދެން: ނަޝީދު
  3. ޑރ އިޔާޒްގެ ހޫނު ރައްދެއް ނާޒިމްއަށް
  4. ނާކާމިޔާބުވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފަރާތުން ޑިމޮކްރަސީގެ ރީތި ނަމޫނާއެއް!
  5. ރޮޒެއިނާ އާއި ހިސާންގެ ދެމަފިރިކަނބަލުން ވެސް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ކަށަވަރު!
  6. އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ބައެއް މެމްބަރުންނަށް
  7. ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ޓިކެޓް ޖީހާން ކާމިޔާބުކޮށްފި
  8. މިހާރުގެ އަށް މެމްބަރަކު އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ކަށަވަރު ކުރައްވައިފި


ފައިސަލް ކިނބިދޫއަށް ވަޑައިގަތުމުން އެރަށުގެ ރައްޔިތުން އެމަނިކުފާނަން މަރުޙަބާ ދަންނަވަނީ -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ފަރާތުން ތ އަތޮޅުގައި ބާއްވާ ބޮޑު ޖަލްސާ މިރޭ އެ އަތޮޅު ކިނބިދޫގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

ކޯލިޝަން ކެންޑިޑޭޓްގެ ރަނިންގމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ތ އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ތިން ދުވަހުގެ ކެމްޕެއިން ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ކިނބިދޫގައި ބާއްވާ ބޮޑު ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އެރަށު ސްޓޭޖް ސަރަހައްދުގައެވެ. ފައިސަލް ކިނބިދޫއަށް ވަޑައިގެންނެވީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. ފައިސަލް ކިނބިދޫއަށް ވަޑައިގަތުމުން އެރަށުގެ ރައްޔިތުން ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ދަންނަވާއިފައިވާއިރު، ކިނބިދޫގެ މުޅި ބަނދަރު ސަރަހައްދާ ހާއްސަކޮށް ޖަލްސާ ބާއްވާ ސަރަހައްދު ވަނީ ފައިސަލްގެ ދަތުރަށް ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ. ދިދަފަތި ދަމާއި ތަފާތު ޝުއޫރު ލިވެފައިވާ ބެނާ ތަށް ދަމާފައިވެއެވެ.

ފައިސަލް ކިނބިދޫއަށް ވަޑައިގަތުމުން އެރަށުގެ ރައްޔިތުން އެމަނިކުފާނަން މަރުޙަބާ ދަންނަވަނީ

މި ޖަލްސާގައި ފައިސަލްގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމްއާއި، އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުންގެ އިތުރުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކައުންސިލް މެމްބަރުން ބައިވެރިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. މި ޖަލްސާގައި ފައިސަލް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާއިރު، ވިހާވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ އާންމު ރައްޔިތުން ބައިވެރިވުމަށް ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

ތިން ދުވަހުގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި ފައިސަލް އެންމެ ފުރަތަމަ ވަޑައިގެންނެވީ ކަނޑޫދޫއަށެވެ. އެއްފަހު ހިރަލަންދޫ، ވަންދޫ، އޮމަދޫ، ވޭމަންދޫ އަށް ހޯމަ ދުވަހު ފައިސަލް ވަނީ ވަޑައިގެންފައެވެ. މިއިން ކޮންމެ ރަށަކުން ވެސް ފައިސަލް އަށް ހޫނު މަރުޙަބާ ދަންވާފައިވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް