18 ނޮވެންބަރު 2018 | އާދީއްތަ | 05 ނޮރަ
10 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018

އައިޝާ މައްޗަންގޯޅީގެ ގެތަކަށް ދޮރުން ދޮރަށް ހިންގަވައިފި

  • މިހަރަކާތުގައި އެސަރައްހަދުގެ ގިނަ ގެތަކަށް ވަދެ ރައްޔިތުންގެ ހާލު ބައްލަވާލާފައިވޭ
އަމްނާ އިމާދު | @amnabinthimad

| 10 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 18:48 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  3. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  4. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  5. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  6. ހުވާ ކުރާ ރަސްމިއްޔާތަށް ދަނޑުގައި ހަދާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ މާލަމެއް
  7. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  8. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟


ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކައުންސިލް މެމްބަރ އައިޝަތު ނަހުލާ -- ރާއްޖެއެމްވީ

ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫއަށް) ތާއީދު ހޯއްދެވުމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ އަނބިކަނބަލުން އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކައުންސިލް މެމްބަރ އައިޝަތު ނަހުލާ، މާލޭގައި ދޮރުން ދޮރަށް ހިނގައިފިއެވެ.

ދޮރުން ދޮރަށް ހިންގެވުމުގައި އައިޝާއެކު ކޯލިޝަންގެ އިސްވެރިން ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ. މައްޗަންގޯޅީގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިހަރަކާތުގައި އެސަރައްހަދުގެ ގިނަ ގެތަކަށް ވަދެ ރައްޔިތުންގެ ހާލު އައިޝާ ވަނީ ބައްލަވާލައްވާފައެވެ.

ދޮރުން ދޮރަށް ހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ހަވީރު 16:00 އިން 18:00 އަށްށެވެ.

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ބުނީ ހޯމަ ދުވަހު އައިޝާ އިސްވެހުންނަވައިގެން މައްޗަންގޯޅިއަށް ވަޑައިގެންފާއިވާއިރު ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި މާލޭގެ އެކިއެކި އަވަށްތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށާއި، ރައްޔިތުންގެ ހާލު ކައިރިން ބައްލަވާނެ ކަމަށެވެ.

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓާއި ރަނިންމޭޓަށް ތާއީދު ހޯއްދެވުމަށް އައިޝާ އަންނަނީ އަތޮޅު ތެރޭގެ ރަށްރަށުގައާއި މޭލޭގައި ސިޔާސީ ކެމްޕޭންތައް ކުރައްވަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ހަދީފިއޑަފި

2 މަސް ކުރިން

ތިހެންގޮސް މިޙެއްކައިރިޔަށް ނުވަދެއްޖިއްޔާ ރަނގަޅު ތިވެސް ކާޅު މަންޖެެއްއެއް

0
0