18 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 05 ހިޔަވިހާ
13 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ރައީސް ޔާމީން ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ހޯއްދެވީ ވޯޓަކުން ނޫން، ކޯޓަކުން: އައްބާސް އިބްރާހިމް

 • ދޭއް ރަމްޒުކޮށްދެނީ ކާމިޔާބީ، އިބޫއަށް ވޯޓް ދެއްވާ
 • ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ޖަލްސާއެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ފުރަތަމަ ފަހަރު
 • ރައީސް ޔާމީނުގެ ތަރައްގީއަށް އައްބާސްގެ ފާޑު ވިދާޅުވި
އަޒުމޫން އަހުމަދު | azmoon_ahmed

| 8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 21:34 | |

މަގުބޫލް

 1. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
 2. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
 3. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
 4. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި
 5. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ބޮޑު ދައުވާ: ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް އާ ކަމެއް!
 6. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
 7. އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓަކީ ކެރެކްޓަރ ސެޓްފިކެޓެއް ނޫން!
 8. ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސްއަށް 'ހުރެވެނީ' ކޮން އިންތިޒާރެއްގައި؟


ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ޖަލްސާގައި އައްބާސް އިބްރާހިމް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ -- ރާއްޖެއެމްވީ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ހޯއްދެވީ ވޯޓުން ނޫން ކަމަށާއި ޓިކެޓް ހޯއްދެވީ ކޯޓުން ކަމަށް، ދައުލަތަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ޚިދުމަތް ކުރެއްވި އައްބާސް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން "އިންސާފުގެ މަގަށް - ޖަޒީރާ ރާއްޖެ" ގެ ނަމުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ބާއްވާ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން އައްބާސް ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީން ކެނޑިޑޭޓަކަށް ވީގޮތާއި އެމަނިކުފާނުގެ ރަނިންގ މޭޓަކު ކަނޑައެޅުނު ގޮތް ދިވެހިން ރައްޔިތުން ބަލަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން، ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ޕީޕީއެމް ބާރުތައް ހޯއްދަވައިގެން އެމަނިކުފާނު ރިޔާސީ ޓިކެޓް ހޯއްދެވީ ވޯޓަކާއި ނުލައި ކޯޓުން ކަމަށް އައްބާސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ނިޝާނު އިއްޒުއްދީންގެ އިއްޒަތުގެ ލަގަބު އަރުވާފައިވާ އައްބާސް ވަނީ ޖުމްހޫރީ ވެރިކަމެއްގެ ސިފަތަކުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާފައެވެ. ޖުމްހޫރިއްޔަތަކީ ގައުމަކަށް ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑު ތަރައްގީގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރައްވަމުން އައްބާސް ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގެ ފަސް އަހަރުގައި ޖުމްހޫރިއްޔަތުގެ ސިފަތައް ގެއްލެމުންދާ ކަމަށެވެ. 

އެގޮތުން، ކައުންސިލްތަކުގެ ބާރާއި ސައިޒުވެސް ކުޑަކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް ކަނޑައެޅިކަމާއި ސިފައިން މެދުވެރިކޮށް މެންބަރުން މަޖިލީހުން ނެރެފައިވާ ކަން ވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އައްބާސް ވިދާޅުވީ ތަރައްގީ އަކީ ދިވެހިންގެ ފަންނުވެރިކަމާއި ހުނަރުވެރިކަން ތަރައްގީގެ މަސައްކަތްތަކުން ފެނިގެން ދިއުން ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ބްރިޖަށް އިޝާރާތް ކުރައްވަމުން އައްބާސް ވިދާޅުވީ ތަރައްގީގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު، އެކަމުގައި ދިވެހިންގެ ފަންނުވެރިކަމާއި ހުނަރުވެރިކަން ފެނިގެން ނުދާ ކަމަށާއި އެއީ މުޅިން އެހެން ބައެއްގެ މަސައްކަތެއް ކަމަށެވެ. މިކަން ފާހަގަކުރައްވައި، އައްބާސް ވަނީ ތަރައްގީގެ ވާހަކަ ދެއްކުން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

އައްބާސް ވިދާޅުވީ މައުމޫން ރިފޯމް މޫވްމެންޓާއެކު ނިކުމެވަޑައިގަތީ "ކުރިން ހެއްދެވުނު ގޯސް ރަނގަޅު ކުރުމަށް" ކަމަށެވެ. ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ފަރާތުން ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ވޯޓް ދިނުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވަމުން އައްބާސް ވިދާޅުވީ ދޭއް ރަމްޒު ކޮށްދެނީ ކާމިޔާބީ ކަމަށެވެ.

މިއީ ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ޖަލްސާއެއްގައި އައްބާސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އައްބާސް އާއެކު ކުރީގެ މިނިސްޓަރު އުމަރު ޒާހިރާއި އަނީސާ އަހުމަދުވެސް ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ހ މ ޒ

5 މަސް ކުރިން

!ސިކުނޑި ގޭގައި ބާއްވާފައި

0
0