25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 04 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ދިވެހި ފިލްމް

"މީ ލޯތްބަކީ" އަންނަ އޭޕްރީލް މަހު އޮލިމްޕަހުގައި އަޅުވަނީ

  • ފިލްމުގެ ޝޫޓިން މިހާރު އެއްކޮށް ނިމިފައިވާ ކަމަށް
  • އަންނަ އެޕްރީލް މަހުގެ ފަސްވަނަ ދުވަހު ރިލީޒް ކުރުން
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 30 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޯމަ 16:52 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  2. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ކުޑަކުއްޖެއްގެ އާދޭސް ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންނަށް!
  4. ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ރަޝީދަށް އިނާޔަތް ދޭން ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި
  5. ހަމަލާދިން ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ލަންކާ ފުލުހުން
  6. ޖަޕާނުގެ އަސްކަރީ މަނަވަރު ސަމިދާރޭ ރާއްޖޭގައި
  7. ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްދާނެ
  8. މަޖިލީހުގައި ހޫނު ބަހުސެއް: އިލްހާމާއި ލަތީފުގެ ބަހުގެ ހަމަލާ ރައީސަށް


ފިލްމީ ތަރި މަރިޔަމް އައްޒާ -- ފޭސްބުކް

ޑާކްރެއިން އެންޓަރޓެއިންމަންޓުން އުފައްދާ ފިލްމް "މީ ލޯތްބަކީ" އަންނަ އެޕްރީލް މަހު އޮލިމްޕަހުގައި އެޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެ ފިލްމުމގެ ޑައިރެކްޓަރ އަލީ ޝިފާއު ބުނެފިއެވެ.

 

ރާއްޖެ އެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ޝިފާއު ބުނީ އަންނަ އެޕްރީލް މަހުގެ ފަސްވަނަ ދުވަހު ރިލީޒް ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ މި ފިލްމުގެ ޝޫޓިން މިހާރު އެއްކޮށް ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިހަރު ކުރިއަށް ދަނީ ޑަބިން އާއި ޕޯސްޓް ޕްރޮޑަކްޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ކަމަށެވެ.

 

ރޮމޭންޓިކް ކޮމެޑީ ވާހަކައެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހަދާ މި ފިލްމުގައި ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެން ދަނީ ޖުމައްޔިލް އާއި މަރިއްޔަމް އައްޒަ އަދި އަލަށް ފިލްމީ ދާއިރާއަށް ތައާރަފްވާ ސަމާ އެވެ.

 

އަމިއްލަ ރާގުގެ ލަވަތައް މި ފިލްމުގައި ހިމެނޭއިރު ފިލްމުގެ ލަވަތައް ކިޔަދީފައިވަނީ ޑީ ޓިއުން ބޭންޑާއި، އީކުއޭޓީކް ވައިބް އަދި ސްކޯސްއޮފް ފްލެއާސް ބޭންޑުންނެވެ.

 

މުހައްމަދު އަލީ ޕްރޮޑިއުސްކުރާ މި ފިލްމުގެ ޝޫޓިންތައް ނަގާފައިވަނީ މާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިނގިލީގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް