23 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 10 ހިޔަވިހާ
18 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:39
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ބޮލީވުޑް

އަވަސް އަރުވާލައިގެން ހޮލީވޫޑް ފިލްމެއް ކުޅެން މިވަގުތު ބޭނުމެއް ނުވޭ: އަނުޝްކާ

  • ކަމާކަން ފަށައިގެން ހޮލީވުޑް ފިލްމެއް ހޯދަން މަސައްކަތް ނުކުރަން
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 30 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޯމަ 17:25 | |

މަގުބޫލް

  1. ފިނިހަކަ ހޮވުމުގެ މުބާރަތުގައި ވާދޫއިން ބައިލައްކަ ފިނިހަކަ ހޮވައިފި
  2. މާމެންދޫއަށް ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި އަންހެން ކުއްޖެއް ގެއްލިއްޖެ
  3. ހުވާވޭގެ އެންމެ ފަހުގެ ނޯވާ 4 ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެފި
  4. ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކ.ހުރާ ކައުންސިލް ވަރެއް ނެތް
  5. ރައީސް ސޯލިހު ޖެޓްސްކީގައި ދެ އަތޮޅެއް ހުރަސް ކުރައްވަނީ
  6. އޮމަދޫ މީހުން ތިބީ އާ ސަރުކާރުން ބަނދަރު ހަދާނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައި
  7. މަންތާ އެއަރއަށް އުދުހުމުގެ ހުއްދަ ދީފި
  8. އިމިގްރޭޝަންގެ އިސް ދެ ބޭފުޅަކު ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި


އަނުޝްކާ ޝަރުމާ -- ގޫގުލް

އަވަސް އަރުވާލައިގެން ހޮލީވޫޑް ފިލްމެއް ކުޅެން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ބޮލީވުޑްގައި ވިދަމުން އަންނަ ތަރި އަނުޝްކާ ޝަރުމާ ބުނެފިއެވެ.

 

ހިންދޫ ޓައިމްސް އަށް ދިން އިންޓަވިއެއްގައި އަނުޝްކާ ބުނެފައިވަނީ ހޮލީވޫޑް ފިލްމެއްކުޅެން ސޮއި ކުރިއަސް އޭނާ ކުރާނީ އެފިލްމަކާ ދޭތެރެ ހިތްހަމަ ޖެހޭ ނަމަ ކަމަށެވެ. އަދި ކަމާ ކަން ފަށައިގެން ހޮލީވޫޑް ފިލްމެއް ހޯދަން އޭނާ މަސައްކަތް ނުކުރާ ކަމަށާއި އެފަދަ ފިލްމެއް ލިބިއްޖެ ނަމަ ވިސްނާނެ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

އަނުޝްކާ ބުނީ ޝައުގުވެރި ރޯލެއް ލިބިއްޖެ ނަމަ ނަމަ އެއީ ހޮލީވޫޑް ވިޔަސް އަދި ކޮރެއާ ފިލްމެއް ވިޔަސް މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެ ކަމަށެވެ.

 

ބޮލީވޫޑް ފަތަހަ ކުރުމަށް ފަހު ހޮލީވޫޑްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ޕްރިޔާންކާ ޗޯޕްޅާ އަދި ދިޕިކާ ޕަދުކޯން މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ހޮލީވޫޑް ފިލްމުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން އަނުޝްކާ ބުނެފައި ވަނީ އެތަރިންނަށް ހޮލީވުޑްގައި ލިބެމުންދާ ކާމިޔާބީތަކުން ދައްކުވައިދެނީ އިންޑިޔާގެ އެކްޓަރުންނަކީ މުޅި ދުނިޔެ ވެސް ގަބޫލުކުރާ ތަރިން ކަމަށެވެ. އަދި އެތަރިންނަށް ތައުރީފް ކޮށްފައި ވެއެވެ.

 

ވެތިވެދިޔަ އަހަރު ސުލްތާން އާއި އޭ ދިލްހޭ މުޝްކިލްފަދަ ކާމިޔާބު ފިލްމް ތަކެއް ކުޅުމަށްފަހު އަނުޝްކާ މިވަގުތު މަސައްޖަތް ކުރަމުންދަނީ " ފިއްލޫރީ" ކިޔާ ފިލްމެއްގައެވެ.

 

 

 

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް