17 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 05 ހިޔަވިހާ
12 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:35
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ

ބްރަޔަން އެޑަމްސްގެ ކޮންސެޓްގައި ޕްރިޔަންކާ އާއި އޭ އާރު ރަހުމާން ޕާރފޯމް ކުރަނީ

  • އިންޑިއާގައި ޝޯތައް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހު
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 7 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު 12:03 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
  2. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  3. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  4. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  5. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި
  6. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ބޮޑު ދައުވާ: ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް އާ ކަމެއް!
  7. އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓަކީ ކެރެކްޓަރ ސެޓްފިކެޓެއް ނޫން!
  8. ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސްއަށް 'ހުރެވެނީ' ކޮން އިންތިޒާރެއްގައި؟


ބްރަޔަން އެޑަމްސް، ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އަދި އޭއާރު ރަހުމާން -- ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް

އިންޓްނޭޝަނަލް ޕޮޕްސްޓާރ ބްރަޔަން އެޑަމްސް އިންޑިއާގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލައިވް ކޮންސެޓްގައި އެކްޓަރ އަދި ސިންގަރ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އާއި އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު  މިއުޒިކް ކޮމްޕޯސަރ އަދި ސިންގަރ އޭ އާރު ރަހުމާން ޕާރޕޯމް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެފިއެވެ.

ކެނޭޑިއަން ލަވަކިއުންތެރިޔާ އެޑަމްސް އިންޑިއާގައި ޝޯތައް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހު އެވެ.

މި ޓުއަރ ގައި އިންޑިއާގެ ފަސް ސިޓީ އެއްގައި ޝޯދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު ފުރަތަމަ ޝޯ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  9 އޮކްޓޯބަރުގައި އަހުމަދުއާބާދުގައެވެ.  11 އޮކްޓޯބަރުގައި ހައިދަރު އާބާދުގައި، 12 އޮކްޓޯބަރުގައި މުމްބާއި، 13 އޮކްޓޯބަރުގައި ބެންގަލޫރު އަދި އެންމެ ފަހު ޝޯ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 14 އޮކްޓޯބަރުގައި ދިއްލީގައެވެ.

އެޑަމްސް އާއި އެކު މީގެ ކުރިން ޕްރިޔަންކާ ވަނީ މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް އޭ އާރު ރަހުމާނު އޭނާ އާއި އެކު ފާރފޯމް ކުރާ މީ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އޭ އާރު ރަހުމާން އަކީ އެޑަމްސްގެ ފޭވަރިޓް އިންޑިއަން މިއުޒީޝަން ކަމަށް އޭނާ ކުރިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެޑަމްސް ވަނީ މީގެ ކުރިން ހަތަރު ފަހަރެއްގެ މަތިން އިންޑިއާ އަށް ގޮސްފައެވެ. މުޅި ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ގައުމެއްގެ ތެރެއިންވެސް އިޑިއާއަކީ އޭނާގެ ފޭވަރިޓް އެއް ގައުމު ކަމަށާއި

އަނެއްކާވެސް އެ ރީތި ގައުމުގައި ޕާރފޯމް ކުރަން ފުރުސަތު ލިބުމުން ވަރަށް އުފާވާކަމަށް އެޑަމްސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް