18 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 05 ހިޔަވިހާ
13 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ޕީޕީއެމް މެނިފެސްޓޯ

ރޭގެ ޖަލްސާގައި ވެސް ރައީސް ޔާމީންގެ މެނިފެސްޓޯއެއް އާންމެއް ނުކުރި!

  • ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ޕީޕީއެމްގެ މެނިފެސްޓޯއަކީ "ސަޕްރައިޒެއް" ކަމަށް
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 8 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 00:32 | |

މަގުބޫލް

  1. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  2. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  3. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  4. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  5. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
  6. ގިނަ އަދަދުން ފާއިސާ ޖަމާކުރާއިރު ސުވާލުކުރަން ފެށީ އެންޓި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގަވާއިދަށް ފަހު: ބީއެމްއެލް
  7. ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސްއަށް 'ހުރެވެނީ' ކޮން އިންތިޒާރެއްގައި؟
  8. ސިމާދުގެ ހަށިގަނޑު އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށް، ހިތަދޫއަށް ފުރުވާލައިފި


ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ތައްޔާރުވުމަށް "ބްރިޖު ސަޅި" ނަމުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެ ޕާޓީގެ މެނިފެސްޓޯ އާންމު ކުރާނެކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް އެ އާންމުނުކޮށް ޖަލްސާ ނިންމާލައިފިއެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ ޖަލްސާ އަށް ދިއުމަށް ކުރި އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވަނީ "ބުރިޖު ސަޅި އަދި މިއަށްވުރެ ސަޅި ވައުދުތައް ރައީސް ޔާމީންގެ ދޫ ފުޅުން. . ބްރިޖު ސަޅި ކެމްޕެއިން ޖަލްސާ 2018 އިން 2023 އަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ތަރައްގީގެ ތަސައްވަރު، ސެޕްޓެމްބަރު 7 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ 7:45 ގައި ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި . ރައީސް ޔާމީނަށާއި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ކުރިއެރުމަށް ތާއީދު ކުރައްވާ ހުރިހާ ރައްޔިތުން މި ފޯރިގަދަ ތާރީޚީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ލައްވާ" އެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް ޕީޕީއެމްގެ މެނިފެސްޓޯ ނުވަތަ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރަށް އެމަނިކުފާނުގެ ތަސައްވަރެއް އެ ޖަލްސާގައި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. ހަމައެކަނި ވިދާޅުވީ 1000 ފަރާތަކަށް ގެޓްސެޓް ލޯނު ދޫކުރާނެ ކަމަށެވެ. 

ޕީޕީއެމް މެނިފެސްޓޯ ލަސްވަމުންދާ މައްސަލާގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ޕީޕީއެމް އަށް ފާޑުކިޔުން އަމާޒު ކުރަމުންދާއިރު މެނިފެސްޓޯ އާއި ބެހޭގޮތުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ޕީޕީއެމްގެ މެނިފެސްޓޯއަކީ "ސަޕްރައިޒެއް" ކަމަށެވެ. ޕީޕީއެމުން ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި މިދިޔަ މެއި މަހު ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި ވާހަަކަފުޅު ދައްކަވަމުން، ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމްގެ މެނިފެސްޓޯ އާންމު ކުރައްވާނީ ފިތުރު އީދަށްފަހު ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ފީތުރު އީދު ނިމި ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް 14 ދުވަސް ވެފައިވާއިރު މެނިފެސްޓޯ އާންމުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އިދިކޮޅު އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ، އެމްޑީޕީން ވަނީ އިންތިހާބުގެ 85 ދުވަސް ކުރިން މެނިފެސްޓޯ ތައާރަފްކޮށްފައެވެ. 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް