25 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 05 އަތަ
15 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:03
އިޝާ 19:14

އެއްމިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ

އެއްމިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ އަކީ ތުރުކީގެ ފިރިހެނެއް

  • އޭނާ ރާއްޖެ އައީ ހަނީމޫން އަށް
  • އެވަރު ބޮޑު މަރުހާބެއް ކިޔުމުން ދެމަފިރިން ތިބީ އުފަލުން
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 10 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 01:47 | |

މަގުބޫލް

  1. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  2. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  3. އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުން ވެސް ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  4. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  5. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  6. އިބޫއަކީ ކޮން ބޭފުޅެއްކަން އެނގޭތަ؟
  7. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!
  8. ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ވެސް ހީކޮށްގެން ތިބީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ވާނެ ކަމަށް: އަބްދުއްރަހީމް


ރާއްޖެއަށް މި އަހަރު ޒިޔާރަތްކުރި އެއްމިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ އޭނާގެ އަންހެނުންނާ އެއްކޮށް -- އެމްއެމްޕީއާރްސީ ޓުވިޓަރ

ރާއްޖެ އަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު މިލިއަނުން ހުރަސްކޮށް ދާން ފެށި ފަހުން ރާއްޖެ އަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ އެއް މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ އަންނަނީ ހޮވަމުންނެވެ. އެގޮތުން މިއަހަރު ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރި އެއްމިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ އަށް ތުރުކީވިލާތު ފިރިހެނެއް ވަނީ ހޮވިފައެވެ.

ތުރުކީވިލާތުގެ ފިރިހެން މީހާ ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްފައިވަނީ ކައިވެނި ކޮށްގެން، މީރު އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ހަނީމޫން ހޭދާ ކުރުމަށެވެ. އެމީހާ އަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށްޓަކައި އެހެން އަހަރުތަކެކޭ އެއްފަދައިން މި އަހަރު ވެސް ސަޤާފީ ކުޅިވަރުތައް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

އެ ދެމަފިރިންނަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރުގެ ނައިބު ހުސެއިން ލިރާރާއި އެމްޕީއާރުސީގެ އެކްޓިން މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހާރިސް މުހައްމަދާއި އެމްއޭސީއެލް އަދި ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ އިސްވެރިން ވަނީ ވަޑައިގެންފައެވެ.

ދެ މަފިރިންނަށް ލިބުނު ހާއްސަ ހަދިޔާތަކުގެ ތެރޭގައި މޫވެންޕިކުން ދިން ޗުއްޓީ ޕެކޭޖާއި ޓީއެމްއޭ އިން ދިން ދަތުރެއްގެ އިތުރުން ދިރާގުގެ 100 ޖީބީގެ ޑޭޓާ ޕެކޭޖެއް ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް