14 ޑިސެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 05 މުލަ
07 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 17:59
އިޝާ 19:16

ސިނަމާލެ ބްރިޖް

ސިނަމާލެ ބުރިޖުން ހިނގާފައިދާ މީހުންނަށް ހުޅުމާލެ ނުދެވޭނެ: ހައުސިން މިނިސްޓްރީ

  • ހުޅުލެއިން ހުޅުމާލެއަށް ދަ މަގު ހަދާ ނުނިމޭ
އަމްނާ އިމާދު | @amnabinthimad

| 8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 14:37 | |

މަގުބޫލް

  1. ބަހުގެ ހަމަލާއަކާއިއެކު ރައީސް މައުމޫނަށް ރައީސް ނަޝީދު މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ!
  2. އަހަރުގެ ޒުވާން ކެޔޮޅު ބުނަނީ މިއަށްވުރެ ހަލާލު މަސައްކަތެއް ނެތް ކަމަށް!
  3. އާޒިމާއާއި އެކު ވަޑައިގަތުމުން ޒަމީރުއާ ފުލުހުން ސުވާލެއް ނުކުރި
  4. އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު ހެޔޮކޮށް ދެ ދުވަސްތެރޭގައި އިއުލާން ކުރެވޭނެ: މިނިސްޓަރ
  5. ފައިރޫޝް، ރިޔާޒް އަދި އެސްއޯ ޑީޑީއަށް އަލުން ވަޒީފާ ދިނުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފި
  6. އިންޑިއާ ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސް ސޯލިހް ހުންނަވާނީ އިންޑިއާގެ ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅުގައި!
  7. 21 އަހަރު ވަންދެން ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރީ އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު: ހަމްދޫން
  8. މާލެ-ހުޅުމާލެ ދަތުރު: އޭރުވެސް ތަކުލީފެއް، މިހާރުވެސް ތަކުލީފެއް


ހުޅުމާލެއަށް ދިއުމަށް ހަދާފައިވާ މަގުގެ ޕޭމަންޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ -- ރާއްޖެއެމްވީ

ސިނަމާލެ ބުރިޖުން ހިނގާފައިދާ މީހުންނަށް ހުޅުމާލެ ނުދެވޭނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ބުރިޖުގެ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިންމިފައިވާކަމަށް ބުނެ އާންމުންނަށް ހުޅުވާފައިވާއިރު ހުޅުލެއިން ހުޅުމާލެއަށް ދާ މަގު ވެސް ހަދާ ނުނިމެއެވެ. އެމަގުގެ ޕޭމަންޓު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާއިރު އެސަރަހައްދުގައި ލައިޓް ވެސް ހަރުކޮށްފައިނެތެވެ. 

ބުރިޖުން ހިނގާފައި ހުޅުމާލެއަށް ނުދެވޭތީ އާންމުންގެ ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން ރާއްޖެއެމްވީ ދެންނެވި ސުވާލަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ތަރުޖަމާން އަހުމަދު ފަޒާލް ވިދާޅުވީ މާލެއިން ހިނގާފައި ދެވޭނީ ހުޅުލެ ގުޅޭ ހިސާބަށް ކަމަށާއި، މީގެ ކުރިން ވެސް ހަމަޖައްސާފައި އޮތީ އެގޮތަށް ކަމަށެވެ.

އެއާޕޯޓުގެ ރަންވޭ ކުރިމަތި މަގަށްވާތީ އެގަމުން ހިނގާފައި ހުޅުމާލެ ދިއުމަށް ހުއްދަ ނުދެނީ ސަލާމަތީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައެވެ. 

ބުރިޖްގެ ދެފަރާތުގައި ފެންސް ޖަހާފައިވާ ދެ ލޭން ބޭނުން ކުރާނީ ހިނގާ މީހުންނާއި ދުވާމީހުންނެވެ. އަދި ހިނގާ މީހުންނާއި ދުވާމީހުން ފެންސްގެ އެތެރޭގެ ދެ ލޭން ބޭނުންކުރުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ. ފެންސްގެ އެތެރޭގެ އެންމެ ބޭރު ދެ ލޭން ދެފުރޮޅުވީ އުޅަނދު ފަހަރަށާއި ޕަބްލިކް ބަހަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާއިރު ބުރިޖުގެ މެދުގެ ދެ ލޭން ހާއްސަކޮށްފައިވަނީ ޕަބްލިކް ބަސް ފިޔަވައި ދެ ފުރޮޅުލީ އުޅަނދު ފަހަރަށެވެ. އަދި އެ ލޭންގައި ދަތުރުކުރާ ވެހިކަލްތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ ލޭން ފިޔަވާ އެހެން ލޭންތަކަށް އޯވަޓޭކް ކުރުމަކީ މަނާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ބުރިޖުގައި އެންމެ ބާރަށް ދުއްވޭނީ ގަޑިއަކު 25 ކިލޯ މީޓަރާއި 50 ކިލޯ މީޓަރާއި ދެމެދުކަމަށްވާއިރު ސައިކަލު ތަކުގައި އަމިއްލައަށް އިށީނދެ ނީންދެވޭ ވަރުގެ ކުޑަކުދިން އަރުވައިގެން ބުރިޖުގައި ދުއްވުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް