23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ | 03 އަތަ
13 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:04
އިޝާ 19:15

ވައިގެ ދަތުރުފަތުރު

ދެކުނު ސޫދާނުގެ މަތިންދާ ބޯޓެއް ވެއްޓި އެތައް ބަޔަކު މަރުވެއްޖެ

  • ބޯޓަކީ 19 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ބޯޓެއް
  • ބޯތުން 22 މީހުން ދަތުރުކޮށްފައިވޭ
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 9 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 18:55 | |

މަގުބޫލް

  1. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  2. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  3. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
  4. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
  5. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
  6. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
  7. އިންތިޚާބަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް ލައިވް އިވެންޓް މެދުކަނޑާލާ އުސޫލޫ އާއްމުކޮށްފި
  8. ތަންތަން ރޯކޮށް ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދޭން ބަޔަކު ރާވާފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ


ބޯޓިން ދަތުރުކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން ސަލާމަތްވެފައިވަނީ ތިން މީހުން -- އާކައިވް

ދެކުނު ސޫދާނުގައި، ޖޫބާ އިންޓަނޭޝަަނަލް އެއަރޕޯޓުން ފުރައިގެން ޔިރޯލް އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަޕޯޓަށް ދަތުރުކުރި ފަސިންޖަރުން އުފުލާ ކުޑަ މަތިންދާ ބޯޓެއް ވެއްޓި މަދުވެގެން 19 މީހުން މަރުވެއްޖެކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފިއެވެ.

ސްޓޭޓް އިންފޮމޭޝަން މިނިސްޓަރ ޓަބާން އަބީލް އަގޭކް އަނަދޮލޫ ނޫސް އޭޖެންސީގައި ވިދާޅުވީ ކުޑަކުއްޖަކާއި ކޯ ޕައިލެޓާއިއެކު ތިން މީހަކު ސަލާމަތްކުރެވިފައިވާކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ 19 މީހުންގެ ޖާގައިގެ އެ ފްލައިޓްގައި 22 މީހުން ތިބި ކަމަށެވެ، އޭނާ ވިދާޅުވީ އާދީއްތަ ދުވަހު ހިނގި އެ ހާދިސާ އިދާރާތަކުން ތަހުގީގުކުރަމުންދާކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ބޯޓު ޖައްސަން ދިޔައިރު ދުންފިނި ބޯ ކަމަށާއި ބޯޓް ވެއްުޓުނީ ޖައްސަން އުޅެނިކޮށްކަމަށެވެ.

 

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް