25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 05 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

މުހައްމަދު މުސްތަފާ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަކީ ވައްކަމުގެ ހާއްޔެއް: މުސްތަފާ

  • ވޯޓު އޮޅުވާލަން އުޅޭ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެއްވި
  • އީސީ މެމްބަރުން ލަދުގަންނަންޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވި
އަހުމަދު ފައިރޫޒު | Ahmed_Fairoox

| 10 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 10:55 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަށިގޮއްވާލި ދެބެއިންގެ ބައްޕަ ހައްޔަރަށް
  2. ސްރީލަންކާ ބޮމުގެ ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  3. ކުޑަކުއްޖެއްގެ އާދޭސް ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންނަށް!
  4. ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ރަޝީދަށް އިނާޔަތް ދޭން ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި
  5. ހަމަލާދިން ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ލަންކާ ފުލުހުން
  6. ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްދާނެ
  7. މި ހާލަތުގައި ރަނގަޅީ މޫނު ބުރުގާ ނޭޅުން: ލަންކާގެ ޖަމިއްޔަތުލް އުލަމާ
  8. ޖަޕާނުގެ އަސްކަރީ މަނަވަރު ސަމިދާރޭ ރާއްޖޭގައި


ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު މުސްތަފާ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ވޯޓުލުމުގެ ހައްގަށް އަރައިގަންނަމުންދާ ކަމަށާއި އެކޮމިޝަނަކީ ވައްކަމުގެ ހާއްޔެއް ކަމަށް ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު މުސްތަފާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މުސްތޮފާ ވިދާޅުވީ ދުވަހަކު ވެސް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ނުދާ ދިވެހިން ވެސް އެހެން ގައުމުތަކުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ވަރުގެ ކަމެއް ކަމަށް މުސްތަފާ ވިދާޅުވިއެވެ.

"މިދޭތެރެއިން ކުރި ކަމަކީ ދުވަހަކު ވެސް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ނުދާ މީހުން، ލަންޑަން، ނިއުޔޯކް، ޕެރިސް، އަށް ވޯޓް ރަޖިސްޓްރީ ކުރީ. މިހާރު ކުރާކަމަކީ ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުން މާލެއަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަނީ،" މުސްތަފާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މުސްތަފާ ވިދާޅުވީ ވޯޓްގެ ކަންކަން އޮޅުވާލުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ލަދުގަންނަންޖެހޭ ވަރުގެ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެނގުމަކާއި ނުލައި މާލެއަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަކީ އެ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކަށް އަރައިގަތުން ކަމަށް މުސްތަފާ ވަނީ ވިދާޅުވެއެވެ.

މުސްތަފާ އެގޮތަށް ވިދާޅުވި ނަމަވެސް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފައި ވަނީ މި ފަހަރުގެ އިންތިހާބަކީ މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިހާބަކަށް ވާނެ ކަމަށެވެ. 

މިމަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ހަގީގަތާ ޚިލާފަށް ވާހަކަތަކެއް ފަތުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ މިމަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވެސް އަމަލުކުރާނީ ގާނޫނު އަސާސީ އާއި ކަމާ ބެހޭ ގާނޫނުތަކާއި 2013 ގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު ގައިޑްލައިނާ އެއްގޮތަށް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް