18 ނޮވެންބަރު 2018 | އާދީއްތަ | 05 ނޮރަ
10 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:52
ފަތިސް 04:37

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

އެމްޑީއޭގެ މެމްބަރުން ކޯލިޝަންއާ ގުޅުމަށް އިބޫ ގޮވާލައްވައިފި

  • ކޯލިޝަނެއްގެ ގޮތުގައި ނިކުމެ މަސައްކަތް ކުރަން ފެށީ ގިނަ ސަބަބުތަކެއް މެދުވެރިވުމުން
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް | DeNaseer

| 10 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 12:40 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  3. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  4. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  5. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  6. ހުވާ ކުރާ ރަސްމިއްޔާތަށް ދަނޑުގައި ހަދާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ މާލަމެއް
  7. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  8. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟


އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ނ. މާޅެންދޫގައި -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

އެމްޑީއޭގެ އިސްވެރިންނާއި، އާންމު މެމްބަރުން ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދާ ގުޅިވަޑައިގަތުމަށް ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. 

ނ. އަތޮޅަސް ކުރައްވާ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅުގައި ނ. މާޅެންދޫ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާ އިބޫ ވިދާޅުވީ އެމްޑީއޭ ވަކި ކަނޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުނުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެމްޑީއޭގެ އިސްވެރިންނާއި އާންމު މެމްބަރުން ވަކިކޮޅެއް އިހްތިޔާރުނުކޮށް ނުތިއްބެވުމަށް އެދިވަޑައިގެން އިބޫ ގޮވާލެއްވީ އެމްޑީއޭގެ އާންމު މެމްބަރުންނާއި، އިސްބޭފުޅުން ވެސް ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދާ ގުޅިވަޑައިގަތުމަށެވެ. 

އިބޫ ވިދާޅުވީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރާ އިރު، އެ ފަރާތްތައް ވެސް މި އުފަލުގައި ބައިވެރިވުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރައްވާނެ ކަމަށް އިބޫ ވިދާޅުވިއެވެ.

އިބޫ ވިދާޅުވީ ކޯލިޝަނެއްގެ ގޮތުގައި ނިކުމެ މަސައްކަތް ކުރަން ފެށީ ގިނަ ސަބަބުތަކެއް މެދުވެރިވުމުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އިންސާފު ނެތުމާއި، ވަޒީފާގެ ބިރުވެރިކަން އިތުރުވުމާއި، ސަރުކާރާ ސިޔާސީ ފިކުރު ތަފާތުވާ މީހުން ޖަލަށްދާންޖެހޭ ޖެހުން އިބޫ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އޭގެ އިތުރުން ވައްކަން ކުރުން ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށާއި، ވައްކަމުގެ ގޮތުގައި ނަގާފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން 19 ބިލިއަން ލިބެންޖެހޭ ކަމަށް އިބޫ ވިދާޅުވިއެވެ. 

"އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ މި ދެންނެވި 19 ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން ފެނާއި ނަރުދަމާ ނޭޅެންވީ ސަބަބެއް،" 

އިބޫ ވިދާޅުވީ ހުރިހާ ވެސް މައްސަލައަކީ އިންސާފު ނެތުން ކަމަށާއި، އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމެއްގައި ހަމަހަމަކާއި އިންސާފު ރައްޔިތުންނަށް ކަށްވަރުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

ސިއްހީ ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުވާންޖެހޭކަން ފާހަގަކުރައްވާ އިބޫ ވިދާޅުވީ ސިއްހީ މަރުކަޒު ނުވަތަ ހެލްތު ސެންޓަރާ އެކު ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ލެބޯޓްރީ ހިދުމަތް ލިބެންޖެހޭ ކަމަށާއި، އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމެއްގައި ކޮންމެ ރަށެއްގައި ވެސް ރަނގަޅު ފެންވަރު ލެބޯޓްރީއާ އެކު ސިއްހީ މަރުކަޒުތައް ތަރައްޤީކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް