14 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުދަ | 02 ނޮރަ
06 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

އިމިގްރޭޝަންގެ ނޫސް ބަޔާން

ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގައި ބިދޭސީން ބައިވެރިވާނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނެފި

  • ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވާން ވިސްނާ ބިދޭސީންގެ ވިސާ ކެންސަލްކުރާނަން
  • އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބިދޭސީން ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެ
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 7 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު 18:53 | |

މަގުބޫލް

  1. ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމާ ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ޕީޕީއެމްގެ ނުވަ މެމްބަރުން
  2. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
  3. އާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތައް މިއަދު އިއުލާންކުރަނީ
  4. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  5. ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ، ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ދިނުން ވެސް ހިލޭ!
  6. މަހުލޫފު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރައްވައިފި
  7. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  8. ވެލެޒިނީ ހައްޔަރު ކޮށްފި


އިމިގްރޭޝަންގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ޚިދުމަތްދޭ ކައުންޓަރުކައިރީ: ބިދޭސީން ގެނައުމުގެ ކުރިން ފޯމް އީމެއިލް ކުރަން ޖެހޭ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަ ޖައްސާފައި -- އިމިގްރޭޝަން -- އިމިގްރޭޝަން

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނާއި ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ބިދޭސީން އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވާކަމުގައިވާނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމުގެ އިންޒާރު މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު އިމިގްރޭޝަނުން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ބިދޭސީން ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވާކަމުގައިވާނަމަ ވިސާ ދޫކުރުމުގެ ޝަރުތުތާކައި އެ ފަރާތަކުން ހިލާފުވެފައިވާ ކަމަށާއި އަދި ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވާން ވިސްނާ ބިދޭސީންގެ ވިސާ ކެންސަލްކޮށް ރާއްޖޭއިން ފުރުވާލާނެކަމުގެ އިންޒާރު އިމިގްރޭޝަނުން ވަނީ ދީފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރު ކުރާނަމަ ވަޒީފާ ދިން ފަރާތާއި މެދު ވެސް ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

huvadu

2 މަސް ކުރިން

ehenvehjeyyaa furathamaves kuran vee kamakee maamigilee school ge beyru teacharunge mahsala balaa fiyavalhu alhaavee. kereynama mikankohbala

0
0