22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 01 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:09
އަސްރު 15:20
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

އެމްބަސީ ބަދަލުކުރުން

ޕެރަގުއޭގެ އެމްބަސީ ޤުދުސްއިން ތެލްއަވީވަށް ބަދަލު ކުރުމުން އިޒްރާއީލުން ބަދަލުހިފައިފި

  • އިޒްރާއީލުގެ އެމްބަސީ ބަންދުކުރަން ވަނީ ނިންމާފައި
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 7 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު 19:41 | |

މަގުބޫލް

  1. ރީތިރަށުގެ ފަޅުތެރޭގައި އިންސާނަކު އުދުހެނީ!
  2. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  3. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް
  7. ލަންކާގައި ހިިނގި ބޮމުގެ ހަމަލާއަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ފިނޑި އަމަލެއް: ރައީސް
  8. ފުލުފުލުގައި ދިން ހަމަލާތަކާ އެކު، ލަންކާ އަޑިގަނޑަކަށް!


މުސްލިމުންނަށް ކުރަމުންދާ އަނިޔާއާ ގުޅިގެން މުޅި ދުނިޔެވެސް ދަނީ އިޒްރާއީލްގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަތަންޔާހޫއަށް ފާޑު ކިޔަމުން -- ގޫގުލް

އިސްރާއީލުގެ ތެލްއަވީވުގައި ހުއްޓާ ޤުދުސްއަށް ބަދަލުކުރި ޕެރަގުއޭގެ އެމްބަސީ އަނެއްކާވެސް ތެލް އަވީވަށް ބަދަލު ކުރަން ޕެރަގުއޭގެ އައު ސަރުކާރުން ނިންމުމުމާ ގުޅިގެން އިޒްރާއީލުން ބަދަލު ހިފައިފިއެވެ.

ޕެރަގުއޭގެ އެމްބަސީ ޤުދުސް އަށް ބަދަލުކުރިތާ ތިން މަސް ފަހުން، ފަލަސްތީނުގެ އެދުމުގެ މަތިން ތެލްއަވީވަށް އެ އެމްބަސީ ބަދަލު ކުރަން އެ ގައުމުގެ އައު ސަރުކާރުން ނިންމުމާއި ގުޅިގެން ޕެރަގުއޭގެ ވެރިރަށް އެސޮންސިއޯންގައި ހުންނަ އިސްރާއީލުގެ އެމްބަސީ ބަންދުކުރަން އެ ގައުމުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އެސޮންސިއޯންގައި ހުންނަ އެމްބަސީ ބަންދުކޮށްފައި މިވަނީ ރައީސްކަމުގެ ހުވާ މިދިޔަ މަހު ކުރެއްވި މާރިއޯ އަބްޑޯ ބެނިޓޭޒް މެދުއިރުމައްޗަށް ދާއިމީ ސުލްހަ ހޯދަން ބޭނުންވާކަން ހާމަކޮށްފައި ވަނިކޮށެވެ.

ދެކުނު އެމެރިކާއަށް ނިސްބަތްވާ އެގައުމުގެ ނިންމުމާ ގުޅިގެން އިޒްރޭލުން ފާޅުގައި ފާޑުކިޔަމުންދާ މިދަޑިވަޅުގައި ފަލަސްތީނުން ވަނީ އެ ގައުމުގެ އެމްބަސީއެއް ވަރަށް އަވަހަށް ޕެރަގުއޭގައި ހުޅުވާނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ތެލް އަވީވުން ޤުދުސްއަށް ޕެރަގުއޭގެ އެމްބަސީ ބަދަލު ކުރަން މިދިޔަ މެއި މަހު ނިންމީ ކުރީގެ ރައީސް ހޮރަސިއޯ ކާޓްސް އެވެ. އެއީ އެމެރިކާ އެމްބަސީ ޤުދުސް އަށް ބަދަލު ކުރުމާ ގުޅިގެންނެވެ. އެމެރިކާގެ އެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކޮށްފައި ވަނީ އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން އެކަން ފަސް ކުރުމަށް ފަހުއެވެ. އެ ނިންމުމާއި ގުޅިގެން މުޅި ދުނިޔެ ވެސް ވަނީ އެމެރިކާއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ކިޔާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ޔަހޫދީންނަށް

8 މަސް ކުރިން

ތީގެންވެސްގެއްލުންވާނީ ޔަހޫދީންނަށް

0
0