23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ | 03 އަތަ
13 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 18:04
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018

ހިންނަވަރުގެ ޕީޕީއެމްއަށް ތާއީދު ކުރާ ގިނަ ބަޔަކު ކޯލިޝަންއާ ގުޅިއްޖެ

  • އަހްމަދު ޝަރީފް ވަނީ ޕީޕީއެމްގެ ހަރަކާތްތަކުގައި އިސްކޮށް މަސައްކަތްކުރައްވާފައި
އަމްނާ އިމާދު | @amnabinthimad

| 6 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 23:50 | |

މަގުބޫލް

  1. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  2. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  3. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
  4. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
  5. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
  6. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!
  7. ވަގުތެޔޮ ސްޕެޝަލް ގެ މައްސަލަ ފުލުހަށް ހުށައެޅީ އިލެކްޝަންސް އިން!
  8. ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން ފުލުހުން ފަސްނުޖެހުމަށް އަރީފު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި


ހިންނަވަރުގެ ގިނަ ރައްޔިތުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއީދު ކުރަން ނިންމުން -- ރާއްޖެއެމްވީ

ޅ.ހިންނަވަރުގައި ޕީޕީއެމްއަށް ކެމްޕޭން ކުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު(އިބޫ)އަށް ތާއިދުކޮށްފިއެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ޖުލައި މަހު މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯރޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ ބޯޑު މެމްބަރެއްގެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވި އަހުމަދު ޝަރީފް (ހަންޓަރ) ހިމެނެއެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ނާޒިމާ އާއިލީ ގޮތުން ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ އަހުމަދު ޝަރީފަކީ 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ޕީޕީއެމްއަށް ކެމްޕޭން ކުރުމުގައި އިސްކޮށް މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. އަދި 2009 ގެ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި އޭނާ ވަނީ އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް ވާދަކުރައްވާފައެވެ.

މިމަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް ޔާމިނަށް ހިންނަވަރުން ތިން އިންސައްތަ ވޯޓު ވެސް ނުލިބޭނެ ކަމަށް އެމީހުން ބުނެއެވެ. ހިންނަވަރުން ގިނަ ބަޔަކު ކޯލިޝަންއާއި ގުޅިފައިވާއިރު ސަރުކާރުގެ ގިނަ މުވައްޒަފުން އަންނަނީ ފާޅުގައި ކޯލިޝަންއާއި ގުޅެމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

މައުމޫން

2 ހަފްތާކުރިން

ތިތާ ތި ތިބީ އެމީހުންގެ ދަރިންނާ ދަރިންގެ ދަރީން ??

0
0
Shaviyani

2 ހަފްތާކުރިން

Zuhaira mihaaru hunaanee raakanimas kevifa. Adhives fuhphaafa meehuna comment kuraathi. Dho waheedha

1
1