20 ނޮވެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 07 ނޮރަ
12 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:56
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

އެއްލައިދޫ މަނިކު

ރައީސް ޔާމީންގެ ޅިޔަނު އެއްލައިދޫ މަނިކު ނިޔާވެއްޖެ

  • ނިޔާވީ އިންޑިއާގައި ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވަނިކޮށް
  • ސިއްހީ ހާލުކޮޅު ގޯސްވެގެން ފަރުވާ ހޯއްދަވާތާ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެ
އަހުމަދު ފައިރޫޒު | Ahmed_Fairoox

| 8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 23:54 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ފުރަތަމަ ދުވަހު ފުއްދަވާނެކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ރައީސް ސޯލިޙް ފުއްދަވައިފި
  3. ހަތިޔާރު އެޅި ފައުޖާ ނުލައި، ރައީސް ސޯލިހު އާންމުންގެ ތެރެއަށް
  4. ނުހައްގުން ފްލެޓް ބެހި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ފްލެޓް ދޫކުރަނީ!
  5. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތައް އޭސީ ކުރަނީ
  6. ޓެކްސީ ބޯޑުގެ ފީ ކަނޑާލައި، މާލޭގައި ބަސްދަތުރު ފަށަނީ
  7. ވަޒީރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަހްލޫފުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން މިނިސްޓަރީގެ މަސައްކަތުގެ މީހުންނާއެކު!
  8. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތަކުގައި ގުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށޭނެ


ރައީސް ޔާމީންގެ ޅިޔަނު އެއްލައިދޫ މަނިކު -- އާކައިވް

ވިޔަފާރިވެރިޔާ މުހައްމަދު މަނިކު (އެއްލައިދޫ މަނިކު) ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

އެއްލައިދޫ މަނިކަކީ ރައީސް ޔާމީނާއި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ކޮއްކޯފުޅު މުސްލިމާ އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ފިރިކަލުންނެވެ.

މަނިކު އަވަހާރަވީ، ފުރަމޭގެ އާލާސްކަންފުޅެއްގައި އިންޑިއާގެ ޗެންނާއީގެ އެޕޯލޯ ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވަނިކޮށް ހޮނިދުވަހުގެ ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިއެވެ. 

އުމުރުފުުޅުން 57 އަހަރުގައި މަނިކު އަަވަހާރަވި އިރު ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދެވީ ކިޑްނީ އާއި ލިވާގެ އާލާސްކަންފުޅަށެވެ.

މަނިކު އަލާސްކަންފުޅާ އުޅުއްވާތާ މިހާރު ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. ފުރަތަމަ އާލާސްކަންފުޅަށް ފަރުވާ ކުރައްވާފައި ވަނީ ސްރީ ލަންކާގައެވެ. ނަމަވެސް ކަމަށް ހާލު އިތުރަށް ގޯސްވުމުން، އިތުރު ފަރުވާ އަށް އިންޑިއާ އަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

މަނިކު ނިޔާވީ އަވަހާރަވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނުން ފެށިގެން ހާލުކޮޅު ވަރަށް ބޮޑަށް ދެރަވުމަށް ފަހުއެވެ. ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވާތާ ތިން މަހެއްހާ ދުވަސް ވެއްޖެއެވެ. 

މަނިކު އަވަހާރަވި އިރު އަނބިކަނބަލުން މުސްލިމާ އަބްދުލްގައްޔޫމް ހުންނެވީ އިންޑިއާގައެވެ. ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހުންނެވީ ލ. ފޮނަދޫގައެވެ.

މަނިކު ނިޔާވިއިރު ރައީސް ޔާމީން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަމުން ގެންދެވި ޖަލްސާއެއް ލ. އަތޮޅު ފޮނަދޫގައި ކުރިއަށް ދިޔައެވެ. ނަމަވެސް މަނިކު ނިޔާވިކަން އިއުލާން ކުރުމަށް ފަހު ޖަލްސާ ވަނީ ނިންމާލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް