22 ޖެނުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 04 ހުވަން
16 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:32

އަލީބާބާ

ޖެކް މާ ރިޓަޔަރ ކުރާނީ އޭނާގެ 54 ވަނަ އުފަން ދުވަހު

  • ޖެކް މާގެ 54 ވަނަ އުފަން ދުވަހަކީ ހޯމަ ދުވަސް
  • އޭނާގެ މިލްކިއްޔާތުގައި 40 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު އެބަހުރި
މިއުވާން މުހައްމަދު | Miuvaan

| 9 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 19:06 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
  2. އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ދެ މީހަކު ހޯދަން ވީޑިއޯ އާންމުކޮށްފި
  3. ފިރިމީހާ މަރުވީ ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން، އަނބިމީހާ މަރުވީ ސަލާމަތް ކުރަން އުޅެނިކޮށް ގެނބިގެން: އޮޓްޕްސީ ރިޕޯޓް
  4. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
  5. ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން މަރުވަނީ 'އަންޑަރވޯޓަރ ކޭބަލް'ތަކުން ކަރަންޓުޖެހޭތީ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި
  6. ފެބްރުއަރީ 7 ވަނަ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަަންދު
  7. ކަރަންޓްގައި ޖެހޭ ގޮތަށް ހައިވޯލްޓޭޖް ކޭބަލްތަކެއް ކަނޑުގެ އަޑިން އަޅާފައި ނުހުންނާނެ: އީޕީއޭ
  8. އަނެއްކާވެސް ފަތުރުވެރިއަކު މަރުވެއްޖެ، މިއީ ފަސް ވަނަ މަރު


ޖެކް މާ، އޭނާ އަކީ ޗައިނާގެ އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ އެއް ވިޔަފާރިވެރިޔާ -- ބީބީސީ

މަޝްހޫރު އޮންލައިން ވިޔަފާރި ކުންފުނި އަލީބާބާގެ ޗެއަރމަން ޖެކް މާ ކުންފުނީގެ ޗެއަރމަންކަމުން އިސްތިއުފާ ދޭނީ ހޯމަ ދުވަހުކަމަށް އޭނާ ހާމަކޮށްފިއެވެ. 

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކުންފުންޏަށް އަލީބާބާ ހެދުމަށްފަހު އެކުންފުނީގެ ޗެއަރމަންކަމުން ޖެކް މާ ހޯމަ ދުވަހު އިސްތިއުފާދޭއިރު، އެދުވަހަކީ އޭނާގެ 54 ވަނަ އުފަން ދުވަހެވެ. ޖެކް މާ އިސްތިއުފާ ދެނީ އެހީގެ ކަންތައްތަކުގައި އުޅުމަށާއި، ތައުލީމުގެ ފުރުސަތު ހުރިހާ އެންމެންނަށް ހޯދައިދިނުމަށް އޭނާ ކުރާ މަސައްކަތުގައި އުޅުމަށްކަމަށް ޖެކް މާ ބުންޏެވެ. އޭނާ ބުނީ އޭނާ ބޭނުންވަނޫ ބިލް ގޭޓްސް ހިނގި މަގުން ހިނގަންކަމަށެވެ. އަދި މައިކްރޯސޮފްޓްގެ ވެރިޔާ ބިލް ގޭޓްސްހާ މުއްސަނދި ނުވެވިދާނެކަަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް އޭނާއަށްވުރެ އަވަހަށް ރިޓަޔަރ ކުރެވިދާނެކަމަށް ޖެކް މާ ބުންޏެވެ. 

އަލީބާބާ ކުންފުނި އުފެއްދިތާ ވިއްސަކަށް އަހަރުވެފައިވާއިރު، ޖެކް މާގެ މިލްކިއްޔާތުގައި 40 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހުރިކަމަށް ބްލޫމްބަރގްއިން އަންދާޒާކުރެއެވެ. އަދި އަލީބާބާ ކުންފުންޏަކީވެސް 400 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އަގުހުރި ކުންފުންޏެކެވެ. 

ޖެކް މާ ވަނީ 2013 ވަނަ އަހަރު އަލީބާބާ ކުންފުނީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވްގެ މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދީފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް 2014 ވަނަ އަހަރު އެކުންފުނި ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި ލިސްޓް ކުރުމާއި، ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި ޑައިވަރސިފައި ކުރުމަށް ޗެއަރމަންގެ ހައިސިއްޔަތުން އޭނާ ވަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައެވެ. އޮންލައިން ވިޔަފާރީގެ އިތުރުން އަލީބާބާ ކުންފުނި ވަނީ އޮންލައިން ޕޭމަންޓާއި، ހޮލީވުޑް ފިލްމް ޕްރޮޑަކްޝަން ފަދަ ދާއިރާތަކަށް ނިކުމެފައެވެ. 

ޗެއަރމަންކަމުގެ އިސްތިއުފާ ދިންނަމަވެސް ޖެކް މާ ކުންފުނީގައި ބޯޑުގައި ހުންނާނެއެވެ. އަދި ކުންފުނީގެ އެންމެ މުހިއްމު ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި އަދިވެސް ނުފޫޒުގަދަ ރޯލެއް އޭނާ އަދާކުރާނެކަމަށް ޗައިނާގެ މުހައްލިލުން ދެކެއެވެ. 

ތައުލީމު ފުޅާކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ޖެކް މާ ނިކުންނައިރު، އޭނާ އަކީ ކުރިން ޓީޗަރެކެވެ. އެހެންކަމުން މިއީ ހައިރާންކުރުވަނިވި ނިންމުމެއް ނޫންކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދެކެއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް