18 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 05 ހިޔަވިހާ
13 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

ރިޔާސި އިންތިޚާބު 2018

ކަލްޗަރަލް އެންޑް ހެރިޓޭޗް މިނިސްޓްރީއެއް އުފައްދާނަން: އިބޫ

  • ކަލްޗަރަލް ޓޫރިޒަމް އުތީމުގައި ހިންގިދާނެ
މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް | Murshidhu

| 6 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 15:27 | |

މަގުބޫލް

  1. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  2. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  3. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  4. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
  5. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
  6. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  7. ގިނަ އަދަދުން ފާއިސާ ޖަމާކުރާއިރު ސުވާލުކުރަން ފެށީ އެންޓި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގަވާއިދަށް ފަހު: ބީއެމްއެލް
  8. ސިމާދުގެ ހަށިގަނޑު އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށް، ހިތަދޫއަށް ފުރުވާލައިފި


ކޯލިޝަނުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ކަލްޗަރަލް އެންޑް ހެރިޓޭޗް މިނިސްޓްރީ އުފައްދަވާނެ ކަމަށް އިއްތިހާދުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ ތާރީހީ ބިނާތައް ހިމެނޭ ހއ. އުތީމަށް ވަޑައިގެން އެރަށުގައި ތިބި ސަޕޯޓަރުންނާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގައި އިބޫ ވިދާޅުވީ ކަލްޗަރަލް އެންޑް ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީން ރާއްޖޭގެ ތާރީހީ ބިނާތައް ރައްކާތެރިކޮށް ބަލަހައްޓާނެ ކަމަށެވެ. 

އުތީމުގައި ހުރި ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ ގަނޑުވަރުން ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރަށް ވުރެ ރަނގަޅަށް އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރު ބަލަހައްޓާނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ. ތާރީހީ ބިނާތައް ބެލެހެއްޓުމަކީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ވަކިން އެކަމަށް ފައިސާ ކަނޑައަޅައިގެން ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށްވެސް އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.  

ރަށުގެ ބިންތައް އެރަށަކަށް ދޫކޮށްލާނެ ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވައި އިބޫ ވިދާޅުވީ ބޮޑުތަކުރުފާނު ގަނޑުވަރަށް ވަންނަ މީހުންގެ އަތުން ނެގޭ ފީ އަކީ ވެސް ރަށު ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓަށް ވަންނަން ޖެހޭނެ ފައިސާ ކަމަށެވެ. އަދި އުތީމަކީ ކަލްޗްރަލް ޓޫރިޒަމް ހިންގިދާނެ ތަނެއް ކަމަށާއި ރަށުގައި އެ ވިޔަފާރި ފުޅާކުރުމަށް ސިޓީ ހޮޓާ އެޅުމުގެ ކަންކަން ވެސް ކައުންސިލަށް ދޫކޮށްލައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް