13 ނޮވެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 13 ވިހާ
05 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:50
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

މިއުޒިކާއެކު "إن شاء الله", ޝަހީމް ޖެއްސެވީ އަތް!

  • ޕީޕީއެމްއިން ވޯޓު ހޯދުމުގެ ނިޔަތުގައި ދަނީ އިސްލާމް ދީން ހަތިޔާރަކަށް ބޭނުންކުރަމުން
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 7 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު 22:09 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގެ ކޯޓެއްގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗަށް ބަޔަކު އަރައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް އާއްމުވެއްޖެ
  2. މަރުވިޔަސް ތަހުގީގުތަކަށް އެއްބާރުލުން ނުދީ ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: އަދީބު
  3. ޕީޕީއެމް އޮތީ އައިސީޔޫގައި، ލީޑާޝިޕް އިސްތިއުފާ ދެއްވަންޖެހޭ: މޫސަ
  4. އަދީބްގެ ހާލަތު ރަނގަޅެއް ނުވޭ، ޑޮކްޓަރުން ލަފާދެނީ ލޭޒަރ ޓްރީޓްމަންޓަށް
  5. ޖުމްހޫރީ ދުވަހަށް 1 އަހަރު ފުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގި އިސްމީހާގެ މިއަދުގެ އިހްސާސް
  6. ޖަރީމާ ހިންގީ ރައީސް ޔާމީންއާއި ހުސައިން ވަހީދު، އިންސާފްގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނާނަން:ކާނަލް ނާޒިމް
  7. އާ ރަށުގައި ބިނާކުރި ގަނޑުވަރުގެ ފޮޓޯތަކެއް ޢާއްމު ކޮށްފި
  8. ޚަޝޯގީ އެންމެ ފަހުންބުނީ އޭނާ ހާސްވަނީއޭ: ރިޕޯޓަރެއް


ބުރިޖު ސަޅި ނަމުގައި ޕީޕީއެމްއިން ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން -- ސޯޝަލް މީޑިއާ

މިއުޒިކާއި މާތް ﷲ ގެ އިސްމުފުޅާއެކު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ކެމްޕެއިން ލަވައެއް ރިލީޒް ކޮށްފިއެވެ. 

ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ތައްޔާރުވުމަށް "ބުރިޖު ސަޅި" ނަމުގައި ޕީޕީއެމްއިން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެޕާޓީއިން ވަނީ "إن شاء الله" ގެ ނަމުގައި ލަވައެއް ރިލީޒްކޮށްފައެވެ. މިއުޒިކާއެކު ރިލީޒްކުރި މި ލަވަ ޖަލްސާގެ ބެކް މިއުޒިކެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް ވަނީ ބޭނުންކޮށްފަައެވެ. 

ރައީސް ޔާމީން ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މި ޖަލްސާގައި ޕީޕީއެމްގެ އިސް ބޭފުޅުން ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ. އެ ލަވަ ރިލީޒް ކުރެވިގެންދިޔުމާއެކު ރައީސް ޔާމީން އަދި އެމަނިކުފާނުގެ ރަނިންގމޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ވެސް ތިއްބެވީ އަތް ޖައްސަވާށެވެ. މި ބޭފުޅުން ﷲ ގެ އިސްމުފުޅާއެކު ލަވައެއް ރިލީޒް ކުރުމާއެކު ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން ވަނީ އަމާޒުވެފައެވެ. ހަމައެހެންމެ ރާއްޖޭގެ ދީނީ ޝެއިޚުންނަށް ބޮޑެތި ބަހުގެ ހަމާލަތައް އަމާޒުކުރެއްވުމަށްފަހު އެފަދަ ލަވައެއް ރިލީޒް ކުރެވިގެން ދިޔައިރު ދީނީ އިލްމު އުގެނިވަޑައިގެން ހުންނެވި ޑރ. ޝަހީމް އަތް ޖައްސަވަން ހުންނެވުމާއެކު އެމަނިކުފާނަށް ވެސް ވަނީ ބޮޑު ފާޑުކިޔުންތަކެއް އަމާޒުވެފައެވެ. 

ރާއްޖޭގައި އިސްލާމް ދީން ބޭއްވުމަށް ރައީސް ޔާމީނަށް ވޯޓު ދޭން އެދި ޕީޕީއެމްއިން ކެމްޕޭން ކުރަމުންދާއިރު އެޕާޓީއިން މިފަދަ ކަންތައްތައް ކުރުމުން އިސްލާމް ދީން އެޕާޓީއިން ވޯޓު ހޯދުމަށް ހަތިޔާރެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާކަން ހާމަވެގެންދާ ކަމަށް ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ތާއިދުކުރާ ފަރާތްތަކުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ފިނިފެންމާ

2 މަސް ކުރިން

ޔާމީން ފަރްޟް ނަމާދަށް މިސްކިތަށް އަރާ ހުއްތާ މީހަކަށް ނުފެންނާނެ.

0
0
Ma

2 މަސް ކުރިން

Music haraam tha

0
0