25 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 05 އަތަ
15 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:14
މަޣްރިބް 18:03
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

މުހައްމަދު މުސްތަފާ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަކީ ވައްކަމުގެ ހާއްޔެއް: މުސްތަފާ

  • ވޯޓު އޮޅުވާލަން އުޅޭ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެއްވި
  • އީސީ މެމްބަރުން ލަދުގަންނަންޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވި
އަހުމަދު ފައިރޫޒު | Ahmed_Fairoox

| 10 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 10:55 | |

މަގުބޫލް

  1. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  2. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  3. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  4. އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުން ވެސް ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  5. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  6. އިބޫއަކީ ކޮން ބޭފުޅެއްކަން އެނގޭތަ؟
  7. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!
  8. ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ވެސް ހީކޮށްގެން ތިބީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ވާނެ ކަމަށް: އަބްދުއްރަހީމް


ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު މުސްތަފާ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ވޯޓުލުމުގެ ހައްގަށް އަރައިގަންނަމުންދާ ކަމަށާއި އެކޮމިޝަނަކީ ވައްކަމުގެ ހާއްޔެއް ކަމަށް ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު މުސްތަފާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މުސްތޮފާ ވިދާޅުވީ ދުވަހަކު ވެސް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ނުދާ ދިވެހިން ވެސް އެހެން ގައުމުތަކުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ވަރުގެ ކަމެއް ކަމަށް މުސްތަފާ ވިދާޅުވިއެވެ.

"މިދޭތެރެއިން ކުރި ކަމަކީ ދުވަހަކު ވެސް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ނުދާ މީހުން، ލަންޑަން، ނިއުޔޯކް، ޕެރިސް، އަށް ވޯޓް ރަޖިސްޓްރީ ކުރީ. މިހާރު ކުރާކަމަކީ ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުން މާލެއަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަނީ،" މުސްތަފާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މުސްތަފާ ވިދާޅުވީ ވޯޓްގެ ކަންކަން އޮޅުވާލުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ލަދުގަންނަންޖެހޭ ވަރުގެ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެނގުމަކާއި ނުލައި މާލެއަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަކީ އެ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކަށް އަރައިގަތުން ކަމަށް މުސްތަފާ ވަނީ ވިދާޅުވެއެވެ.

މުސްތަފާ އެގޮތަށް ވިދާޅުވި ނަމަވެސް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފައި ވަނީ މި ފަހަރުގެ އިންތިހާބަކީ މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިހާބަކަށް ވާނެ ކަމަށެވެ. 

މިމަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ހަގީގަތާ ޚިލާފަށް ވާހަކަތަކެއް ފަތުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ މިމަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވެސް އަމަލުކުރާނީ ގާނޫނު އަސާސީ އާއި ކަމާ ބެހޭ ގާނޫނުތަކާއި 2013 ގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު ގައިޑްލައިނާ އެއްގޮތަށް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް