26 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 05 ބުރުނު
19 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018

ނ. އަދި ށ. އަތޮޅަށް އިބޫ ދަތުރުފައްޓަވައިފި

 • މިއަދު އެކަނި ވެސް ހަ ރަށަކަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ
މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް | Murshidhu

| 10 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 10:28 | |

މަގުބޫލް

 1. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަށިގޮއްވާލި ދެބެއިންގެ ބައްޕަ ހައްޔަރަށް
 2. ސްރީލަންކާ ބޮމުގެ ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
 3. ލަންކާ އަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
 4. މި ހާލަތުގައި ރަނގަޅީ މޫނު ބުރުގާ ނޭޅުން: ލަންކާގެ ޖަމިއްޔަތުލް އުލަމާ
 5. ލަންކާއަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި ސަރުކާރުގެ ބޮޑު އިހުމާލެއް!
 6. ހަމަލާދިން ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ލަންކާ ފުލުހުން
 7. ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްދާނެ
 8. ރައީސް ޔާމީނާއި ދެކޮޅަށް ހެކީންގެ ގޮތުގައި އަދީބާއި ޒިޔާތާއި ލުތުފީ


ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބޫ ށ. އަތޮޅާއި ނ. އަތޮޅަށް ފުރާ ވަޑައިގަންނަވަނީ -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ނ. އަދި ށ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް އަމާޒު ކުރައްވައިގެން އިއްތިހާދުގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ކެމްޕެއިން ދަތުރުފުޅު ފައްޓަވައިފިއެވެ.  

އިބޫ މިއަދު ފެއްޓެވި ދަތުފުޅުގައި މިއަދު އެކަނި ވެސް ހަ ރަށަކަށް ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. މި އެންމެ ފުރަތަމަ ވަޑައިގެންނެވީ ނ. ލަންދޫ އަށެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުގައި މިއަދު މާފަރަށް ވަނީ ވަޑައިގެންފައެވެ. ދެން އެމަނިކުފާނު މާޅެންދޫ އާއި ހެނބަނދޫގެ އިތުރުން ކެނދިކުޅުދޫ އާއި ވެލިދޫއަށް ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. އަދި ކެމްޕެއިން ބޮޑު ޖަލްސާ މިރޭ ވެލިދޫގައި އޮންނާނެއެވެ.

މާދަމާ އެމަނިކުފާނު ފޮއްދޫ އާއި ހޮޅުދޫ އާއި ކުޑަފަރީ އަށް ވަޑައިގަތުމަށް ފަހު ށ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ދަތުރުފައްޓަވާނެއެވެ. އެ ގޮތުން ށ. ކަނޑިތީމާއި ފޭދޫ އާއި ފޯކައިދޫއަށް  ވަޑައިގަތުމަށް ވަނީ ހަމަ ޖެހިފައެވެ. އަދި ފޯކައިދޫގައި މާދަމާ ރޭ ޖަލްސާ އޮންނާނެއެވެ. ބުދަ ދުވަހު އިބޫ ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މިލަންދޫ އަށާއި ޅައިމަގާއި މަރޮއްޓާއި ކޮމަންޑޫއަށެވެ.  

އިބޫ ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށްތައްް:

 1. ލަންދޫ
 2. މާފަރު
 3. މާޅެންދޫ
 4. ހެނބަދޫ
 5. ކެނދިކުޅުދޫ
 6. ވެލިދޫ
 7. ފޮއްދޫ
 8. ހޮޅުދޫ
 9. ކުޑަފަރީ
 10. ކަނޑިތީމް
 11. ފޭދޫ
 12. ފޯކައިދޫ
 13. މިލަންދޫ
 14. ޅައިމަގު
 15. މަރޮށި
 16. ކޮމަންޑޫ

އެމަނިކުފާނު ކޮންމެ ރަށަކަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް ފަހު ވެސް އެރަށުގައި ތިބި ސަޕޯޓަރުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވާނެއެވެ. ނ. އަދި ށ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް އިބޫގެ ރަނިންގ މޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް