26 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 05 ބުރުނު
19 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

މުޅި ކިނބިދޫ ޒީނަތްތެރިކޮށް، ކޯލިޝަންގެ ޖަލްސާއަށް ތައްޔާރުވެފަ

  • ޖަލްސާ ބާއްވަނީ ކިނބިދޫ ސްޓޭޖް ސަރަހައްދުގައި
  • ތިން ދުވަހުގެ މު ދަތުރުފުޅުގައި ފައިސަލް 13 ރަށަކަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ
މުހަންމަދު ވިސާމް | sampathmasiw

| 10 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 19:12 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަށިގޮއްވާލި ދެބެއިންގެ ބައްޕަ ހައްޔަރަށް
  2. ސްރީލަންކާ ބޮމުގެ ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  3. ލަންކާ އަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  4. މި ހާލަތުގައި ރަނގަޅީ މޫނު ބުރުގާ ނޭޅުން: ލަންކާގެ ޖަމިއްޔަތުލް އުލަމާ
  5. ލަންކާއަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި ސަރުކާރުގެ ބޮޑު އިހުމާލެއް!
  6. ހަމަލާދިން ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ލަންކާ ފުލުހުން
  7. ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްދާނެ
  8. ރައީސް ޔާމީނާއި ދެކޮޅަށް ހެކީންގެ ގޮތުގައި އަދީބާއި ޒިޔާތާއި ލުތުފީ


ފައިސަލް ކިނބިދޫއަށް ވަޑައިގަތުމުން އެރަށުގެ ރައްޔިތުން އެމަނިކުފާނަން މަރުޙަބާ ދަންނަވަނީ -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ފަރާތުން ތ އަތޮޅުގައި ބާއްވާ ބޮޑު ޖަލްސާ މިރޭ އެ އަތޮޅު ކިނބިދޫގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

ކޯލިޝަން ކެންޑިޑޭޓްގެ ރަނިންގމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ތ އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ތިން ދުވަހުގެ ކެމްޕެއިން ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ކިނބިދޫގައި ބާއްވާ ބޮޑު ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އެރަށު ސްޓޭޖް ސަރަހައްދުގައެވެ. ފައިސަލް ކިނބިދޫއަށް ވަޑައިގެންނެވީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. ފައިސަލް ކިނބިދޫއަށް ވަޑައިގަތުމުން އެރަށުގެ ރައްޔިތުން ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ދަންނަވާއިފައިވާއިރު، ކިނބިދޫގެ މުޅި ބަނދަރު ސަރަހައްދާ ހާއްސަކޮށް ޖަލްސާ ބާއްވާ ސަރަހައްދު ވަނީ ފައިސަލްގެ ދަތުރަށް ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ. ދިދަފަތި ދަމާއި ތަފާތު ޝުއޫރު ލިވެފައިވާ ބެނާ ތަށް ދަމާފައިވެއެވެ.

ފައިސަލް ކިނބިދޫއަށް ވަޑައިގަތުމުން އެރަށުގެ ރައްޔިތުން އެމަނިކުފާނަން މަރުޙަބާ ދަންނަވަނީ

މި ޖަލްސާގައި ފައިސަލްގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމްއާއި، އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުންގެ އިތުރުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކައުންސިލް މެމްބަރުން ބައިވެރިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. މި ޖަލްސާގައި ފައިސަލް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާއިރު، ވިހާވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ އާންމު ރައްޔިތުން ބައިވެރިވުމަށް ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

ތިން ދުވަހުގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި ފައިސަލް އެންމެ ފުރަތަމަ ވަޑައިގެންނެވީ ކަނޑޫދޫއަށެވެ. އެއްފަހު ހިރަލަންދޫ، ވަންދޫ، އޮމަދޫ، ވޭމަންދޫ އަށް ހޯމަ ދުވަހު ފައިސަލް ވަނީ ވަޑައިގެންފައެވެ. މިއިން ކޮންމެ ރަށަކުން ވެސް ފައިސަލް އަށް ހޫނު މަރުޙަބާ ދަންވާފައިވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް