17 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު | 04 ނޮރަ
09 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ކޮރަޕްޝަން މައްސަލަ

ސްރީލަންކާގެ ކުރީގެ ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ އަށް ކަފާލާތުގެ ފުރުސަތުދީފި

  • ކޮންމެ މީހަކު ދޫކޮށްލާފައި ވަނީ ކަފާލާތަށް 100،000 ރުޕީސް ދެއްކުމަށް ފަހު
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 10 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 11:45 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  3. އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދުނު ހިލަ ފެންނަ އެކްސްރޭ އާންމުކޮށްފި
  4. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  5. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  6. އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހަށް ދައުވަތު ކާޑު ލިބުނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުން
  7. ޤާސިމްގެ އެޑްވައިޒަރުގެ މަޤާމުން އަބްދުﷲ ރިޔާޒް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
  8. ރާއްޖޭގެ އައު ރައީސް ހުވާކުރައްވާ ތާރީޚީ ރަސްމިއްޔާތަށް މާދަން މާލެ ދަން: މޯދީ


ސްރީލަންކާގެ ކުރީގެ ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ (ވ) -- ޑެއިލީ މިރޯ

ސްރީލަންކާގެ ކުރީގެ ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ އާއި އިތުރު ހަ މީހަކަށް އެ ގައުމުގެ ސްޕެޝަލް ހައި ކޯޓުން ކަފާލާތުގެ ފުރުސަތުދީފިއެވެ.

އެ މީހުންގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވިފައި ވަނީ ވީރަކެޓިޔާގައި އޭ.ޑީ ރާޖަޕަކްސަ މެމޯރިއަލް މިއުސިއަމް ބިނާކުރުމުގައި ފައިސާއަށް އިހުމާލުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ތިބި ކޮންމެ މީހަކު ދޫކޮށްލާފައި ވަނީ ކަފާލާތަށް 100،000 ރުޕީސް ދެއްކުމަށް ފަހު އަދި ކޮންމެ މީހަކު އެއް މިލިއަން ރުޕީސްގެ ދެ ގެރެންޓީއެއް ބަހައްޓަން ޖެހޭ ގޮތަށެވެ.

މައްސަލައިގައި ދައުވާ ލިބޭ މީހުންނަށް ލިޔުންތައް ހަވާލުކުރުމަށް ފަހު މައްސަލަވަނީ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 9 އަށް ފަސްކޮށްފައެވެ.

ތުހުމަތުގައި ދައުވާ އުފުލުނު ޕަބްލިކް ޕްރޮޕަރޓީ އެކްޓާއި ގާނޫނުލް އުގޫބާތުގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ ހަރުމުދާ ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ދައުވާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް