26 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 06 އަތަ
16 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:13
މަޣްރިބް 18:02
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

ޒަކާތު ފަންޑު

ޒަކާތު ފަންޑުން 31 މީހަކަށް ސްކޮލަޝިޕް ދީފި

  • ސްކޮލަޝިޕްގެ ފުރުސަތު ދީފައި ވަނީ ފަސް ދާއިރާއަކުން
  • ސްކޮލަޝިޕް ލިބުނު ދަރިވަރުން ތައުލީމު ހާސިލު ކުރުމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއްދީގެން ލިބުނު ފުރުސަތު ހެޔޮގޮތުގައި ހިފަންޖެހޭ
އަމްނާ އިމާދު | @amnabinthimad

| 10 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 14:22 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން އިންތިޚާބުން ފެއިލްވީ ލީޑަރޝިޕުގެ އަމިއްލަ އެދުމާހުރެ: ޑޭވް
  2. އިންތިހާބުގެ ފަހުން ހަދާ އެއްބަސްވުންތަކާ ދެމުންދާ ވަޒީފާތަކަށް ޒިންމާއެއް ނުވާނަން: ހަސަން
  3. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  4. އިންތިހާބު އޮތް ދުވަހު ދިވެހިން ދެއްކި ރީތި ނަމޫނާ އިން ބޭރުގެ އޮބްޒަރވަރުން ހައިރާންކުރުވައިފި
  5. މަހްލޫފު މިނިވަންވެ، ދަރިފުޅު ބަލާ މިރޭ ފުވައްމުލަކަށް
  6. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!
  7. ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ވެސް ހީކޮށްގެން ތިބީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ވާނެ ކަމަށް: އަބްދުއްރަހީމް
  8. ކުންފުނިތަކުން ނުހައްގުން ވަކިކުރި މުވައްޒަފުން ކިބައިން އެތަންތަނުގެ ވެރިން މާފަށް އެދެންޖެހޭ: ޝެއިހް ޒައިދު


ސްކޮލަޝިޕްގެ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ: ފޮޓޯ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ -- އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ "ޒަކާތު ފަންޑު" އިން 31 މީހަކަށް ސްކޮލަޝިޕް ދީފިއެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގައި ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ޒަކާތު ފަންޑުން ސްކޮލަޝިޕް ލިބުނު މީހުންނަށް އެކަމުގެ ލިޔުން ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

ސްކޮލަޝިޕްގެ ފުރުސަތު ދީފައި ވަނީ ފަސް ދާއިރާއަކުންނެވެ. އެއީ ދީނީ ރޮނގުން ކިޔެވުމުގެ 14 ސްކޮލަޝިޕާއި، ވިޔަފާރި އާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާ އިން 3 ސްކޮލަޝިޕާއި، އިންޖިނިއަރިންގގެ ދާއިރާ އިން 2 ސްކޮލަޝިޕާއި، ޤާނޫނީ ރޮނގުން 1 ސްކޮލަޝިޕް އަދި ސިއްހީ ދާއިރާއިން 11 ސްކޮލަޝިޕެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒިޔާދު ބާގިރު ވިދާޅުވީ ސްކޮލަޝިޕް ލިބުނު ދަރިވަރުން ތައުލީމު ހާސިލު ކުރުމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއްދީގެން ލިބުނު ފުރުސަތު ހެޔޮގޮތުގައި ހިފަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. ޒަކާތު ފަންޑުން ސްކޮލަޝިޕްގެ ފުރުސަތު ދެނީ ގައުމު ބިނާކުރުމުގެ މަގުސަދުގައިކަން ފާހަގަކުރައްވައި މިނިސްޓަރު ޒިޔާދު ވިދާޅުވީ ތައުލީމު ހާސިލުކޮށްގެން ގައުމަށް ޚިދުމަތް ކުރުމަށް އަންނާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

ޒަކާތު ފަންޑުގެ އެހީގައި 31 މީހަކަށް ސްކޮލަޝިޕް ދީފައިވާއިރު ޒަކާތު ފަންޑުގެ ދަށުން 73 ސްކޮލަޝިޕްގެ ފުރުސަތު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. 87 މީހަކު ސްކޮލާޝިޕަށް ކުރިމަތިލާފައިވާއިރު ޝޯޓް ލިސްޓްކޮށްފައިވަނީ 53 މީހުން ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް