24 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި | 06 ހުވަން
18 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:33
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:42
މެންދުރު 12:22
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:04

ހދ ކުޅުދުއްފުށި

ކުޅުދުއްފުށީ ޕީޕީއެމް ހޮޅުއަށީގައި އަޑުގަދަކޮށް ރުޤްޔާ ޖަހާ މައްސަލަ ބޮޑުވެއްޖެ

 • ކަންބޮޑުވެގެން ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ އެކަން ކައުންސިލާ ހިއްސާ ކުރަމުން
 • ރުޤްޔާ ޖަހަމުންދަނީ ތާޅަފިލި ބޭނުންކޮށްގެން
 • ފުލުހުންނާ ވާހަކަ ދައްކައިގެން ހައްލެއް ނުކުރެވުނު
އަހުމަދު މުހުސިނު | dhonbandaara

| 10 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 10:33 | |

މަގުބޫލް

 1. 24 ގަޑިއިރު މަޖިލިސް ހުޅުވައިގެން ވިޔަސް ޕީއެންސީ ރަޖީސްޓްރީ ކުރާނަން: ގާސިމް
 2. އީސީގެ މެމްބަރުންގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލައެއް މަޖިލީހަށް ވައްދަނީ!
 3. މާކުރަތު އިންޖީނުގެއަށް ދޫކުރި 300 ވުރެ ގިނަ ލީޓަރުގެ ތެޔޮ ބޭރުވެއްޖެ
 4. މިއީ ތައުލީމީ މުއައްސަސާއެއް، ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިއެއް ނުވަން: މަންދު ކޮލެޖު
 5. ހަތަރު ލީޑަރުންގެ ބައްދަލުވުން މި މަހު ބާއްވާނެ ތާރީހެއް ކަނޑައަޅާނެ ފަރާތެއް ނޭނގުނު!
 6. މަރުތައް ބަލާ ކޮމިޝަނުން ޕްރޮފެސަރ އުގެއިލްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދަން ފަށައިފި
 7. ކޮން ޖަޒީރާ ރާއްޖެއްތޯ؟ ދިވެހިރާއްޖޭއެއް ނޫންތޯ ދިވެހިރާއްޖޭ އަކީ: ގާސިމް
 8. ޓެކްސްއަށް މަކަރު ހެދިކަމަށް ރޮނާލްޑޯ އެއްބަސްވެއްޖެ


ހދ ކުޅުދުއްފުށި: ޕީޕީއެމްގެ ހޮޅުއަށީގައި އަޑުހަރުކޮށް ރުޤްޔާ ޖަހާ -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުންނަ ޕީޕީއެމް ހޮޅުއަށީގައި އަޑުގަދަކޮށް ރުޤްޔާ ޖަހާތީ ގިނަ ބަޔަކު ކަންބޮޑުވެ ކައުންސިލަށް ޝަކުވާ ކުރަމުންދާ ކަމަށް ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދުއް ލަތީފް ހަސަން ރާއްޖެ އެމްވީއަށް ވިދާޅުވީ ކަސީދާ ގޯޅިއާ ދިމާލުން "ވެލިގަނޑު ފްލެޓް" ދިމާގައި ހުންނަ ޕީޕީއެމްގެ ހޮޅުއަށީގައި ރުޤްޔާ އަޑުގަދަކޮށް ޖަހާތީ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ކަންބޮޑުވެ ޝަކުވާގެ ގޮތުގައި އެކައުންސިލަށް ހިއްސާ ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ރުޤްޔާ ޖަހަނީ އެތަނުގައި ނަގާފައި ހުންނަ ދެ ތާޅަފިއްޔަކުންނެވެ.

ލަތީފް ވިދާޅުވީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ފަތިސް ނަމާދުން ފެށިގެން އަބަދު ވެސް އެ ރުޤްޔާ ޖަހާފައި ހުންނަ ކަމަށާއި ހަމައެކަނި ކަނޑާލަނީ ނަމާދު ވަގުތަށް ކަމަށެވެ.

އެކަމާ އުނދަގޫ ވެގެން ރުޤްޔާ ކުރާ މީހުންނާ ވެސް ވާހަކަ ދައްކާފައިވާ ކަމަށާއި ވަކި ގޮތަކަށް ވަކި ތަރުތީބަކުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް އެފަދަ ގޮތަކަށް ކުރާތީ އެ ފަރާތްތަކުން ވެސް ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށް ވެސް ލަތީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

ލަތީފް ވިދާޅުވީ ރަސްމީކޮށް ލިޔުމުން ޝަކުވާ ހުށަނޭޅި ނަމަވެސް ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ކެނޑިނޭޅި ކައުންސިލަށް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންދާ ކަމަށާއި ސުލްހަވެރިކަމާ އެކު އެކަން ހައްލު ކުރުމަށް ކުޅުދުއްފުށީގައި ތިއްބަވާ ފުލުހުންނާ ވެސް ވާހަކަ ދައްކާފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އަދިވެސް އެކަން ހުއްޓުވިފައި ނުވާ ކަމަށް ލަތީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީގައި އިސްކޮށް އުޅޭ ޕީޕީއެމް މީހުންނާ ވާހަކަ ދައްކައިގެން ވެސް ހައްލެއް ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށް ވެސް ލަތީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

Shiyam

5 މަސް ކުރިން

ސިހުރު ހަދާތަންތަނުގަ ބާތިޅު ޖަހަން ވާނެ ތި ރަގަޅު ކަމެއް ޔަހޫދިން ބިރުގަންނާނެ ގުރުއާން ދެކެ

0
0