15 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 02 ނޮރަ
07 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

އެކްސިޑެންޓް

ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީކޮށް، ހުޅުވި ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

  • މިއެކްސިޑެންޓު ހިނގާފައިވަނީ ދެސައިކަލު ޖެހިގެން
  • މިއެކްސިޑެންޓުގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާއެއް ނުލިބޭ
އަމްނާ އިމާދު | @amnabinthimad

| 7 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު 21:10 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  2. ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމާ ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ޕީޕީއެމްގެ ނުވަ މެމްބަރުން
  3. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  4. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
  5. އާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތައް މިއަދު އިއުލާންކުރަނީ
  6. ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ، ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ދިނުން ވެސް ހިލޭ!
  7. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  8. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!


ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓް -- ޓްވިޓަރ

ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީކޮށް، ހުޅުވިތާ މާގިނައިރުތަކެއް ނުވަނީސް އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި އެވެ.

ސިނަމާލެ ބުރިޖާއި ގުޚިފައިވާ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި މިއެކްސިޑެންޓު ހިނގާފައިވަނީ ދެސައިކަލު ޖެހިގެންނެވެ. މަންޒަރު ދުށް މީހަކު ރާއްޖެއެމްވީއަށް ބުނީ މިދެސައިކަލު ވެސް އައީ ބާރު ސްޕީޑްގައި ކަމަށާއި، އެއްވެސް މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާއެއް ނުލިބޭ ކަމަށެވެ.

މިދެސައިކަލު ވެއްޓިފައި ހުރި ފޮޓޯތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ދައުރުވަމުންދާއިރު ސައިކަލަކަށް ވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާތަނެއް ފެންނާކަށް ނެތެވެ.

މިއެކްސިޑެންޓާ ގުޅޭ ގޮތުން ފުލުހުންގެ ބަހެއް ވަނީ ލިބޭ ގޮތް ނުވެފައެވެ.

މާލޭގައި ހުންނަ ހުޅުމާލޭ ފެރީ ޓާމިނަލުން ފެށިގެން ސިނާއީ ސަރަހައްދާއި ހަމައަށް ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ތާރު އަޅާފައެވެ. މިމަގު ބޭނުން ކުރުމަށް އާންމުންނަށް ހުޅުވާލީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 8:00 ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް