22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 01 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

ހދ ކުޅުދުއްފުށި

ކުޅުދުއްފުށީ ޕީޕީއެމް ހޮޅުއަށީގައި އަޑުގަދަކޮށް ރުޤްޔާ ޖަހާ މައްސަލަ ބޮޑުވެއްޖެ

 • ކަންބޮޑުވެގެން ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ އެކަން ކައުންސިލާ ހިއްސާ ކުރަމުން
 • ރުޤްޔާ ޖަހަމުންދަނީ ތާޅަފިލި ބޭނުންކޮށްގެން
 • ފުލުހުންނާ ވާހަކަ ދައްކައިގެން ހައްލެއް ނުކުރެވުނު
އަހުމަދު މުހުސިނު | dhonbandaara

| 10 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 10:33 | |

މަގުބޫލް

 1. ރީތިރަށުގެ ފަޅުތެރޭގައި އިންސާނަކު އުދުހެނީ!
 2. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
 3. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
 4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
 5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
 6. ލަންކާގައި ހިިނގި ބޮމުގެ ހަމަލާއަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ފިނޑި އަމަލެއް: ރައީސް
 7. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް
 8. ފުލުފުލުގައި ދިން ހަމަލާތަކާ އެކު، ލަންކާ އަޑިގަނޑަކަށް!


ހދ ކުޅުދުއްފުށި: ޕީޕީއެމްގެ ހޮޅުއަށީގައި އަޑުހަރުކޮށް ރުޤްޔާ ޖަހާ -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުންނަ ޕީޕީއެމް ހޮޅުއަށީގައި އަޑުގަދަކޮށް ރުޤްޔާ ޖަހާތީ ގިނަ ބަޔަކު ކަންބޮޑުވެ ކައުންސިލަށް ޝަކުވާ ކުރަމުންދާ ކަމަށް ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދުއް ލަތީފް ހަސަން ރާއްޖެ އެމްވީއަށް ވިދާޅުވީ ކަސީދާ ގޯޅިއާ ދިމާލުން "ވެލިގަނޑު ފްލެޓް" ދިމާގައި ހުންނަ ޕީޕީއެމްގެ ހޮޅުއަށީގައި ރުޤްޔާ އަޑުގަދަކޮށް ޖަހާތީ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ކަންބޮޑުވެ ޝަކުވާގެ ގޮތުގައި އެކައުންސިލަށް ހިއްސާ ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ރުޤްޔާ ޖަހަނީ އެތަނުގައި ނަގާފައި ހުންނަ ދެ ތާޅަފިއްޔަކުންނެވެ.

ލަތީފް ވިދާޅުވީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ފަތިސް ނަމާދުން ފެށިގެން އަބަދު ވެސް އެ ރުޤްޔާ ޖަހާފައި ހުންނަ ކަމަށާއި ހަމައެކަނި ކަނޑާލަނީ ނަމާދު ވަގުތަށް ކަމަށެވެ.

އެކަމާ އުނދަގޫ ވެގެން ރުޤްޔާ ކުރާ މީހުންނާ ވެސް ވާހަކަ ދައްކާފައިވާ ކަމަށާއި ވަކި ގޮތަކަށް ވަކި ތަރުތީބަކުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް އެފަދަ ގޮތަކަށް ކުރާތީ އެ ފަރާތްތަކުން ވެސް ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށް ވެސް ލަތީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

ލަތީފް ވިދާޅުވީ ރަސްމީކޮށް ލިޔުމުން ޝަކުވާ ހުށަނޭޅި ނަމަވެސް ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ކެނޑިނޭޅި ކައުންސިލަށް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންދާ ކަމަށާއި ސުލްހަވެރިކަމާ އެކު އެކަން ހައްލު ކުރުމަށް ކުޅުދުއްފުށީގައި ތިއްބަވާ ފުލުހުންނާ ވެސް ވާހަކަ ދައްކާފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އަދިވެސް އެކަން ހުއްޓުވިފައި ނުވާ ކަމަށް ލަތީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީގައި އިސްކޮށް އުޅޭ ޕީޕީއެމް މީހުންނާ ވާހަކަ ދައްކައިގެން ވެސް ހައްލެއް ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށް ވެސް ލަތީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

Shiyam

7 މަސް ކުރިން

ސިހުރު ހަދާތަންތަނުގަ ބާތިޅު ޖަހަން ވާނެ ތި ރަގަޅު ކަމެއް ޔަހޫދިން ބިރުގަންނާނެ ގުރުއާން ދެކެ

0
0