23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ | 04 އަތަ
13 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:04
އިޝާ 19:15

ބޮލީވުޑް

ޝާހިދު ކަޕޫރުގެ އާއިލާ މިހާރު އެވަނީ ފުރިހަމަ ވެފައި: ޝާހިދުގެ ބައްޕަ

  • ޕަންކަޖް ވަނީ އޭނާގެ ކާފަ ދަރިފުޅާއި ބައްދަލު ކުރުމަށް ހޮސްޕިޓަލަށް ގޮސްފައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 7 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު 17:28 | |

މަގުބޫލް

  1. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  2. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
  3. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
  4. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
  5. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
  6. އިންތިޚާބަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް ލައިވް އިވެންޓް މެދުކަނޑާލާ އުސޫލޫ އާއްމުކޮށްފި
  7. ތަންތަން ރޯކޮށް ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދޭން ބަޔަކު ރާވާފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ
  8. ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން ފުލުހުން ފަސްނުޖެހުމަށް އަރީފު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި


ޝާހިދު ކަޕޫރު އާއި ދަރިފުޅު މީޝާ -- ގޫގުލް

ފިލްމީ ތަރި ޝާހިދު ކަޕޫރާއި އޭނާގެ އަންހެނުން މީރާ ރާޖްޕުތް އަށް މިދޔަ ބުދަ ދުވަހު ވަނީ  ފިރިހެން ދަރިއަކު ލިބިފައެވެ.

މީރާ ވިހެއުމާއި އެކު މުމްބާއީގެ ހޮސްޕިޓަލެއް ކަމަށްވާ ހިންދޫޖާ ހޮސްޕިޓަލަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ދިޔަ އާއިލާގެ މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި ޝާހިދުގެ މަންމަ ނީލިމާ އާޒިމް އާއި އެއްބަންޑު ފިރިހެން ކޮއްކޮ އިޝާން ޚައްތަރު ހިމެނެއެވެ.

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހަވީރު ވަނީ ޝާހިދުގެ ބައްޕަ އެކްޓަރ ޕަންކަޖް ކަޕޫރުވެސް އޭނާގެ ކާފަ ދަރިފުޅާއި ބައްދަލު ކުރުމަށް ހޮސްޕިޓަލަށް ގޮސްފައެވެ.

އިންޑިއާގެ ނޫހެއް ކަމަށްވާ "މުމްބާއި މިރޯ" އަށް ދީފައިވާ އިންޓްވިއުގައި ޝާހިދުގެ ބައްޕަ  ބުނެފައިވަނީ ދަރިޔަކު ލިބުމަކީ އާއިލާއަކަށް ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑު އުފާ ކަމަށެވެ. އަދި ޝާހިދުގެ އާއިލާ ފުރިހަމަ ވެފައިވާ ކަމަށާއި އާއިލާއަށް އާ މެންބަރަކު އިތުރުވުމުން އެންމެންވެސް ތިބީ ވަރަށް އުފަލުން ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޝާހިދާއި މީރާއަށް މީގެ ކުރިން ވަނީ އަންހެން ކުއްޖަކު ލިބިފައެވެ. އެކުއްޖާއަށް ކިޔާފައިވަނީ މީޝާއެވެ. މީޝާ ކަޕޫރު އުފަންވީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓު މަހުގެ 26 ގައެވެ.

ޝާހިދު އަކީ ޕަންކަޖްގެ ފުރަތަމަ ކައިވެންޏަށް ލިބިފައިވާ ދަރިއެކެވެ. ޝާހިދުގެ މައިންބަފައިން ވަރިވުމަށްފަހު ޝާހިދު އާއި އޭނާގެ ބައްޕަ އާއި ދެމެދު ވަނީ ވަރަށް ގާތް ގުޅުމެއް އުފެދިފައެވެ.

ޝާހިދު އާއި މީރާގެ ކައިވެނި ހަމަޖައްސާފައިވަނީވެސް ޝާހިދުގެ ބައްޕަ އެވެ.

ޕަންކަޖް މިހާރު ކައިވެނި ކޮށްގެން އުޅެނީ އެކްޓަރ ސުޕްރިޔާ ޕަތަކް އާ އެވެ. އަދި މި ކައިވެންޏަށް ވަނީ ދެ ކުދިން ލިބިފައެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް