20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16

ބޮލީވުޑް

ދިލިޕް ކުމާރު އެޑްމިޓްކޮށްފި

  • އޭނާ އެޑްމިޓް ކޮށްފައިވަނީ ނޭވާލުމުގައި އުނދަގޫތަކެއް ވާތީ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 6 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 15:42 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  8. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި


ދިލިޕް ކުމާރު -- ގޫގުލް

ވެޓްރަން އެކްޓަރ ދިލިޕް ކުމާރު ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓް ކޮށްފި އެވެ.

އުމުރުން 95 އަހަރުގެ ދިލިޕް ކުމާރު މޭގައި އިންފެކްޝަން ހެދި ނޭވާލުމަށް އުނދަގޫވާތީ އެޑްމިޓްކޮށްފައިވާ ކަން ހާމަކޮށް އޭނާގެ އޮފިޝަލް ޓްވިޓާ އެކައުންޓުން ވަނީ ޓްވީޓް ކޮށްފައެވެ.

ދިލިޕް ކުމާރުގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކައުންޓްތައް ބަލަހައްޓާ އޭނާގެ ގާތް ރަހުމަތްތެރިއެއް ކަމަށްވާ ފައިސަލް ފާރޫގީ ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓްގައިވަނީ ދިލިޕް ކުމާރު ގެ މޭގައި އިންފެކްޝަން އުފެދުމުގެ ސަބަބުން އުނދަގޫތަކެއް ވާތީ މުމްބާއީގެ ލިލަވަތީ ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމަކުން މިވަގުތު ޓެސްޓްތައް ހަދަމުންދާ ކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެންމެންވެސް އޭނާއަށް އަވަސް ޝިފާއެއް ލިބުމަށް ދުއާ ކޮށްދިނުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ.

ދިލިޕް ކުމާރު ވަނީ 65 ފިލްމްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. އޭނާގެ ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ފިލްމްތަކުގެ ތެރޭގައި 1955 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރި "ދޭވްދާސް"، 1957 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރި "ނަޔާ ދައުރު"، 1960 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރި "މުގަލް އީ އާޒަމް"، 1961 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރި "ގަންގާ ޖަމުނާ"، 1981 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރި "ކްރާންޓީ" އަދި 1986 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރި "ކަރްމާ" ހިމެނެއެވެ.

ދިލިޕް ކުމާރު އެންމެ ފަހުން ފެނިފައިވަނީ 1998 ވަނަ ފިލްމް "ގީލާ" އިންނެވެ. އޭނާއަށް ވަނީ 1994 ވަނަ އަހަރު "ދާދާސާހެބް ޕަލްކޭ އެވޯޑް" އަރުވާފައެވެ. އަދި 2015 ވަނަ އަހަރު "ޕަދްމާ ވިބޫޝަން" އެވޯޑްވެސް ދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް