14 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުދަ | 01 ނޮރަ
06 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

ގައުމު އަމާންވުން

ގައުމު އަމާން ތަނަކަށް ބަދަލު ކޮށްލުމަކީ ހަފްތާއެއްގެ މަސައްކަތް: ފައިސަލް

  • ގައުމުން ފެންނަނީ ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދަ
  • މީޑިއާތަކަށް އުނދަގޫކުރާ މަންޒަރު ފެންނަ ކަމަށް ފައިސަލް ވިދާޅުވި
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 7 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު 03:17 | |

މަގުބޫލް

  1. ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމާ ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ޕީޕީއެމްގެ ނުވަ މެމްބަރުން
  2. މަރުވިޔަސް ތަހުގީގުތަކަށް އެއްބާރުލުން ނުދީ ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: އަދީބު
  3. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
  4. އާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތައް މިއަދު އިއުލާންކުރަނީ
  5. ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ، ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ދިނުން ވެސް ހިލޭ!
  6. މަހުލޫފު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރައްވައިފި
  7. ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ބިން މިލްކު ކުރެވޭ އިސްލާހު ބާތިލު ކުރަން ހުށަހަޅާނަން: ބޮޗޭ
  8. ރައީސް ޔާމީނާއި ވަޒީރުން ޖުމްޙޫރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވަޑައިނުގަތުމުން ރައީސް މައުމޫން ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ


ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރަނިންގ މޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް -- ރާއްޖެއެމްވީ

އިޚްލާސްތެރިކަމާ އެކު މަސައްކަތް ކޮށްފި ކަމުގައި ވާނަމަ ގައުމު އަމާންތަނަކަށް ބަދަލު ކޮށްލުމަކީ ހަފްތާއެއްގެ މަސައްކަތެއް ކަމަށް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރަނިންގް މޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ "ހުވަދޫ އަޓިގެޔާ" ގައި ވާހަކަ ދައްކަަވަމުން ފައިސަލް ވިދާޅުވީ ގައުމުގައި ފަސާދަ އާއި ކޮރަޕްޝަން އަލާވެ، އަނިޔާވެރިކަން އިންތިހާއަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އިޚްލާސްތެރިކަމާ އެކު މަސައްކަތް ކޮށްފި ނަމަ ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި، އެކަންތައް އިސްލާހު ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. 

ފައިސަލް ވިދާޅުވީ މިވަގުތު މި ފެންނަނީ ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދައިގެ އިތުރުން، މީހުން ގަތުލުކޮށް، އަންހެނުންގެ ހައްގުތަކަށް އަރައިގަނެ، އެކި ފަރާތްތަކަށް ޖެއްސުންކުރާ މަންޒަރު ކަމަށެވެ. އަދި އެކަން ކުރާ މީހުންތައް ނުހުއްޓުވިގެން މި އުޅެނީ ކީއްވެތޯ ފައިސަލް ވަނީ ސުވާލު ކުރައްވާފައެވެ. 

ފައިިސަލް ވިދާޅުވީ ޖަރީމާތައް ހިންގާ މީހުން ނުހުއްޓުވިގެން އުޅޭއިރު ވެސް، ސިޔާސީ މައްސަލައެއް ފެންމަތި ވެއްޖެ ނަމަ އެކަން އިސްލާހު ކުރަން ނަގަނީ ހަފްތާއެއް ކަމަށާއި، އިސްލާހުކުރަން ވަކި ގޮތެއް ނޯންނަ ކަމަށެވެ. ސިޔާސީ ޝަރީއަތްތަކުގައި ފެންނަމުން ދަނީ ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ހުކުމް އިއްވާ ޖަލަށްލާ ތަން ކަަމަށް ވެސް ފައިސަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ހައްގު ބަސް ބުނުމުގައި ސާބިތު ކަންމަތީ ތިބޭ މީޑިއާތަކަށް އުނދަގޫ ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި އަދި އެ ފަރާތްތަކަށް ބިރު ދައްކާ މަންޒަރު ފެންނަ ކަމަށް ވެސް ފައިސަލް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އަބުރުގެ ގާނޫނު ބޭނުން ކޮށްގެން ތަފާތު ގޮތް ގޮތަށް ޖެއްސުން ކުރަން އުޅޭ ކަމަށް ވެސް ފައިސަލް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ބަދަލަކަށް މިހާރު މިވަނީ ބޭނުންވެފައި ކަމަށާއި މި ފުރުސަތުގެ ބޭނުން އެންމެ ހެޔޮ ގޮތުގައި ހިފުމަށް ފައިސަލް ވަނީ ގޮވާލައްވާފައެވެ. އަދި ފައިސަލް ވަނީ ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ މާލޭގައި ބާއްވާ ބޮޑު ޖަލްސާގައި ވީހާ ވެސް ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވެ، އިދިކޮޅުގެ "ސައިޒު" ދައްކާލުމަށް ވެސް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

އަސަރީ

2 މަސް ކުރިން

އެހެންވެއްޖިއްޔާ ހަމަނުޖެހުން ހިންގަނީ ފައިސަލްގެ މީހުންދޯ؟

0
0
އަސަރީ

2 މަސް ކުރިން

އެހެންވެއްޖިއްޔާ ހަމަނުޖެހުން ހިންގަނީ ފައިސަލްގެ މީހުންދޯ؟

0
0