19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 06 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ވައިގެ ދަތުރުފަތުރު

ދެކުނު ސޫދާނުގެ މަތިންދާ ބޯޓެއް ވެއްޓި އެތައް ބަޔަކު މަރުވެއްޖެ

  • ބޯޓަކީ 19 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ބޯޓެއް
  • ބޯތުން 22 މީހުން ދަތުރުކޮށްފައިވޭ
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 9 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 18:55 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  3. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  4. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
  5. ހުވާ ކުރާ ރަސްމިއްޔާތަށް ދަނޑުގައި ހަދާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ މާލަމެއް
  6. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  7. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  8. އާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހުވާ ކުރެއްވުން މިރޭ


ބޯޓިން ދަތުރުކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން ސަލާމަތްވެފައިވަނީ ތިން މީހުން -- އާކައިވް

ދެކުނު ސޫދާނުގައި، ޖޫބާ އިންޓަނޭޝަަނަލް އެއަރޕޯޓުން ފުރައިގެން ޔިރޯލް އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަޕޯޓަށް ދަތުރުކުރި ފަސިންޖަރުން އުފުލާ ކުޑަ މަތިންދާ ބޯޓެއް ވެއްޓި މަދުވެގެން 19 މީހުން މަރުވެއްޖެކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފިއެވެ.

ސްޓޭޓް އިންފޮމޭޝަން މިނިސްޓަރ ޓަބާން އަބީލް އަގޭކް އަނަދޮލޫ ނޫސް އޭޖެންސީގައި ވިދާޅުވީ ކުޑަކުއްޖަކާއި ކޯ ޕައިލެޓާއިއެކު ތިން މީހަކު ސަލާމަތްކުރެވިފައިވާކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ 19 މީހުންގެ ޖާގައިގެ އެ ފްލައިޓްގައި 22 މީހުން ތިބި ކަމަށެވެ، އޭނާ ވިދާޅުވީ އާދީއްތަ ދުވަހު ހިނގި އެ ހާދިސާ އިދާރާތަކުން ތަހުގީގުކުރަމުންދާކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ބޯޓު ޖައްސަން ދިޔައިރު ދުންފިނި ބޯ ކަމަށާއި ބޯޓް ވެއްުޓުނީ ޖައްސަން އުޅެނިކޮށްކަމަށެވެ.

 

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް