17 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު | 05 ނޮރަ
09 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ފަޒާދު ޕީޕީއެމުން ވަކިކޮށް، މެމްބަރުކަން ގެއްލުވާލައިފި

  • ޕީޕީއެމްއަށް ގެލުންވާ ގޮތްގޮތަށް ފަޒާދު ތަކުރާރުކޮށް އަމަލުކުރަމުންގެންދާކަމަށް ބުނެފައިވޭ
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް | DeNaseer

| 6 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 16:46 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  2. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  3. ހުވާ ކުރާ ރަސްމިއްޔާތަށް ދަނޑުގައި ހަދާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ މާލަމެއް
  4. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  5. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  6. އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދުނު ހިލަ ފެންނަ އެކްސްރޭ އާންމުކޮށްފި
  7. އާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހުވާ ކުރެއްވުން މިރޭ
  8. ރާއްޖޭގެ އައު ރައީސް ހުވާކުރައްވާ ތާރީޚީ ރަސްމިއްޔާތަށް މާދަން މާލެ ދަން: މޯދީ


އިދިކޮޅު ކެމްޕޭންގައި ފަޒާދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެން -- އައްޑޫ ލައިވް

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ގުޅިވަޑައިގެން މަސައްކަތް ފެއްޓެވުމާއެކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ފަޒާދު ޕީޕީއެމުން ވަކިކޮށްފި އެވެ. 

ޕީޕީއެމްގެ ސުލޫކީ ކޮމިޓީން ފަޒާދުގެ މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު، އޭނާއަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި ބުނެފައިވަނީ މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް ދިފާއުވުމަށް ދެ މެމްބަރަކު އައްޔަނުކުރުމަށް ދިން ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިއްޕަވާފައިނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރުވެ ޖަވާބުދާރީވެވަޑައިގެންނެވުމަށް ދެއްވި ފުރުސަތުގެ ބޭނުންވެސް ފަޒާދު ހިތްޕަވާފައިނުވާކަމަށެވެ. 

ސުލޫކީ މައްސަލަ ބެލިއިރު ކޮމެޓީއަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ކަމަށް ސިޓީގައި ހިމަނާފައިވާއިރު، ފަހަކަށް އައިސް ޕާޓީގެ އެއްވެސް ހަރަކާތެއްގައި ފަޒާދު ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި ޕާޓީން އަންގާ އެންގުންތަކާއި، ޕާޓީން އެދޭ ކަންކަމުގައި ޕާޓީއަށް އެއްބާރުލުންދެމުން ނުގެންދާކަމަށާއި، ޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕްގެ ބައްދަލުވުމުގައިވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާކަން ފާހަގަކުރެވިިފައިވާކަމަށް ސުލޫކީ ކޮމެޓީގެ ނިންމުމުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. 

އޭގެއިތުރުން ޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުން އަންގާ އެންގުންތަކާއި އެއްގޮތަށް ފަޒާދު އަމަލުކުރައްވަމުން ނުގެންދަވާ ކަމަށާއި، ޕާޓީގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ކަނޑައެޅިގެން ހިލާފަށް ފަޒާދު އަމަލުކުރައްވަމުންގެންދަވާކަމަށް އެ ނިންމުމުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި ޕާޓީއަށް ގެއްލުންވާގޮތަށް ފަޒާދު ތަކުރާރުކޮށް އަމަލުކުރައްވަމުންގެންދަވާކަމަށްވެސް ޕީޕީއެމްގެ ސުލޫކީ ކޮމެޓީގެ އެ ނިންމުމުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. 

ފަޒާދު، ޕީޕީއެމުން ވަކިކުރުމާއެކު އޭނާގެ މެމްބަރުކަމުގެ ގޮނޑި ގެއްލިގެންދާނެ އެވެ. ސަރުކާރުން ފާސްކުރި، އެންޓި ޑިފެކްޝަން ޤާނޫނު ބުނާގޮތުން ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ މެމްބަރަކު ޕާޓީން ވަކިވެއްޖެކަމަށްވަނީނަމަ، އަދި ޕާޓީއަކުން ވަކިކޮށްފިކަމަށްވަނީނަމަ އެ މެމްބަރެއްގެ މެމްބަރުކަމުގެ ގޮނޑި ގެއްލިގެންދާނެ އެވެ. 

ފަޒާދު ޕީޕީއެމުން ވަކިކުރިިއިރު، އޭނާ މިވަގުތުވެސް އުޅުއްވަމުންގެންދަވަނީ އިދިކޮޅު ކެމްޕޭންގައި ހއ. އަށް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އާއެކު ވަޑައިގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް