16 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 03 ހިޔަވިހާ
11 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:35
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

އުރީދޫ އޮފަރ

ދިގު މުއްދަތަށް ޕޯސްޓްޕެއިޑް ޚިދުމަތް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އުރީދޫ އިން ހާއްސަ ޑިސްކައުންޓެއް!

  • ޑިސްކައުންޓް ލިބޭނީ ޕޯސްޓްޕެއިޑްގެ ވަކި ޕެކޭޖްތަކަށް
  • ކިޔަވާ ކުދިންނަށް ވަރަށް ޚާއްސަ އޮފަރއެއް ވަނީ ތައާރަފުކޮށްފައި
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 6 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 12:16 | |

މަގުބޫލް

  1. އޭސީސީގެ ރިޕޯޓް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ޝުނާނާ
  2. އިންޑިއާގެ ހޮސްޕިޓަލަށް މަންމަ ދޫކޮށްލި ދަރިފުޅު، މިއަދު އެއީ ސްވިޒަލޭންޑްގެ ގާނޫނޫ ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރެއް!
  3. ޔާމީންގެ ޑޮލަރު އެކައުންޓް ހުޅުވީ ކަރަޕްޝަން ފައިސާ ޖަމާކުރުމުގެ ހަ ދުވަސް ކުރިން
  4. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
  5. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
  6. ފަނޑިޔާރު ފާއިޒާއި، މުއުތަސިމް ވަކިކުރުމަށް މެންބަރުންނަށް 10 މިލިއަން!
  7. ވަގު މުއާމަލާތްތައް ހިންގި އިރު، ޑޮލަރު ގަނެ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ އެސްއޯއެފްގައި ނެތް: އޭސީސީ
  8. އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ތަހުގީގު ރިޕޯޓް އާންމުކޮށްފި


އުރީދޫ ޑިސްކައުންޓް އޮފަރ ޕޯސްޓަރ -- އުރީދޫ

ދިގު މުއްދަތަށް ޕޯސްޓްޕެއިޑް ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް %15 އާ ހަމައަށް ޚާއްސަ ޑިސްކައުންޓްތަކެއް ދޭން އުރީދޫ އިން ނިންމައިފިއެވެ.

ދިގު މުއްދަތެއްގެ ކޮންޓްރެކްޓެއް ހެދުމާ އެކު، އުރީދޫގެ އެންމެ މަގްބޫލް ޕޯސްޓްޕެއިޑް ޕެކޭޖުތައް ޚިޔާރުކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ވަރަށް ހާއްސަ ޑިސްކައުންޓްތަކެއް ވަނީ ތައާރަފްކޮށްފައެވެ:

މަހުފީ އިން ލިބޭ ޑިސްކައުންޓް (ރފ.)

މުއްދަތު

ކޮންޓްރެކްޓް

15%

24 މަސް

24 މަހުގެ ކޮންޓްރެކްޓް ޕްލޭން

10%

12 މަސް

12 މަހުގެ ކޮންޓްރެކްޓް ޕްލޭން

ޑިސްކައުންޓްތައް ލިބެނީ އުރީދޫގެ ޕޯސްޓްޕެއިޑް 600، ޕޯސްޓްޕެއިޑް 800 ނުވަތަ ޕޯސްޓްޕެއިޑް 1000 ޕެކޭޖު ޚިޔާރުކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށެވެ.

"އައު އަދި އީޖާދީ ޕްރޮޑަކްޓުތަކާއި ޚިދުމަތްތައް ކަސްޓަމަރުންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދިނުމަކީ އުރީދޫ އިން ފެށުނީއްސުރެ އަހަމިއްޔަތުކަންދޭ ކަމެއް. މިގޮތުން، ދިގު މުއްދަތަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚިދުމަތްތައް ބޭނުންކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ އިނާޔަތްތައް ދެވުމަކީ، އަޅުގަނޑުމެން އުފާކުރާ ކަމެއް،" އުރީދޫގެ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ސޭލްސް އަދި ބްރޭންޑް ހުސެން ނިޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކިޔަވާ ކުދިންނަށް ވަރަށް ޚާއްސަ އޮފަރއެއް އުރީދޫ އިން ވަނީ ތައާރަފް ކޮށްފައެވެ. ހަ މަސް ދުވަހުގެ ކޮންޓްރެކްޓަކާ އެކު ޕޯސްޓްޕެއިޑް 200، ޕޯސްޓްޕެއިޑް 400، ޕޯސްޓްޕެއިޑް 600، ޕޯސްޓްޕެއިޑް 800 ނުވަތަ ޕޯސްޓްޕެއިޑް 1000 ޕެކޭޖު ޚިޔާރުކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް، މަހުފީ އިން %5 ޑިސްކައުންޓް ލިބޭނެއެވެ.

މަހުފީ އިން ލިބޭ ޑިސްކައުންޓް (ރފ.)

މުއްދަތު

ކޮންޓްރެކްޓް

5%

6 މަސް

ސްޓޫޑަންޓް ޕްލޭން

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް