20 ނޮވެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 07 ނޮރަ
12 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:56
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ޖަލްސާ

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ޖަލްސާއާއި ދިމާކޮށް ބުރިޖުގެ ބަހުގެ ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލައިފި

  • މިއަދު ހަވީރު 4:00 އިން މިރޭ 12:00އާ ހަމައަށް ބަހުގެ ޚިދުމަތް ނުލިބޭނެ މައުލޫމަތު ލިބޭ
އަމްނާ އިމާދު | @amnabinthimad

| 8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 17:53 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ފުރަތަމަ ދުވަހު ފުއްދަވާނެކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ރައީސް ސޯލިޙް ފުއްދަވައިފި
  3. ހަތިޔާރު އެޅި ފައުޖާ ނުލައި، ރައީސް ސޯލިހު އާންމުންގެ ތެރެއަށް
  4. ނުހައްގުން ފްލެޓް ބެހި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ފްލެޓް ދޫކުރަނީ!
  5. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތައް އޭސީ ކުރަނީ
  6. ޓެކްސީ ބޯޑުގެ ފީ ކަނޑާލައި، މާލޭގައި ބަސްދަތުރު ފަށަނީ
  7. ވަޒީރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަހްލޫފުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން މިނިސްޓަރީގެ މަސައްކަތުގެ މީހުންނާއެކު!
  8. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތަކުގައި ގުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށޭނެ


ބުރިޖުގެ މަތިން ބަހެއް ދަތުރުކުރަނީ -- ފޮޓޯ: އަޝްވާ ފަހީމް

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ޖަލްސާއާއި ދިމާކޮށް ހުޅުމާލެ-މާލެ ބުރިޖުގެ ބަހުގެ ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލައިފިއެވެ.

ރާއްޖެ.އެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ބަހުގެ ޚިދުމަތްދޭ މޯލްޑިވްސް ޕޯރޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް)ގެ އޮފިޝަލެއް ވިދާޅުވީ ބަހުގެ ޚިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ނުފަށާ ކަމަށާއި، ހުކުރު ދުވަހު ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދިނީ އާންމުކޮށް ބުރިޖު ހުޅުވާލި ފުރަތަމަ ދުވަހަށްވީމަ ކަމަށެވެ.

"އަސްލު ރަސްމިއްޔާތަކަށްފަހު ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތީ. އިއްޔެ ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދިނީ ފުރަތަމަ ދުވަސްވީމަ. އެއީ ރަސްމީކޮށް ނޫން،" އޮފިޝަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ބަހުގެ ޑްރައިވަރުން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި މިއަދު ހަވީރު 4:00 އިން މިރޭ 12:00 އާހަމައަށް ބަހުގެ ޚިދުމަތް ނުލިބޭނެއެވެ. 

ކޯލިޝަންގެ ޖަލްސާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމާއިފައިވާއިރު ޕީޕީއެމްގެ ޖަލްސާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. އަދި މިޖަލްސާއަށް ހުޅުމާލެއިން މާލެއަށް އާންމުންގެ ގިނަ ބަޔަކު ބަހުގައި ވަނީ ގެނެސްދީފައެވެ.

އެމްޕީއެލުން ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް މާލެއަށް މިހާރު ނުވަ ބަސް ގެނެސްފައިވާއިރު، ބަހުގެ ދަތުރުގެ އަގުތަކާއި ޝެޑިއުލް އިއުލާން ކުރާނީ ރަސްމީކޮށް ދަތުރުތައް ފަށާ އިރުއެވެ. ޖުމްލަ 22 ބަސްމާލެ ގެނެއުމަށް ނިންމާފައެވެ.

ބަހުގެ ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލުމުގެ އިތުރުން ހަތަރު ފުރޮޅުލީ ވެހިކަލްތައްވެސް އެގަޑިތަކުގައި ދުއްވުން ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ބަލަބަލަ

2 މަސް ކުރިން

ދޮގު ޚަބަރު ނުފަތުރަބަލަ. ރައްޔިތުން ތިބީ ހޭލައޭ. ފިތުނަ ބެރިންނޭ

6
10