17 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 04 ހިޔަވިހާ
12 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018

ހިންނަވަރުގެ ޕީޕީއެމްއަށް ތާއީދު ކުރާ ގިނަ ބަޔަކު ކޯލިޝަންއާ ގުޅިއްޖެ

  • އަހްމަދު ޝަރީފް ވަނީ ޕީޕީއެމްގެ ހަރަކާތްތަކުގައި އިސްކޮށް މަސައްކަތްކުރައްވާފައި
އަމްނާ އިމާދު | @amnabinthimad

| 6 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 23:50 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
  2. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  3. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  4. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  5. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި
  6. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ބޮޑު ދައުވާ: ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް އާ ކަމެއް!
  7. އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓަކީ ކެރެކްޓަރ ސެޓްފިކެޓެއް ނޫން!
  8. ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސްއަށް 'ހުރެވެނީ' ކޮން އިންތިޒާރެއްގައި؟


ހިންނަވަރުގެ ގިނަ ރައްޔިތުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއީދު ކުރަން ނިންމުން -- ރާއްޖެއެމްވީ

ޅ.ހިންނަވަރުގައި ޕީޕީއެމްއަށް ކެމްޕޭން ކުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު(އިބޫ)އަށް ތާއިދުކޮށްފިއެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ޖުލައި މަހު މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯރޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ ބޯޑު މެމްބަރެއްގެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވި އަހުމަދު ޝަރީފް (ހަންޓަރ) ހިމެނެއެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ނާޒިމާ އާއިލީ ގޮތުން ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ އަހުމަދު ޝަރީފަކީ 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ޕީޕީއެމްއަށް ކެމްޕޭން ކުރުމުގައި އިސްކޮށް މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. އަދި 2009 ގެ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި އޭނާ ވަނީ އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް ވާދަކުރައްވާފައެވެ.

މިމަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް ޔާމިނަށް ހިންނަވަރުން ތިން އިންސައްތަ ވޯޓު ވެސް ނުލިބޭނެ ކަމަށް އެމީހުން ބުނެއެވެ. ހިންނަވަރުން ގިނަ ބަޔަކު ކޯލިޝަންއާއި ގުޅިފައިވާއިރު ސަރުކާރުގެ ގިނަ މުވައްޒަފުން އަންނަނީ ފާޅުގައި ކޯލިޝަންއާއި ގުޅެމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

މައުމޫން

5 މަސް ކުރިން

ތިތާ ތި ތިބީ އެމީހުންގެ ދަރިންނާ ދަރިންގެ ދަރީން ??

0
0
Shaviyani

5 މަސް ކުރިން

Zuhaira mihaaru hunaanee raakanimas kevifa. Adhives fuhphaafa meehuna comment kuraathi. Dho waheedha

1
1