19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ދިވެހި ފިލްމް

"މީ ލޯތްބަކީ" އަންނަ އޭޕްރީލް މަހު އޮލިމްޕަހުގައި އަޅުވަނީ

  • ފިލްމުގެ ޝޫޓިން މިހާރު އެއްކޮށް ނިމިފައިވާ ކަމަށް
  • އަންނަ އެޕްރީލް މަހުގެ ފަސްވަނަ ދުވަހު ރިލީޒް ކުރުން
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 30 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޯމަ 16:52 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!


ފިލްމީ ތަރި މަރިޔަމް އައްޒާ -- ފޭސްބުކް

ޑާކްރެއިން އެންޓަރޓެއިންމަންޓުން އުފައްދާ ފިލްމް "މީ ލޯތްބަކީ" އަންނަ އެޕްރީލް މަހު އޮލިމްޕަހުގައި އެޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެ ފިލްމުމގެ ޑައިރެކްޓަރ އަލީ ޝިފާއު ބުނެފިއެވެ.

 

ރާއްޖެ އެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ޝިފާއު ބުނީ އަންނަ އެޕްރީލް މަހުގެ ފަސްވަނަ ދުވަހު ރިލީޒް ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ މި ފިލްމުގެ ޝޫޓިން މިހާރު އެއްކޮށް ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިހަރު ކުރިއަށް ދަނީ ޑަބިން އާއި ޕޯސްޓް ޕްރޮޑަކްޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ކަމަށެވެ.

 

ރޮމޭންޓިކް ކޮމެޑީ ވާހަކައެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހަދާ މި ފިލްމުގައި ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެން ދަނީ ޖުމައްޔިލް އާއި މަރިއްޔަމް އައްޒަ އަދި އަލަށް ފިލްމީ ދާއިރާއަށް ތައާރަފްވާ ސަމާ އެވެ.

 

އަމިއްލަ ރާގުގެ ލަވަތައް މި ފިލްމުގައި ހިމެނޭއިރު ފިލްމުގެ ލަވަތައް ކިޔަދީފައިވަނީ ޑީ ޓިއުން ބޭންޑާއި، އީކުއޭޓީކް ވައިބް އަދި ސްކޯސްއޮފް ފްލެއާސް ބޭންޑުންނެވެ.

 

މުހައްމަދު އަލީ ޕްރޮޑިއުސްކުރާ މި ފިލްމުގެ ޝޫޓިންތައް ނަގާފައިވަނީ މާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިނގިލީގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް