18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު | 13 އުތުރަހަޅަ
12 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:31

ދިވެހި ފިލްމް

"މީ ލޯތްބަކީ" އަންނަ އޭޕްރީލް މަހު އޮލިމްޕަހުގައި އަޅުވަނީ

  • ފިލްމުގެ ޝޫޓިން މިހާރު އެއްކޮށް ނިމިފައިވާ ކަމަށް
  • އަންނަ އެޕްރީލް މަހުގެ ފަސްވަނަ ދުވަހު ރިލީޒް ކުރުން
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 30 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޯމަ 16:52 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގައި މަރުވި ދެމަފިރިންގެ ވާހަކަތަކުން ފިލިޕީންސް ރޮއްވާލައިފި!
  2. ޖޭޕީން އެދުމުންވެސް އިސްލާހު ނުނަގާނެ ކަމަށް ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެ!
  3. އިންޒާރު: ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުތަކާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލަން ފަށަނީ!
  4. މަންމަގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ބަސްތައް ކުލަ ފަންސުރުގައި!
  5. ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލީގެ ފަޔަރ ޑާންސަރު މަރުވެގެން ވެއްޓިއްޖެ
  6. ހިޔާނާތް ވީ 4.9 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް، އެކަމުގައި އުޅެނީ އެންމެ މުވައްޒަފެއް: އިންޓާނަލް އޮޑިޓް
  7. އައްޑޫސިޓީ މީދުއަކީ މުޅި ރާއްޖޭގެ އިންސާފު ގާއިމްކުރުމާ ހަވާލުވެފައި އޮތް ރަށް: ރައީސް ނަޝީދު
  8. އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ ހުކުރު ދުވަހު 14:30-20:30 އަށް


ފިލްމީ ތަރި މަރިޔަމް އައްޒާ -- ފޭސްބުކް

ޑާކްރެއިން އެންޓަރޓެއިންމަންޓުން އުފައްދާ ފިލްމް "މީ ލޯތްބަކީ" އަންނަ އެޕްރީލް މަހު އޮލިމްޕަހުގައި އެޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެ ފިލްމުމގެ ޑައިރެކްޓަރ އަލީ ޝިފާއު ބުނެފިއެވެ.

 

ރާއްޖެ އެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ޝިފާއު ބުނީ އަންނަ އެޕްރީލް މަހުގެ ފަސްވަނަ ދުވަހު ރިލީޒް ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ މި ފިލްމުގެ ޝޫޓިން މިހާރު އެއްކޮށް ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިހަރު ކުރިއަށް ދަނީ ޑަބިން އާއި ޕޯސްޓް ޕްރޮޑަކްޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ކަމަށެވެ.

 

ރޮމޭންޓިކް ކޮމެޑީ ވާހަކައެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހަދާ މި ފިލްމުގައި ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެން ދަނީ ޖުމައްޔިލް އާއި މަރިއްޔަމް އައްޒަ އަދި އަލަށް ފިލްމީ ދާއިރާއަށް ތައާރަފްވާ ސަމާ އެވެ.

 

އަމިއްލަ ރާގުގެ ލަވަތައް މި ފިލްމުގައި ހިމެނޭއިރު ފިލްމުގެ ލަވަތައް ކިޔަދީފައިވަނީ ޑީ ޓިއުން ބޭންޑާއި، އީކުއޭޓީކް ވައިބް އަދި ސްކޯސްއޮފް ފްލެއާސް ބޭންޑުންނެވެ.

 

މުހައްމަދު އަލީ ޕްރޮޑިއުސްކުރާ މި ފިލްމުގެ ޝޫޓިންތައް ނަގާފައިވަނީ މާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިނގިލީގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް