23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ | 03 އަތަ
13 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 18:04
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

އަލީބާބާ

ޖެކް މާ ރިޓަޔަރ ކުރާނީ އޭނާގެ 54 ވަނަ އުފަން ދުވަހު

  • ޖެކް މާގެ 54 ވަނަ އުފަން ދުވަހަކީ ހޯމަ ދުވަސް
  • އޭނާގެ މިލްކިއްޔާތުގައި 40 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު އެބަހުރި
މިއުވާން މުހައްމަދު | Miuvaan

| 9 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 19:06 | |

މަގުބޫލް

  1. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  2. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  3. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
  4. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
  5. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
  6. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!
  7. ވަގުތެޔޮ ސްޕެޝަލް ގެ މައްސަލަ ފުލުހަށް ހުށައެޅީ އިލެކްޝަންސް އިން!
  8. ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން ފުލުހުން ފަސްނުޖެހުމަށް އަރީފު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި


ޖެކް މާ، އޭނާ އަކީ ޗައިނާގެ އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ އެއް ވިޔަފާރިވެރިޔާ -- ބީބީސީ

މަޝްހޫރު އޮންލައިން ވިޔަފާރި ކުންފުނި އަލީބާބާގެ ޗެއަރމަން ޖެކް މާ ކުންފުނީގެ ޗެއަރމަންކަމުން އިސްތިއުފާ ދޭނީ ހޯމަ ދުވަހުކަމަށް އޭނާ ހާމަކޮށްފިއެވެ. 

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކުންފުންޏަށް އަލީބާބާ ހެދުމަށްފަހު އެކުންފުނީގެ ޗެއަރމަންކަމުން ޖެކް މާ ހޯމަ ދުވަހު އިސްތިއުފާދޭއިރު، އެދުވަހަކީ އޭނާގެ 54 ވަނަ އުފަން ދުވަހެވެ. ޖެކް މާ އިސްތިއުފާ ދެނީ އެހީގެ ކަންތައްތަކުގައި އުޅުމަށާއި، ތައުލީމުގެ ފުރުސަތު ހުރިހާ އެންމެންނަށް ހޯދައިދިނުމަށް އޭނާ ކުރާ މަސައްކަތުގައި އުޅުމަށްކަމަށް ޖެކް މާ ބުންޏެވެ. އޭނާ ބުނީ އޭނާ ބޭނުންވަނޫ ބިލް ގޭޓްސް ހިނގި މަގުން ހިނގަންކަމަށެވެ. އަދި މައިކްރޯސޮފްޓްގެ ވެރިޔާ ބިލް ގޭޓްސްހާ މުއްސަނދި ނުވެވިދާނެކަަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް އޭނާއަށްވުރެ އަވަހަށް ރިޓަޔަރ ކުރެވިދާނެކަމަށް ޖެކް މާ ބުންޏެވެ. 

އަލީބާބާ ކުންފުނި އުފެއްދިތާ ވިއްސަކަށް އަހަރުވެފައިވާއިރު، ޖެކް މާގެ މިލްކިއްޔާތުގައި 40 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހުރިކަމަށް ބްލޫމްބަރގްއިން އަންދާޒާކުރެއެވެ. އަދި އަލީބާބާ ކުންފުންޏަކީވެސް 400 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އަގުހުރި ކުންފުންޏެކެވެ. 

ޖެކް މާ ވަނީ 2013 ވަނަ އަހަރު އަލީބާބާ ކުންފުނީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވްގެ މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދީފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް 2014 ވަނަ އަހަރު އެކުންފުނި ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި ލިސްޓް ކުރުމާއި، ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި ޑައިވަރސިފައި ކުރުމަށް ޗެއަރމަންގެ ހައިސިއްޔަތުން އޭނާ ވަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައެވެ. އޮންލައިން ވިޔަފާރީގެ އިތުރުން އަލީބާބާ ކުންފުނި ވަނީ އޮންލައިން ޕޭމަންޓާއި، ހޮލީވުޑް ފިލްމް ޕްރޮޑަކްޝަން ފަދަ ދާއިރާތަކަށް ނިކުމެފައެވެ. 

ޗެއަރމަންކަމުގެ އިސްތިއުފާ ދިންނަމަވެސް ޖެކް މާ ކުންފުނީގައި ބޯޑުގައި ހުންނާނެއެވެ. އަދި ކުންފުނީގެ އެންމެ މުހިއްމު ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި އަދިވެސް ނުފޫޒުގަދަ ރޯލެއް އޭނާ އަދާކުރާނެކަމަށް ޗައިނާގެ މުހައްލިލުން ދެކެއެވެ. 

ތައުލީމު ފުޅާކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ޖެކް މާ ނިކުންނައިރު، އޭނާ އަކީ ކުރިން ޓީޗަރެކެވެ. އެހެންކަމުން މިއީ ހައިރާންކުރުވަނިވި ނިންމުމެއް ނޫންކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދެކެއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް