19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 06 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ހޮކައިޑޯ ބިންހެލުން

ޖަޕާނުގެ ހޮކައިޑޯއަށްއައި ބިންހެލުމުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 20 އަށް އަރައިފި

  • ހޮކައިޑޯ އައިލެންޑްގެ 772،000 އެއްހާ ގެއަކަށް އަދިވެސްވަނީ ކަރަންޓު ނުލިބި
  • ބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ 6.6 މެގްނިޓިއުޑްގައި
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 13:51 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  3. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  4. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
  5. ހުވާ ކުރާ ރަސްމިއްޔާތަށް ދަނޑުގައި ހަދާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ މާލަމެއް
  6. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  7. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  8. އާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހުވާ ކުރެއްވުން މިރޭ


ހޮކައިޑޯ ސަރަހައްދަށް 6.6 މެގްނިޓިއުޑްގައި އައި ބިންހެލުމަށްފަހުވެސް ގުޑުންތައް އައިސްފައިވޭ -- ރޮއިޓަރސް

ޖަޕާނުގެ އުތުރުގެ ހޮކައިޑޯ ސަރަހައްދަށް 6.6 މެގްނިޓިއުޑްގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމުގައި ބިންގަޑު ކަނޑައިގެން ގޮސް ގެތައް ވެއްޓި، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 20 އަށް އަރައިފިއެވެ.

މީހުން ސަލާމަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުންދަނީ ކިސަޑުގެ ދަށުގައިވާ މީހުން ސަލާމަތްކުރުމަށް ސްނިފަރ ޑޯގްސް އަދި ބުލްޑޯޒަރ ބޭނުންކުރަމުންނެވެ.

އުތުރުގެ ޓައުނެއްކަމަށްވާ އަޓްސޫމާއިން އަދިވެސް 20 އަކަށް މީހުންވަނީ ނުފެނިއެވެ.

ބިންހެލުން އައި ހޮކައިޑޯ އައިލެންޑްގެ 772،000 އެއްހާ ގެއަކަށް އަދިވެސްވަނީ ކަރަންޓު ނުލިބިއެވެ. އެ ސަރަހައްދަށް ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދޭ ތަރމަލް ޕްލާންޓްވަނީ ބިންހެލުމުގައި ހަލާކުވެފައެވެ.

އިންޑަސްޓްރީ މިނިސްޓަރ ހިރޮޝީގޭ ސީކޯ ވިދާޅުވީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން ހުރިހާ ގެއަކަށް ކަރަންޓް ދެވެން ވާނެކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ކަރަންޓް ބޭނުންވާ ވަރަށްވުރެ މަދުން އުފެއްދޭތީ ކަރަންޓު ބޭނުންކުރުމުގައި އިގްތިސާދު ކުރުމަށް ރައްޔިތުންނަށްވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. ފިހާރަތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓްތަކުގެ ދިއްލުންތައް މަދުކޮށް އަދި ގެތަކުގައިވެސް އާއިލާތައް އެއް ކޮޓަރިއެއްގައި ތިބުންފަދަ ކަންކަންކޮށްގެން  ކަރަންޓް އިގްތިސާދުކުރުމަށްވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

ފުރަތަމަ އައި ބިންހެލުމަށް ފަހު 5.3 މެގްނިޓިއުޑްގެ ކުދި ގުޑުންތައް އައިސްފައި ވެއެވެ. އަދި މުޅި ރޭ އެކީ އެފަދަ އެތައް ކުދި ގުޑުންތައް އައިސްފައި ވެއެވެ.

ސަރަހައްދީ ވެރިރަށް ސަޕޯރޯގެ އިރުދެކުނުން 62 ކިލޯމީޓަރުގެ ދުރުމިނަށް ބިމުގެ ވަރަށް ތިލައިން އައިސްފައިވާ ބިންހެލުމެއް ނަމަވެސް ސުނާމީގެ އިންޒާރެއް ދީފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް