25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 04 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް 2018

ލަނޑެއް ނުޖެހި ގްރޫޕް ސްޓޭޖް ނިންމާލައި ގުރުއަތު ނަގައިގެން ރާއްޖެ ސެމީއަށް

  • އިންޑިއާގެ 23 އަހަރުން ދަށު ޓީމު އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވީ 2-0 އިން
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 9 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 21:16 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  2. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ކުޑަކުއްޖެއްގެ އާދޭސް ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންނަށް!
  4. ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ރަޝީދަށް އިނާޔަތް ދޭން ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި
  5. ހަމަލާދިން ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ލަންކާ ފުލުހުން
  6. ޖަޕާނުގެ އަސްކަރީ މަނަވަރު ސަމިދާރޭ ރާއްޖޭގައި
  7. ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްދާނެ
  8. މަޖިލީހުގައި ހޫނު ބަހުސެއް: އިލްހާމާއި ލަތީފުގެ ބަހުގެ ހަމަލާ ރައީސަށް


ރާއްޖެ އަދި އިންޑިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން -- އިމޭޖަސް.އެމްވީ

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް ނުވަތަ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ތާރީހުގައި ވެސް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ލަނޑެއް ނުޖެހި ގްރޫޕް ސްޓޭޖް ނިންމާލައި ގުރުއަތު ނަގައިގެން ރާއްޖެ ސެމީއަށް ހިނގައްޖެއެވެ.

ލަންކާ އަދި އިންޑިއާ ހިމެނުނު ގްރޫޕް ބީގެ ފަހު މެޗުގައި ރާއްޖެ ނުކުމެފައި ވަނީ އިންޑިއާ އާއި ދެކޮޅަށެވެ. މި މެޗު އެއްވަރުކޮށްގެން ނުވަތަ މޮޅުވެގެން ރާއްޖެއަށް ސެމީއަށް ދިޔުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްއިރު އިންޑިއާގެ 23 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމު އަތުން 2-0 އިން ބަލިވުމާއެކު ރާއްޖެ ސެމީއަށް ދަތުރު ކުރީ ގުރުއަތު ނަގައިގެން ގުރު ކާމިޔާބު ކޮށްގެންނެވެ. 

ފުރަތަމަ މެޗުގައި ކުޅުނު ރާއްޖޭގެ ފޯވާޑް ލައިން އެއްކޮށް މި މެޗުގައި ބަދަލުކުރިއިރު އިންޑިއާއިން މެޗުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނެގީ މެޗުގެ 36 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. އެ ލަނޑު އެ ޓީމަށް ޖަހައިދިނީ ނިކިލް ޕޫޖަރޭއެވެ. މެޗުގެ 44 ވަނަ މިނެޓުގައި އިންޑިއާގެ ލީޑު ފުޅާކޮށްދިނީ މަންވީރް ސިންގްއެވެ. ރާއްޖޭގެ ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން މި މެޗުގައި ފެނިގެންދިޔައީ ދަށް ކުޅުމެކެވެ.

މިއީ ރާއްޖެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ލަނޑެއް ނުޖެހި މުބާރާތަށް ކޮލިފައިވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ހަމައެހެންމެ މިއީ ގުރުއަތު ނަގައިގެން މިފަދަ މުބާރާތެއްގެ ދެ ވަނަ ބުރަކަށް ރާއްޖެ ކޮލިފައިވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ރާއްޖެ އެންމެފަހުން ކުޅުނު ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްތަކުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުތަކުގައި ރާއްޖެއިން ވަނީ ގިނަ ލަނޑުތަކެއް ޖަހާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް