24 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި | 06 ހުވަން
18 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:33

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018

ސެޕްޓެމްބަރު 23 އަކީ އަނިޔާވެރިކަމުގައި ސިއްކަ ޖަހާ ދުވަސް:ޝިދާތާ

  • މިސަރުކާރުން ވަނީ ގާނޫނު އަސާސީ ފޫއަޅުވާލާފައި
  • މާލިއްޔަތު އިނދަޖައްސާލި ސަރުކާރެއްވެސް ނެތް
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 9 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 00:04 | |

މަގުބޫލް

  1. 24 ގަޑިއިރު މަޖިލިސް ހުޅުވައިގެން ވިޔަސް ޕީއެންސީ ރަޖީސްޓްރީ ކުރާނަން: ގާސިމް
  2. އީސީގެ މެމްބަރުންގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލައެއް މަޖިލީހަށް ވައްދަނީ!
  3. މާކުރަތު އިންޖީނުގެއަށް ދޫކުރި 300 ވުރެ ގިނަ ލީޓަރުގެ ތެޔޮ ބޭރުވެއްޖެ
  4. މިއީ ތައުލީމީ މުއައްސަސާއެއް، ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިއެއް ނުވަން: މަންދު ކޮލެޖު
  5. ހަތަރު ލީޑަރުންގެ ބައްދަލުވުން މި މަހު ބާއްވާނެ ތާރީހެއް ކަނޑައަޅާނެ ފަރާތެއް ނޭނގުނު!
  6. މަރުތައް ބަލާ ކޮމިޝަނުން ޕްރޮފެސަރ އުގެއިލްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދަން ފަށައިފި
  7. ކޮން ޖަޒީރާ ރާއްޖެއްތޯ؟ ދިވެހިރާއްޖޭއެއް ނޫންތޯ ދިވެހިރާއްޖޭ އަކީ: ގާސިމް
  8. ޓެކްސްއަށް މަކަރު ހެދިކަމަށް ރޮނާލްޑޯ އެއްބަސްވެއްޖެ


އަދާލަތު ޕާޓީގެ ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކާއި ބެހޭ ކޮމެޓީގެ ޗެއާ ޝިދާތާ ޝަރީފު -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބާއްވާ ސެޕްޓެމްބަރު 23 ވަނަ ދުވަހަކީ މި ސަރުކާރުގެ އަނިޔާވެރިކަމުގައި ސިއްކަ ޖަހާ ދުވަސް ކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކާއި ބެހޭ ކޮމެޓީގެ ޗެއާޕާސަން ޝިދާތާ ޝަރީފު ވިދާޅުވިއެވެ.

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން މާލޭގައި ބޭއްވި ބިޔަ ޖަލްސާގައި ޝިދާތާ ވިދާޅުވީ، ރައީސް ޔާމީން ރައްޔިތުންނަށް ބިރު ދެއްކުމަށް ކުރި ހުރިހާ ކަމެއް ފެއިލް ވެފައިވާ ކަމަށާއި ވޯޓު ލުމުގެ ފުރުސަތުވެސް ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދިޔައީ ރައްޔިތުންގެ މަސައްކަތުން ކަމަށެވެ.

ޝިދާތާ ވިދާޅުވީ، މިހާވަރަށް ރައްޔިތުން އިނދަޖެހުނު ދުވަސްތަކެއް ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށާއި ރައްޔިތުން ނިކަމެތިވީ ދުވަހެއްވެސް ނުދެކެން ކަމަށެވެ. މިވަރަށް ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ބާރުތައް ގާނޫނު އަސާސީން ވަކިކޮށް އަދި ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ހައްގުތައް ފޭރިގެންފާވާތަން ދިވެހި ތާރީހުން ނުފެންނަކަމަށެވެ.

"އަދުލު އިންސާފު ގާއިމް ކުރުމަށް  ހުރި ފަނޑިޔާރުގެތައް މިވަރަށް ފުޑުފުޑުކޮށްލި ސަރުކާރެއް ވެސް ދިވެހި ތާރީހުގައި އައިކަމަކަށް އަޅުގަނޑަކަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ." ޝިދާތާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ދިވެހި ގާނޫނު އަސާސީ ފޫއަޅުވާލާފައިވަނީ މި ސަރުކާރުން ކަމަށާއި މާލިއްޔަތު އިނދަ ޖައްސާލި ސަރުކާރެއްވެސް ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ފާނުގައި އަނިޔާވެރިވި ސަރުކާރެއްވެސް ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ.

 އިންސާފުގެ މަގަށް ގައުމު ދަތުރު ކުރާނެ ދުވަހަކީ 23 ސެޕްޓެމްބަރު ކަމަށާއި ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް މަދުވެގެން 170000 މީހުން ވޯޓުލާނެ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރައްވާ ކަމަށް ޝިދާތާ ވިދާޅުވި އެވެ. 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް