20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 01 އަތަ
10 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16

އިމިގްރޭޝަންގެ ނޫސް ބަޔާން

ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގައި ބިދޭސީން ބައިވެރިވާނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނެފި

  • ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވާން ވިސްނާ ބިދޭސީންގެ ވިސާ ކެންސަލްކުރާނަން
  • އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބިދޭސީން ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެ
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 7 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު 18:53 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  2. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  3. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  5. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  6. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  7. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ
  8. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!


އިމިގްރޭޝަންގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ޚިދުމަތްދޭ ކައުންޓަރުކައިރީ: ބިދޭސީން ގެނައުމުގެ ކުރިން ފޯމް އީމެއިލް ކުރަން ޖެހޭ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަ ޖައްސާފައި -- އިމިގްރޭޝަން -- އިމިގްރޭޝަން

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނާއި ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ބިދޭސީން އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވާކަމުގައިވާނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމުގެ އިންޒާރު މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު އިމިގްރޭޝަނުން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ބިދޭސީން ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވާކަމުގައިވާނަމަ ވިސާ ދޫކުރުމުގެ ޝަރުތުތާކައި އެ ފަރާތަކުން ހިލާފުވެފައިވާ ކަމަށާއި އަދި ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވާން ވިސްނާ ބިދޭސީންގެ ވިސާ ކެންސަލްކޮށް ރާއްޖޭއިން ފުރުވާލާނެކަމުގެ އިންޒާރު އިމިގްރޭޝަނުން ވަނީ ދީފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރު ކުރާނަމަ ވަޒީފާ ދިން ފަރާތާއި މެދު ވެސް ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

huvadu

2 ހަފްތާކުރިން

ehenvehjeyyaa furathamaves kuran vee kamakee maamigilee school ge beyru teacharunge mahsala balaa fiyavalhu alhaavee. kereynama mikankohbala

0
0