22 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހުކުރު | 09 ހިޔަވިހާ
17 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:39
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ވައިގެ ދަތުރުފަތުރު

ދެކުނު ސޫދާނުގެ މަތިންދާ ބޯޓެއް ވެއްޓި އެތައް ބަޔަކު މަރުވެއްޖެ

  • ބޯޓަކީ 19 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ބޯޓެއް
  • ބޯތުން 22 މީހުން ދަތުރުކޮށްފައިވޭ
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 9 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 18:55 | |

މަގުބޫލް

  1. ނިހާން ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަކަށް ހުރަސްއަޅާ ވީޑީއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  2. ރައީސް ޔާމީނުގެ ހާލަތު ޅެން ބައިތަކުން
  3. ސަދަގާތް ފައުންޑޭޝަނުން އެސްޓީއޯ އިން ނެގި ކާޑުގެ ބާވަތްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކީ ތަހުގީގު ފެށުމުން!
  4. ފާއިތުވި މުއްދަތުގެ މުސާރައާއެކު ސިމާދަށް އަލުން ވަޒިފާ ދޭން ހުކުމް ކޮށްފި
  5. ޔާމިން ދޫކޮށްލަން ގޮވާލި މުޒާހަރާ: ފާޑުކިޔުން ރައީސާއި އެމްޑީޕީއަށް
  6. ހުވާވޭގެ އެންމެ ފަހުގެ ނޯވާ 4 ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެފި
  7. ބޮލަށާއި މެޔަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މީހަކު ޒަހަމް ކޮށްލައިފި
  8. އަނދުން ހުސެއިންގެ ހަރަދުގައި ފަސް ކުއްޖަކަށް ބެންގަލޫރް ގައި ކިޔަވައި ދޭނީ


ބޯޓިން ދަތުރުކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން ސަލާމަތްވެފައިވަނީ ތިން މީހުން -- އާކައިވް

ދެކުނު ސޫދާނުގައި، ޖޫބާ އިންޓަނޭޝަަނަލް އެއަރޕޯޓުން ފުރައިގެން ޔިރޯލް އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަޕޯޓަށް ދަތުރުކުރި ފަސިންޖަރުން އުފުލާ ކުޑަ މަތިންދާ ބޯޓެއް ވެއްޓި މަދުވެގެން 19 މީހުން މަރުވެއްޖެކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފިއެވެ.

ސްޓޭޓް އިންފޮމޭޝަން މިނިސްޓަރ ޓަބާން އަބީލް އަގޭކް އަނަދޮލޫ ނޫސް އޭޖެންސީގައި ވިދާޅުވީ ކުޑަކުއްޖަކާއި ކޯ ޕައިލެޓާއިއެކު ތިން މީހަކު ސަލާމަތްކުރެވިފައިވާކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ 19 މީހުންގެ ޖާގައިގެ އެ ފްލައިޓްގައި 22 މީހުން ތިބި ކަމަށެވެ، އޭނާ ވިދާޅުވީ އާދީއްތަ ދުވަހު ހިނގި އެ ހާދިސާ އިދާރާތަކުން ތަހުގީގުކުރަމުންދާކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ބޯޓު ޖައްސަން ދިޔައިރު ދުންފިނި ބޯ ކަމަށާއި ބޯޓް ވެއްުޓުނީ ޖައްސަން އުޅެނިކޮށްކަމަށެވެ.

 

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް