26 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 06 އަތަ
16 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:13
މަޣްރިބް 18:02
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

ވެލާނާ އެއަރޕޯޓް

އެއަރޕޯރޓް އައު ރަންވޭގައި އޮޅިގެން ފްލައިޓެއް ޖައްސައިފި!

  • ޖެއްސީ އެއަރ އިންޑިއާގެ މަތިންދާބޯޓެއް
  • އެއީ އޭ 320 މަރުކާގެ މަތިންދާބޯޓެއް
މިއުވާން މުހައްމަދު | Miuvaan

| 7 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު 16:04 | |

މަގުބޫލް

  1. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  2. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  3. ރައީސް ޔާމީން އިންތިޚާބުން ފެއިލްވީ ލީޑަރޝިޕުގެ އަމިއްލަ އެދުމާހުރެ: ޑޭވް
  4. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  5. އިންތިހާބުގެ ފަހުން ހަދާ އެއްބަސްވުންތަކާ ދެމުންދާ ވަޒީފާތަކަށް ޒިންމާއެއް ނުވާނަން: ހަސަން
  6. ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ގެތަކުން ނިކުތުމަށް އިޒްރާއިލުން އަންގައިފި
  7. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!
  8. ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ވެސް ހީކޮށްގެން ތިބީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ވާނެ ކަމަށް: އަބްދުއްރަހީމް


އައު ރަންވޭގައި ޖެއްސި މަތިންދާބޯޓު -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގައި އަލަށް ހެދި ރަންވޭގައި އޮޅިގެން އެއަރ އިންޑިއާގެ މަތިންދާބޯޓެއް ޖައްސައިފިއެވެ. 

އައު ރަންވޭގައި ޖައްސާފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު 3:20 ހާއިރު ޓްރިވެންޑްރަމްއިން މާލެއަށް އައި އެއަރ އިންޑިއާ ފްލައިޓް އޭ.އައި. 263 އެވެ. މި ފްލައިޓް ޓްރިވެންޑްރަމްއިން މާލެ އައުމުގެ ކުރިން ޓްރިވެންޑްރަމްއަށް ގޮސްފައިވަނީ އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއުދިއްލީއިންނެވެ. 

މަތިންދާބޯޓު އައު ރަންވޭގައި ޖެއްސިކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވަނީ އާއްމުވެފައެވެ. އެއަރ އިންޑިއާގެ އެ ފްލައިޓަކީ އެއަރބަސް އޭ 320 މަރުކާގެ މަތިންދާބޯޓެކެވެ. 

މިޙާދިސާގައި މަތިންދާބޯޓަށް ލިބުނީ ކިހާ ވަރެއްގެ ގެއްލުމެއްކަމެއް އަދި ސާފެއް ނޫނެވެ. އެހެންނަމަވެސް މަތިންދާބޯޓުގެ ފަހަތު ލޭންޑިންގ ގިއަރގައި ސަތަރިގަނޑެއް އޮޅިފައިވާ މަންޒަރު ފޮޓޯތަކުން ފެނެއެވެ. އަދި އެއަރޕޯޓުގެ ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއު ވެހިކަލެއް މަތިންދާބޯޓު ކައިރީގައި އޮތްތަންވެސް ފޮޓޯތަކުން ފެނެއެވެ. 

މިހާދިސާއާއި ގުޅޭ ގޮތުން އެއަރޕޯރޓްސް ކޮމްޕެނީގެ ބަހެއް ލިބޭ ގޮތް ވަނީ ނުވެފައެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް