21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018

ނ. އަދި ށ. އަތޮޅަށް އިބޫ ދަތުރުފައްޓަވައިފި

 • މިއަދު އެކަނި ވެސް ހަ ރަށަކަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ
މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް | Murshidhu

| 10 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 10:28 | |

މަގުބޫލް

 1. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
 2. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
 3. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
 4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
 5. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
 6. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
 7. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
 8. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ


ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބޫ ށ. އަތޮޅާއި ނ. އަތޮޅަށް ފުރާ ވަޑައިގަންނަވަނީ -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ނ. އަދި ށ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް އަމާޒު ކުރައްވައިގެން އިއްތިހާދުގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ކެމްޕެއިން ދަތުރުފުޅު ފައްޓަވައިފިއެވެ.  

އިބޫ މިއަދު ފެއްޓެވި ދަތުފުޅުގައި މިއަދު އެކަނި ވެސް ހަ ރަށަކަށް ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. މި އެންމެ ފުރަތަމަ ވަޑައިގެންނެވީ ނ. ލަންދޫ އަށެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުގައި މިއަދު މާފަރަށް ވަނީ ވަޑައިގެންފައެވެ. ދެން އެމަނިކުފާނު މާޅެންދޫ އާއި ހެނބަނދޫގެ އިތުރުން ކެނދިކުޅުދޫ އާއި ވެލިދޫއަށް ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. އަދި ކެމްޕެއިން ބޮޑު ޖަލްސާ މިރޭ ވެލިދޫގައި އޮންނާނެއެވެ.

މާދަމާ އެމަނިކުފާނު ފޮއްދޫ އާއި ހޮޅުދޫ އާއި ކުޑަފަރީ އަށް ވަޑައިގަތުމަށް ފަހު ށ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ދަތުރުފައްޓަވާނެއެވެ. އެ ގޮތުން ށ. ކަނޑިތީމާއި ފޭދޫ އާއި ފޯކައިދޫއަށް  ވަޑައިގަތުމަށް ވަނީ ހަމަ ޖެހިފައެވެ. އަދި ފޯކައިދޫގައި މާދަމާ ރޭ ޖަލްސާ އޮންނާނެއެވެ. ބުދަ ދުވަހު އިބޫ ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މިލަންދޫ އަށާއި ޅައިމަގާއި މަރޮއްޓާއި ކޮމަންޑޫއަށެވެ.  

އިބޫ ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށްތައްް:

 1. ލަންދޫ
 2. މާފަރު
 3. މާޅެންދޫ
 4. ހެނބަދޫ
 5. ކެނދިކުޅުދޫ
 6. ވެލިދޫ
 7. ފޮއްދޫ
 8. ހޮޅުދޫ
 9. ކުޑަފަރީ
 10. ކަނޑިތީމް
 11. ފޭދޫ
 12. ފޯކައިދޫ
 13. މިލަންދޫ
 14. ޅައިމަގު
 15. މަރޮށި
 16. ކޮމަންޑޫ

އެމަނިކުފާނު ކޮންމެ ރަށަކަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް ފަހު ވެސް އެރަށުގައި ތިބި ސަޕޯޓަރުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވާނެއެވެ. ނ. އަދި ށ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް އިބޫގެ ރަނިންގ މޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް