25 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 06 އަތަ
15 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:14
މަޣްރިބް 18:03
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

އެފްރިކާ ކަޕް އޮފް ނޭޝަންސް

ދެބެންގެ ލަޑުތަކުން ގާނާ އެފްރިކާ ބައްރުގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީއަށް

  • މި މުބާރާތުގެ ސެމީއަށް ގާނާ ދަތުރުކުރި މިއީ 6 ވަނަ ފަހަރު
އަހުމަދު ފައިރޫޒު | Ahmed_Fairoox

| 30 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޯމަ 20:15 | |

މަގުބޫލް

  1. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  2. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  3. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  4. އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުން ވެސް ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  5. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  6. އިބޫއަކީ ކޮން ބޭފުޅެއްކަން އެނގޭތަ؟
  7. ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ގެތަކުން ނިކުތުމަށް އިޒްރާއިލުން އަންގައިފި
  8. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!


ގޯލް ޖެހުމަށް ފަހު ގާނާގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ. -ފޮޓޯ: ބީބީސީ -- ބީބީސީ

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ކުޅެމުން އަންނަ ގާނާގެ ދެބެން ކަމަށްވާ ޖޯޑަން އަޔޫ އާއި އަންޑްރޭ އަޔޫގެ ލަޑުތަކުން އެފްރިކާ ކަޕް އޮފް ނޭޝަންސްގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ގާނާ ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

 

އެފްރިކާ ކަޕް އޮފް ނޭޝަންސްގެ ކުއާޓާފައިނަލްގައި ކޮންގޯއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު ގާނާއިން ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވަނީ 2-1 އިންނެވެ.

 

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ދެ ޓީމުން ވެސް ހަމަހަމަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ ނަމަވެސް ގާނާއިން ވަނީ ބައެއް ފުރުސަތުތައް ތަނަވަސް ކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ގޯލުގެ ތިންދަނޑިން އެތެރެއަށް ބޯޅައެއް ފޮނުވާލެވޭ ވަރުވީ މެޗުގެ ފަހު ހާފްގައެވެ.

 

ގާނާއަށް ކޮންގޯގެ ގޯލު ހުޅުވާލެވޭ ވަރުވީ މެޗުގެ 62 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. މި ލަނޑު އެކާމިޔާބު ކޮށްދީފައިވަނީ އެސްޓަންވިލާއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޖޯޑަން އަޔޫއެވެ.

 

ގާނާ އިން ފުރަތަމަ ލަޑުޖަހުމަށް ފަހު ހަމަޖެހި ނުލެވިގެން އުޅެނިކޮށް ކޮންގޯއިން ވަނީ މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފައެވެ. ކޮންގޯގެ ލަޑު ކާމިޔާބު ކޮށްދީފައިވަނީ އެމްޕޮކޫއެވެ. މިއީ އޭރިއާގެ ބޭރުން ފޮނުވާލައިގެން އޭނާ ކާމިޔާބުކުރި ލަޑެކެވެ.

 

ކޮންގޯގެ ލަޑާއެކު ޖެހިޖެހިގެން ހަ ފަހަރު އެފްރިކާ ކަޕް އޮފް ނޭޝަންސްގެ ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ގާނާއިން ކުޅުން ވަރުގަދަކޮށް ހަމަލާތައް ވެސް އިތުރުކޮށްފައި ވެއެވެ.

 

މެޗުގެ 78 ވަނަ މިނެޓުގައި މެޗުގެ ނަތީޖާ ބަދަލުކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު ގާނާއަށް ލިބިގެންދިޔައީ ލިބުނު ޕެނެލްޓީއަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

 

ކްރިސްޓިއަން އަޓްސޫއަށް އޭރިއާ ތެރެއިން ކުރި ފައުލަކާ ގުޅިގެން ގާނާއަށް ޕެނެލްޓީ ގޯލް ދާގަނޑުގައި ތަތްކޮށްލީ ވެސްޓްހަމްގެ އަންޑްރޭ އަޔޫއެވެ. އޭނާއަކީ ޖޯޑަން އަޔޫގެ ކޮއްކޮއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް