12 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުދަ | 03 މުލަ
05 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 17:58
އަސްރު 15:24
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 06:01
ފަތިސް 04:44

ބޮލީވުޑް

އަވަސް އަރުވާލައިގެން ހޮލީވޫޑް ފިލްމެއް ކުޅެން މިވަގުތު ބޭނުމެއް ނުވޭ: އަނުޝްކާ

  • ކަމާކަން ފަށައިގެން ހޮލީވުޑް ފިލްމެއް ހޯދަން މަސައްކަތް ނުކުރަން
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 30 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޯމަ 17:25 | |

މަގުބޫލް

  1. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ފައިސާ ވަނީ 155 މީހެއްގެ އެކައުންޓަށް: އޭސީސީ
  2. އިމިގްރޭޝަނަށް އެފްއޭ ފަޔާޒް؟
  3. ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާގައި ޑޮލަރު ނުހުންނާނެ: ގަވަނަރ
  4. ގާސިމް، މަސީހު ހިންގެވި މަގަށް، އެކަމަކު ސަރުކާރަށް ވަރިހަމަ!؟
  5. މާފަންނު ސަހަރާގައި ކޮނެފައި އޮތް ވަޅުގަނޑު ދައްކާލައިފި
  6. މިސްކިތްތަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށުމުގެ ވައުުދު މަހެއް ނުވަނީސް ފުއްދައިދީފި
  7. ޗީފް އޮފް ޑިފެންސްފޯސްގެ މަގާމަށް ޝަމާލު
  8. ރައީސް ސޯލިހް އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި


އަނުޝްކާ ޝަރުމާ -- ގޫގުލް

އަވަސް އަރުވާލައިގެން ހޮލީވޫޑް ފިލްމެއް ކުޅެން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ބޮލީވުޑްގައި ވިދަމުން އަންނަ ތަރި އަނުޝްކާ ޝަރުމާ ބުނެފިއެވެ.

 

ހިންދޫ ޓައިމްސް އަށް ދިން އިންޓަވިއެއްގައި އަނުޝްކާ ބުނެފައިވަނީ ހޮލީވޫޑް ފިލްމެއްކުޅެން ސޮއި ކުރިއަސް އޭނާ ކުރާނީ އެފިލްމަކާ ދޭތެރެ ހިތްހަމަ ޖެހޭ ނަމަ ކަމަށެވެ. އަދި ކަމާ ކަން ފަށައިގެން ހޮލީވޫޑް ފިލްމެއް ހޯދަން އޭނާ މަސައްކަތް ނުކުރާ ކަމަށާއި އެފަދަ ފިލްމެއް ލިބިއްޖެ ނަމަ ވިސްނާނެ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

އަނުޝްކާ ބުނީ ޝައުގުވެރި ރޯލެއް ލިބިއްޖެ ނަމަ ނަމަ އެއީ ހޮލީވޫޑް ވިޔަސް އަދި ކޮރެއާ ފިލްމެއް ވިޔަސް މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެ ކަމަށެވެ.

 

ބޮލީވޫޑް ފަތަހަ ކުރުމަށް ފަހު ހޮލީވޫޑްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ޕްރިޔާންކާ ޗޯޕްޅާ އަދި ދިޕިކާ ޕަދުކޯން މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ހޮލީވޫޑް ފިލްމުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން އަނުޝްކާ ބުނެފައި ވަނީ އެތަރިންނަށް ހޮލީވުޑްގައި ލިބެމުންދާ ކާމިޔާބީތަކުން ދައްކުވައިދެނީ އިންޑިޔާގެ އެކްޓަރުންނަކީ މުޅި ދުނިޔެ ވެސް ގަބޫލުކުރާ ތަރިން ކަމަށެވެ. އަދި އެތަރިންނަށް ތައުރީފް ކޮށްފައި ވެއެވެ.

 

ވެތިވެދިޔަ އަހަރު ސުލްތާން އާއި އޭ ދިލްހޭ މުޝްކިލްފަދަ ކާމިޔާބު ފިލްމް ތަކެއް ކުޅުމަށްފަހު އަނުޝްކާ މިވަގުތު މަސައްޖަތް ކުރަމުންދަނީ " ފިއްލޫރީ" ކިޔާ ފިލްމެއްގައެވެ.

 

 

 

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް