19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 14 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:06
އިޝާ 19:17

ބޮލީވުޑް

އަވަސް އަރުވާލައިގެން ހޮލީވޫޑް ފިލްމެއް ކުޅެން މިވަގުތު ބޭނުމެއް ނުވޭ: އަނުޝްކާ

  • ކަމާކަން ފަށައިގެން ހޮލީވުޑް ފިލްމެއް ހޯދަން މަސައްކަތް ނުކުރަން
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 30 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޯމަ 17:25 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  8. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި


އަނުޝްކާ ޝަރުމާ -- ގޫގުލް

އަވަސް އަރުވާލައިގެން ހޮލީވޫޑް ފިލްމެއް ކުޅެން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ބޮލީވުޑްގައި ވިދަމުން އަންނަ ތަރި އަނުޝްކާ ޝަރުމާ ބުނެފިއެވެ.

 

ހިންދޫ ޓައިމްސް އަށް ދިން އިންޓަވިއެއްގައި އަނުޝްކާ ބުނެފައިވަނީ ހޮލީވޫޑް ފިލްމެއްކުޅެން ސޮއި ކުރިއަސް އޭނާ ކުރާނީ އެފިލްމަކާ ދޭތެރެ ހިތްހަމަ ޖެހޭ ނަމަ ކަމަށެވެ. އަދި ކަމާ ކަން ފަށައިގެން ހޮލީވޫޑް ފިލްމެއް ހޯދަން އޭނާ މަސައްކަތް ނުކުރާ ކަމަށާއި އެފަދަ ފިލްމެއް ލިބިއްޖެ ނަމަ ވިސްނާނެ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

އަނުޝްކާ ބުނީ ޝައުގުވެރި ރޯލެއް ލިބިއްޖެ ނަމަ ނަމަ އެއީ ހޮލީވޫޑް ވިޔަސް އަދި ކޮރެއާ ފިލްމެއް ވިޔަސް މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެ ކަމަށެވެ.

 

ބޮލީވޫޑް ފަތަހަ ކުރުމަށް ފަހު ހޮލީވޫޑްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ޕްރިޔާންކާ ޗޯޕްޅާ އަދި ދިޕިކާ ޕަދުކޯން މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ހޮލީވޫޑް ފިލްމުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން އަނުޝްކާ ބުނެފައި ވަނީ އެތަރިންނަށް ހޮލީވުޑްގައި ލިބެމުންދާ ކާމިޔާބީތަކުން ދައްކުވައިދެނީ އިންޑިޔާގެ އެކްޓަރުންނަކީ މުޅި ދުނިޔެ ވެސް ގަބޫލުކުރާ ތަރިން ކަމަށެވެ. އަދި އެތަރިންނަށް ތައުރީފް ކޮށްފައި ވެއެވެ.

 

ވެތިވެދިޔަ އަހަރު ސުލްތާން އާއި އޭ ދިލްހޭ މުޝްކިލްފަދަ ކާމިޔާބު ފިލްމް ތަކެއް ކުޅުމަށްފަހު އަނުޝްކާ މިވަގުތު މަސައްޖަތް ކުރަމުންދަނީ " ފިއްލޫރީ" ކިޔާ ފިލްމެއްގައެވެ.

 

 

 

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް