21 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި | 08 ހިޔަވިހާ
16 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:39
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ކޮރަޕްޝަން މައްސަލަ

ސްރީލަންކާގެ ކުރީގެ ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ އަށް ކަފާލާތުގެ ފުރުސަތުދީފި

  • ކޮންމެ މީހަކު ދޫކޮށްލާފައި ވަނީ ކަފާލާތަށް 100،000 ރުޕީސް ދެއްކުމަށް ފަހު
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 10 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 11:45 | |

މަގުބޫލް

  1. ސުޝާންތްއާ އެކު ޑޭޓްނުކުރުމަށް ސާރާއަށް ނަސޭހަތްތެރިވިން: ކަރީނާ
  2. ރައީސް ޔާމީނުގެ ހާލަތު ޅެން ބައިތަކުން
  3. ނިހާން ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަކަށް ހުރަސްއަޅާ ވީޑީއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  4. ޝަމީމާ ބޭގަމް އޭނާގެ ގައުމަށް އެނބުރި ދިއުމަށް އާއިލާއިން ދެކޮޅު ހަދައިފި
  5. ފާއިތުވި މުއްދަތުގެ މުސާރައާއެކު ސިމާދަށް އަލުން ވަޒިފާ ދޭން ހުކުމް ކޮށްފި
  6. ރާއްޖެ ހަމަ މަގަށް އެޅޭނީ ރައީސް ކަމަށް ގާސިމް ގެނެސްގެން: އަދުރޭ
  7. ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހު ކުރަން ތާއިދު ކުރައްވައި، ސަރުކާރު އެހީއަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އެދިވަޑައިގެންފި
  8. މަސްވެރިޔާ ކާޑު ރައީސް ސޯލިހް މާދަމާ ރޭ ތައާރަފުކޮށް ދެއްވަނީ


ސްރީލަންކާގެ ކުރީގެ ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ (ވ) -- ޑެއިލީ މިރޯ

ސްރީލަންކާގެ ކުރީގެ ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ އާއި އިތުރު ހަ މީހަކަށް އެ ގައުމުގެ ސްޕެޝަލް ހައި ކޯޓުން ކަފާލާތުގެ ފުރުސަތުދީފިއެވެ.

އެ މީހުންގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވިފައި ވަނީ ވީރަކެޓިޔާގައި އޭ.ޑީ ރާޖަޕަކްސަ މެމޯރިއަލް މިއުސިއަމް ބިނާކުރުމުގައި ފައިސާއަށް އިހުމާލުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ތިބި ކޮންމެ މީހަކު ދޫކޮށްލާފައި ވަނީ ކަފާލާތަށް 100،000 ރުޕީސް ދެއްކުމަށް ފަހު އަދި ކޮންމެ މީހަކު އެއް މިލިއަން ރުޕީސްގެ ދެ ގެރެންޓީއެއް ބަހައްޓަން ޖެހޭ ގޮތަށެވެ.

މައްސަލައިގައި ދައުވާ ލިބޭ މީހުންނަށް ލިޔުންތައް ހަވާލުކުރުމަށް ފަހު މައްސަލަވަނީ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 9 އަށް ފަސްކޮށްފައެވެ.

ތުހުމަތުގައި ދައުވާ އުފުލުނު ޕަބްލިކް ޕްރޮޕަރޓީ އެކްޓާއި ގާނޫނުލް އުގޫބާތުގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ ހަރުމުދާ ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ދައުވާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް