19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018

އައިޝާ މައްޗަންގޯޅީގެ ގެތަކަށް ދޮރުން ދޮރަށް ހިންގަވައިފި

  • މިހަރަކާތުގައި އެސަރައްހަދުގެ ގިނަ ގެތަކަށް ވަދެ ރައްޔިތުންގެ ހާލު ބައްލަވާލާފައިވޭ
އަމްނާ އިމާދު | @amnabinthimad

| 10 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 18:48 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!


ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކައުންސިލް މެމްބަރ އައިޝަތު ނަހުލާ -- ރާއްޖެއެމްވީ

ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫއަށް) ތާއީދު ހޯއްދެވުމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ އަނބިކަނބަލުން އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކައުންސިލް މެމްބަރ އައިޝަތު ނަހުލާ، މާލޭގައި ދޮރުން ދޮރަށް ހިނގައިފިއެވެ.

ދޮރުން ދޮރަށް ހިންގެވުމުގައި އައިޝާއެކު ކޯލިޝަންގެ އިސްވެރިން ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ. މައްޗަންގޯޅީގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިހަރަކާތުގައި އެސަރައްހަދުގެ ގިނަ ގެތަކަށް ވަދެ ރައްޔިތުންގެ ހާލު އައިޝާ ވަނީ ބައްލަވާލައްވާފައެވެ.

ދޮރުން ދޮރަށް ހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ހަވީރު 16:00 އިން 18:00 އަށްށެވެ.

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ބުނީ ހޯމަ ދުވަހު އައިޝާ އިސްވެހުންނަވައިގެން މައްޗަންގޯޅިއަށް ވަޑައިގެންފާއިވާއިރު ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި މާލޭގެ އެކިއެކި އަވަށްތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށާއި، ރައްޔިތުންގެ ހާލު ކައިރިން ބައްލަވާނެ ކަމަށެވެ.

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓާއި ރަނިންމޭޓަށް ތާއީދު ހޯއްދެވުމަށް އައިޝާ އަންނަނީ އަތޮޅު ތެރޭގެ ރަށްރަށުގައާއި މޭލޭގައި ސިޔާސީ ކެމްޕޭންތައް ކުރައްވަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ހަދީފިއޑަފި

1 ހަފްތާކުރިން

ތިހެންގޮސް މިޙެއްކައިރިޔަށް ނުވަދެއްޖިއްޔާ ރަނގަޅު ތިވެސް ކާޅު މަންޖެެއްއެއް

0
0