19 ފެބުރުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 06 ހިޔަވިހާ
14 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ނުފޫޒުގެ ތެރެއިން ވޯޓު ހޯއްދަވައި ދެއްވުމަށް ރައީސް ޔާމީން އެދިވަޑައިގެންފި

  • ރައީސް ޔާމީން އެހެން ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމް ޖަލްސާގައި
  • އިހްލާސްތެރިކަމާ އެކުގައި އެކަން ކޮށްދިނުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި
ޙުސައިން ޙަސަން | hucenhassan

| 8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 12:30 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  3. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
  4. ޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ ބާރު ލީޑަރަށް ދިނުމަށް އަލީ ވަހީދު ދެކޮޅު ހެދި
  5. ޖޭޕީއާ އެކު ކޯލިޝަން ހަދާނެކަން ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން އިއުލާންކޮށްފި
  6. ގިނަ އަދަދުން ފާއިސާ ޖަމާކުރާއިރު ސުވާލުކުރަން ފެށީ އެންޓި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގަވާއިދަށް ފަހު: ބީއެމްއެލް
  7. ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހު ކުރަން ތާއިދު ކުރައްވައި، ސަރުކާރު އެހީއަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އެދިވަޑައިގެންފި
  8. ސިމާދުގެ ހަށިގަނޑު އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށް، ހިތަދޫއަށް ފުރުވާލައިފި


ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ޕީޕީއެމުން ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެން، ބައެއް ބޭފުޅުންނާ ރައީސް ޔާމީން ސަލާމް ކުރައްވަނީ -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

މި މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ނުފޫޒުގެ ތެރެއިން ވޯޓު ހޯއްދަވައި ދެއްވުމަށް އެމަނިކުފާނު އަމިއްލަފުޅަށް އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ.

ރައީސް ޔާމީން އެގޮތަށް އެދިވަޑައިގެންފައި ވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި "ބްރިޖު ސަޅި" ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައެވެ.

ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެ ތިބި މީހުންނަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވައި ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ އެތަނުގައި ތިއްބެވި ކޮންމެ މީހެއްގެ ވޯޓާއި އެއިން ކޮންމެ މީހަކު ނުފޫޒުގެ ތެރެއިން، ހޯދެން އޮތް ވޯޓެއް ހޯދައި ދިނުމަކީ އެމަނިކުފާނުގެ އިލްތިމާސެއް ކަމަށެވެ.

"މި މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ނަގާ ވޯޓަކީ މުހިއްމު ވޯޓެކޭ. ވަރަށް އިހްލާސްތެރިކަމާއެކީ ތިއިން ކޮންމެ ބޭފުޅެއްގެ ވޯޓާއި ތިން ކޮންމެ ބޭފުޅެއް ނުފޫޒުގެ ތެރެއިން ހޯއްދެވޭނެ ވޯޓެއް ހޯއްދަވައި ދެއްވުމަކީ ވަރަށް އިހްލާސްތެރިކަމާ އެކީ އަޅުގަނޑު އެދޭ އެދުމެކޭ، ދަންނަވާ އިލްތިމާސެކޭ. މިކަން ކޮށްދެއްވާށޭ،" ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ދެ ހަފްތާއަށްވެފައި ވަނިކޮށް، ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ޔާމީން އެގޮތަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވާފައި ވަނީ ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަޖުބޫރުކޮށްގެން، ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިކޮށް، ތާއިދު ދެއްކުމުގެ ގޮތުން އެ މުވައްޒަފުން ބޭނުންކޮށްގެން ޕީޕީއެމުން ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތައް ހިންގަމުން ދަނިކޮށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް