17 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު | 04 ނޮރަ
09 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ޖަޒީރާ ރާއްޖެ

އިންސާފުގެ މަގަށް ޖަޒީރާ ރާއްޖެ: މުޅި ކާނިވާ ސަރަހައްދު "ލޯބިން" ފުރާލައިފި

 • މިއީ އެއްވެސް މަޖުބޫރު ކަމެއް ނެތި ހިތު ލޯބިން އެއްވި މީހުން
 • ގޮނޑިތައް ފުރި އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު ކޮޅަށް
 • މުޅި ކާނިވާ ފުރި ބާރުވެފައި
އަޒުމޫން އަހުމަދު | azmoon_ahmed

| 8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 20:56 | |

މަގުބޫލް

 1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
 2. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
 3. އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދުނު ހިލަ ފެންނަ އެކްސްރޭ އާންމުކޮށްފި
 4. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
 5. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
 6. އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހަށް ދައުވަތު ކާޑު ލިބުނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުން
 7. ޤާސިމްގެ އެޑްވައިޒަރުގެ މަޤާމުން އަބްދުﷲ ރިޔާޒް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
 8. ރާއްޖޭގެ އައު ރައީސް ހުވާކުރައްވާ ތާރީޚީ ރަސްމިއްޔާތަށް މާދަން މާލެ ދަން: މޯދީ


ޖަލްސާ ބާއްވާ ސަރަހައްދު އެއްކޮށް ފުރި ބާރުވެފައި -- އާކައިވް

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން "އިންސާފުގެ މަގަށް- ޖަޒީރާ ރާއްޖެ" ގެ ނަމުގައި މިރޭ ބާއްވާ ޖަލްސާ ފެށުމުގެ 30 މިނެޓުގެ ކުރިން މުޅި ކާނިވާ "ލޯބިން" ފުރާލައިފިއެވެ.

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ޖަލްސާއެއް ބާއްވާނެ ތަނެއް ނުދީ ތިން އަހަރު ވަންދެން ހިފަހެއްޓުމަށް ފަހު މިރޭ ޖަލްސާ ބާއްވަން ކާނިވާ ސަރަހައްދު ދިނުމާ އެކު އަދަދުން ސަރުކާރު "ބަލިކޮށްލާނެ" ކަމަށް ޕާޓީތަކުން ދިޔައީ ބުނަމުންނެވެ.

ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ޖަލްސާއަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ގޮނޑި ޖެހި ނަމަވެސް 20:30 ވީއިރު ގޮނޑިތައް ފުރާލައި، މުޅި ކާނިވާ ވަނީ ތޮއްޖެހިފައެވެ.

މިއީ ވަޒީފާގެ ބިރެއް ދެއްކުމެއް ނެތި، އެޓެންޑެންސް ބެލުމެއް ނެތި "ހިތު ލޯބިން" ޖަމާވެ ތިބި މީހުންތަކެކެވެ. މުޅި ސަރަހައްދު ފުރިގެން ގޮނޑިތައް ޖަހާފައިވާ ޖާގަ ވެސް ގާތްކޮށް އިތުރު ގޮނޑި ވެސް ވަނީ ޖަހާފައެވެ. ގޮނޑިއެއް ނުލިބި ކޮޅަށް ވެސް އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު އެބަ ތިއްބެވެ.

ޖަލްސާއަށް މީހުން ހާޒިރުވާ އަދަދު ގިނަ ކަމުން ޓްރެފިކް ބާރު ބޮޑުވެ ކާނިވާ ސަރަހައްދަށް ދެވެން އޮންނަ މަގުތައް ފުލުހުން ވަނީ ބަންދުކޮށްފައެވެ. ޖަލްސާ ފެށެން ކައިރިވެފައިވާ އިރު މާލޭގެ އެކި މަގުތަކުގައި އަދިވެސް ވަނީ މީހުން ފުރި ބާރުވެފައިވާ ޕިކަޕްތަކުން ޓްރެފިކް ބޮޑުވެފައެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ފޯ އިބޫ

2 މަސް ކުރިން

ޖަލްސާ ފެނުނީމަ އުފަލުން ރޮވިއްޖެ، ހިތަށް އަރާ އެތަނުގައި އިނދެ ބަލާލެވޭނެނަމައޭ. އެކަމަކު އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ ގޮތުން ބައިވެރި ވެވޭކަށް ނެތް. އެހެން ވީމަ އެހެން މީހެއްގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓުން ލައިވް ކޮށް މި ބަލަނީ. މީ މިއަދަށް ހުރިގޮތް. އިރާދަ ކުރެއްވިޔއްޔާ މިކަން ނިމޭނެ. އިރާދަކުއރެއްވިއްޔާ ހޮވޭނެ. އުއްމީދަކީ ވެރިކަން ލިބުމުން ޔާމީން ހެދިގޮތަށް ވަޒީފާ ތިބި މީހުން ވަޒީފާއިން ވަކި ނުކުރުން. ވަރަށް ސަލާމް . ވޯޓް ފޯ ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2

0
0
ޔަސް

2 މަސް ކުރިން

ހުރިހާރަށަކުން

1
2