22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 01 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:09
އަސްރު 15:20
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

އިމިގްރޭޝަންގެ ނޫސް ބަޔާން

ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގައި ބިދޭސީން ބައިވެރިވާނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނެފި

  • ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވާން ވިސްނާ ބިދޭސީންގެ ވިސާ ކެންސަލްކުރާނަން
  • އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބިދޭސީން ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެ
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 7 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު 18:53 | |

މަގުބޫލް

  1. ރީތިރަށުގެ ފަޅުތެރޭގައި އިންސާނަކު އުދުހެނީ!
  2. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  3. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް
  7. ލަންކާގައި ހިިނގި ބޮމުގެ ހަމަލާއަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ފިނޑި އަމަލެއް: ރައީސް
  8. ފުލުފުލުގައި ދިން ހަމަލާތަކާ އެކު، ލަންކާ އަޑިގަނޑަކަށް!


އިމިގްރޭޝަންގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ޚިދުމަތްދޭ ކައުންޓަރުކައިރީ: ބިދޭސީން ގެނައުމުގެ ކުރިން ފޯމް އީމެއިލް ކުރަން ޖެހޭ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަ ޖައްސާފައި -- އިމިގްރޭޝަން -- އިމިގްރޭޝަން

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނާއި ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ބިދޭސީން އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވާކަމުގައިވާނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމުގެ އިންޒާރު މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު އިމިގްރޭޝަނުން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ބިދޭސީން ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވާކަމުގައިވާނަމަ ވިސާ ދޫކުރުމުގެ ޝަރުތުތާކައި އެ ފަރާތަކުން ހިލާފުވެފައިވާ ކަމަށާއި އަދި ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވާން ވިސްނާ ބިދޭސީންގެ ވިސާ ކެންސަލްކޮށް ރާއްޖޭއިން ފުރުވާލާނެކަމުގެ އިންޒާރު އިމިގްރޭޝަނުން ވަނީ ދީފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރު ކުރާނަމަ ވަޒީފާ ދިން ފަރާތާއި މެދު ވެސް ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

huvadu

8 މަސް ކުރިން

ehenvehjeyyaa furathamaves kuran vee kamakee maamigilee school ge beyru teacharunge mahsala balaa fiyavalhu alhaavee. kereynama mikankohbala

0
0