19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ޕެރިހުގެ ވަޅީގެ ހަމަލާ

ޕެރިހުގައި މީހަކު ވަޅިން ހަމަލާދީ ހަތް މީހަކު ޒަޚަމްކޮށްލައިފި

  • ހަތަރު މީހެއްގެ ހާލު ސީރިއަސް
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 10 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 09:43 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. ރައީސް ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް ވަދެވަފައިވާ 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ވަނީ ބޭނުންކޮށްފަ: އަދީބު


9 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 ގައި ޕެރިހުގައި ވަޅިން ހަމާދިން ސަރަހައްދު ފުލުހުން ބަންދުކޮށްފައި -- ރޮއިޓަރސް

ފަރަންސޭސިވިލާތުގެ ވެރިރަށް ޕެރިހުގައި ވަޅިއަކާއި ދަގަނޑު ބުރިއެއް ހިފައިގެން އުޅުނު މީހަކު ހަތް މީހުން ޒަޚަމްކޮށްލައިފި ކަމަށް އެގައުމުގެ ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

އޭގެ ތެރެއިން ހަތަރު މީހެއްގެ ހާލު ސީރިއަސް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ހަމަލާދިން ކަމަށް ބުނެވޭ މީހާއަކީ އަފްޣާނިސްތާނުގެ ރައްޔިތެކެވެ. އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައި ވާއިރު އެ ހަމަލާއަކީ ޓެރެރިސްޓް ހަމަލާއެއް ކަމުގެ ނިޝާނެއް ނުފެނެއެވެ.

ޒަޚަމްވި މީހުންގެ ތެރެއިން ދެ މީިހަކީ އިގިރޭސިވިލާތުގެ ދެ ފަތުރުވެރިން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. 

ވެރިރަށުގެ އިރު އުތުރުގައި މި ހަމަލާ ދީފައި ވަނީ ރޭގަނޑު 11 ޖެހުމުގެ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއް ކުރިންނެވެ.

އެކި މަސްދަރުތަކުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ހަމަލާދިން މީހާ އެ މީހުންނަށް ހަމަލާދީފައި ވަނީ ކޮންބައެއްތޯ ބަލައިގެންނެއް ނޫނެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ވަޅި ޖަހާފައި ވަނީ ދެ ފިރެހެނެކާއި އަންހެނެއްގެ ގަޔަށެވެ.

ހަމަލާދިން މީހާ ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި، ސަރަހައްދުގައި ޕިޓާންކް ކުޅެން ތިބި މީހުން ވަނީ އޭނާއާ ދިމާއަށް ބޯޅަ އުކާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް